E-kursuse kvaliteedimärk 2011

Teistest ees!

Järjekorras juba neljas kvaliteedimärgi taotlusvoor kuulutati välja 4. oktoobril 2010. Taotluste esitamise tähtajaks 7. jaanuariks 2011. a laekus 31 nõuetele vastavat avaldust koos vajaliku lisadokumentatsiooniga. Taotlusi tuli kokku 12 õppeasutusest, sh 2 kursust kutseõppeasutustest, 11 rakenduskõrgkoolidest ning 18 ülikoolidest. Kursuseid hindas 33 inimest, kellest enamiku moodustasid e-Kutsekooli ja e-Ülikooli konsortsiumite liikmeskoolide haridustehnoloogid. Kolmeliikmeliste hindamismeeskondade otsuste tulemusel jagati “E-kursuse kvaliteedimärk 2011” välja 19 kursusele:

Tootmistehnika alused I

Autor: Aigar Hermaste / Tallinna Tehnikaülikool

Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine

Autor: Antti Andreimann / Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Adobe Flash algajatele 1

Autor: Eva Sepping / Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Kodukultuur koolieelses eas

Autor: Gled-Airiin Saarso / Tallinna Pedagoogiline Seminar

Transpordiökonoomika

Autor: Jelizaveta Krasjukova / Tallinna Tehnikakõrgkool

Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad

Autor: Kaido Kikkas / Tallinna Tehnikaülikool

Statistika ja andmetöötlus

Autor: Kandela Õun / Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Akadeemiline kirjutamine

Autor: Krista Uibu / Tartu Ülikool

Korrektne eesti keel igapäevases asjaajamises

Autor: Krista Uibu / Tartu Ülikool

Dokumendihaldus ja infokorraldus

Autor: Maire Kaldma / Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Sissejuhatus erinoorsootöösse

Autor: Maria Žuravljova / Tartu Ülikooli Narva kolledž

Vene keel B1

Autor: Olga Kuzmina / Tallinna Tehnikakõrgkool

Gerodontoloogia

Autor: Riina Runnel / Tartu Ülikool

Suu- ja hambahaiguste propedeutika

Autor: Riina Runnel / Tartu Ülikool

Majandusteaduse alused

Autor: Silver Toompalu / Eesti Maaülikool

Eripedagoogika ja alternatiivkommunikatsiooni alused

Autor: Tiina Uusma / Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Grupitöö tarkvara

Autor: Varje Tipp / Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Äriplaan

Autor: Ülle Pihlak / Estonian Business School

Business English

Autor: John Rodriquez / Tallinna Tehnikakõrgkool

Kvaliteedimärgi pälvinud kursuste autoreid tunnustati tunnistuse ja 200 euro väärtuses Krisostomuse raamatupoe kinkekaardiga. Eraldi tõsteti esile nelja kursust, mis kandideerisid “Aasta e-kursus 2010/2011” tiitlile, millega kaasneb ka stipendium suuruses 2000 eurot:

Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad

Autor: Kaido Kikkas / Tallinna Tehnikaülikool

Statistika ja andmetöötlus

Autor: Kandela Õun / Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Suu- ja hambahaiguste propedeutika

Autor: Riina Runnel / Tartu Ülikool

Grupitöö tarkvara

Autor: Varje Tipp / Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Eraldiseisva žürii otsusega anti “Aasta e-kursus 2010/2011” tiitel ning sellega kaasnev stipendium Tartu Ülikooli õppejõu Riina Runneli kursusele “Suu- ja hambahaiguste propedeutika”.

Auhinna Riina Runnelile (vasakul) andis üle e-Õppe Arenduskeskuse juhataja Ene Koitla rahvusvahelisel e-õppe konverentsil Tartus.

Tags:

Autorist