Möödasõit piiratud nähtavusega kurvis

Avaartikkel

Aastad on läinud nagu linnutiivul. Parafraseerides ühte klassikut – kui Arno isaga koolimajja jõudis, oli e-õpe alanud … Kunagi sai nii kirjutatud ühes meie esimestest uudiskirjadest, kus meenutuseks oli e-Õppe Arenduskeskuse tekkelugu. Koos e-Ülikooli algusega oleme hariduses tegutsenud juba kaheksa aastat. Mis on kaheksa aastat ühe organisatsiooni jaoks? Mitte eriti palju. Esimesed neli-viis aastat ollakse rohkem ametis oma koha leidmisega ja teenuste välja töötamisega. Sealt edasi hakkab tekkima tunne, et asjad liiguvad, tegevused on kenasti käivitunud, tööd jätkub. Ning siis tuleb … mõttepaus.

Sarnaselt on e-Õppe Arenduskeskusega. Meie strateegial, mis on täis indu ja energiat, kirjutatud aastal 2006 ja kinnitatud aastateks 2007–2012, hakkab aeg otsa saama. On tekkinud mõttepaus – kuidas edasi. Me justkui liiguksime mööda tuttavat ja turvalist teed. Eemalt paistab aga käänak ja me veel täpselt ei tea, mis on käänaku taga. Kindlasti on see tee, mis pärast käänakut jätkub, teistsugune. Enne ootavad meid ees veel valikud. Kas valikuid on üks, kaks või enam, seda me praegu ei tea. Õhus on tunda muutust ja käänak aina läheneb …

e-Õppe Arenduskeskust ootab ees eneseavastamise ja kaardistamise protsess. Kaheksa aastat on tööd rügatud, igasuguseid vahvaid tegevusi ellu viidud, nüüd on aeg väikeseks pausiks. Ronida oma kapslist välja ja kihutada orbiidile, et selge pilguga alla vaadata ning näha, milline see Eesti kutse- ja kõrghariduse e-õppe pilt ka ülevalt vaadates välja paistab. Kas meil on siin osooniauke või päikesetorme? Millised on katmata alad ja kus isegi e-rohi ei kasva?

Oleme planeerinud strateegia kirjutamise kestuseks aasta. Eesmärk on jõuda selgusele, milline roll on e-Õppe Arenduskeskusel Eesti hariduses. Millised on need teenused või tegevused, kus me saame kõige rohkem lisaväärtust pakkuda oma koostööpartneritele kutse- ja kõrghariduses, aga ka haridus- ja teadusministeeriumile ning teistele osalistele. Protsess tuleb pikk ja plaanis on kaasata inimesi erinevatest huvigruppidest. Loodan, et kõik, kelle poole ma pöördun järgmise poole aasta jooksul, on valmis panustama oma aega ja energiat, et 2012. aasta sügiseks valmiks uus “E-õppe strateegia kutse- ja kõrghariduses 2013–2018”.

Tags:

Autorist