Sõnar ehk õigekirjakäsiraamat nutitelefonis

Edulugu

Sõnar on eesti õigekirja mobiilirakendus, üldjoontes nagu õigekirjakäsiraamat nutitelefonis, kuid teistsuguse tööpõhimõttega. Traditsiooniline õigekirjakäsiraamat esitab reeglid õigekirjasüsteemist lähtuvalt, mis on kasutajale tülikas, sest ta ei tea täpselt, millises alapeatükis ta oma probleemile lahenduse leiab. Sõnar on üles ehitatud kasutaja õigekirjaprobleemidest lähtuvalt. Rakendus esitab lihtsaid valikvastustega küsimusi, mis juhivad kiiresti (üldjuhul kolme valiku järel) õige reeglini. Teine oluline uuendus puudutab terminoloogiat. Traditsiooniline õigekirjakäsiraamat kasutab sageli üsna spetsiifilisi grammatikatermineid. Sõnaris esitatakse määratlused kõigile arusaadavas keeles koos illustreerivate keelenäidetega, mis muudab valikute tegemise kergeks.

Sõnar muudab kindlasti mugavamaks korrektset keelekasutust väärtustava inimese elu, kuid veelgi suurem on selle võimalik mõju emakeeleõpetusele. Loodetavasti kujuneb sõnar emakeeleõpetuse lahutamatuks töövahendiks samamoodi nagu taskukalkulaator matemaatikaõpetuses. Ja kui õpilastel kujuneb koolis süstemaatiline sõnarikasutamise harjumus, muudab see pikas perspektiivis korrektsemaks keelekasutuse ühiskonnas tervikuna.

Mõte luua Sõnar tekkis 2010. aasta septembris pärast ühe haridustehnoloogilise loengu kuulamist, mille põhisõnum oli, et haridustehnoloogia tulevik on pigem nutitelefonides kui personaalarvutites. Sellest innustunult hakkasin mõtlema, kas oleks midagi, millega mobiiltelefon saaks aidata emakeeleõpetuses. Selle juurdlemise peale mingil hetkel see Sõnari mõte tuligi. Praegu enam ei mäletagi millal või kuidas.

Igatahes järgmiseks sammuks oli analüüsida natuke olukorda – millised telefonid on Eestis kasutusel ja mida nendele luua üldse annab. Vaja oli leida ka programmeerijad ja kaasautorid, sest oma ajaressursid olid liiga piiratud.

Seejärel tuli juba lahendada praktilised küsimused, eeskätt see, kuidas traditsiooniline õigekirjakäsiraamat vormistada nii, et see oleks algoritmi kujul ja eeldaks võimalikult vähe grammatikaterminite tundmist. Siin oli päris põnevat nuputamist ja see oligi minu jaoks ehk selle ettevõtmise kõige haaravam osa.

Oluline on see, et Sõnar oleks kasutatav ka tavatelefonidel ja see nõuab üsna mitme erineva versiooni väljatöötamist eri tüüpi telefonidele. Loodetavasti on sellest siiski kasu ja rakendus muutub kooliõpilaste hulgas populaarseks.

Tags:

Autorist