Foldingstory e järjejutu kirjutamisest

Tööleht

Foldingstory on keskkond, kus on võimalik koostöös luua omaloomingulisi järjejutte. Veebis on erinevate kasutajate kirjutatud lood, mida kõik kasutajad saavad jätkata või lõpetada. Iga kasutajaks registreerunu saab ka ise lugusid alustada.

alt

Foldingstory

Kõigepealt trüki interneti aadressireale http://foldingstory.com. Kasutajakonto loomiseks klõpsa avalehekülje üleval paremal nurgas nupul SIGN UP ja täida ära nõutud väljad:

 • username (kasutajanimi) – minimaalselt saab olla kolm tähemärki;
 • email address – e-posti aadress;
 • password (parool) – minimaalselt kaheksa tähemärki;
 • confirm password – sisesta parool uuesti

Loodud konto aktiveerimiseks klõpsa postkasti saabunud kirjas olevale lingile ning seejärel logi oma andmetega keskkonda sisse.

Sulle avaneb kaks peatükki:

 1. Open Folds on avatud ehk alustatud lood, mida kasutaja saab soovi korral jätkata.
 2. Finished Folds on kasutajate poolt lõpetatud lood.

Open Folds’i keskkonnas avaneb sulle kolm vaadet:

 1. Anyone – selles vaates kuvatakse kõik avatud järjejutud. Iga jutu jätkamiseks on aega neli minutit. Igal kasutajal on võimalik jätkata juttu 180 tähemärgi võrra. Kirjutatu salvestamiseks klõpsa Fold&Pass. Jutule järje kirjutamiseks klõpsa tekstil. Klõpsates jutu ees olevale ikoonile, saad tutvuda kirjutaja profiiliga. Rohelisele ristikesele klõpsates saad võimaluse selle kirjutaja tegemisi jälgima hakata ning teda jälgitavate alla lisada nupust Follow. Profiili parempoolses ülemises nurgas on hiljem märk Following/Unfollowing, millele klõpsates saad kasutaja jälgitavate rubriigist eemaldada. Selle märgi kõrvalt leiad ka võimaluse loo kirjutajale meili saata – Send a Message. Järjejutule on võimalik lisada ka lipp – Flag this Fold. Seda võid teha, kui märkad nilbust (Obscene), vihkamist (Hate Speech), rämpsposti (Spam), karjumist (SHOUTING), korduvat sisu (Repetitive Content), annetuste palumist (Solicitation), autoriõiguste (Copyright Violation) või muude seaduste rikkumist (Other Rule Violation).
 2. Following – siin näed kõikide jälgitavate kirjutajate tegemisi.
 3. Me – selles vaates avanevad sulle enda kirjutatud lood. Klõpsates juttudel, saad lähemat tutvust teha ka jutule järje kirjutanud autoritega. Selleks tuleks sul jälle klõpsata kasutajate ikoonidel.

Finished Folds’i keskkonnas avaneb sulle kolm vaadet:

 1. Anyone – kuvatakse kõik lõpetatud järjejutud. Klõpsates jutul, saad järjejuttu lugeda osade kaupa (Line by Line) või terviktekstina (Paragraph). Järjejutu alustaja ikoonil olevad arvud näitavad lemmikuks lisamist. Need on punktid, mida lugeja saab lisada igale lõigule eraldi, klõpsates Liked.
 2. Following – näha on kõikide jälgitavate kirjutajate lõpetatud järjejutud.
 3. Me – selles vaates avanevad sulle enda kirjutatud ja lõpetatud lood.

Jälgitavaid ning sind jälgivaid kasutajaid on võimalik kustutada ning blokeerida.

Ekraani parempoolses servas kuvatakse kolm alammenüüd:

 1. Create (‘looma’) rubriigis on võimalik alustada järjejutu loomist (korraga on ühel kirjutajal võimalik lisada 180 tähemärki, lõigu kirjutamiseks aega 4 minutit). Jutt lõppeb pärast kümnenda kasutaja sissekannet.
 2. Add (‘lisama’) rubriigis on võimalik jätkata avatud lugusid. Siin saab valida jutte järgmiste kategooriate põhjal: almost finished (peaaegu lõpetatud lood), barely started (äsja alustatud lood), newest (uusimad lood) või oldest (vanimad lood). Fold a random story nupule klõpsates valite jutu juhuslikkuse alusel. Jutu jätkamisel kuvatakse ekraani parempoolsele küljele info loo valmimise ja kirjutajate kohta (about this story).
 • Started by – alustaja ning alustamise aeg;
 • Folded by – lugu jätkanud kirjutajad;
 • … of …. lines folded – mitu järge on kümnest võimalikust jutule juba lisatud.
 1. Read (‘lugema’) rubriigis on võimalik lugeda kõiki lõpetatud lugusid. Kuvatud lugusid on võimalik sorteerida (Sort by).
 • Highest score – kõrgeima punktisumma saanud lood;
 • Lowest score – väikseima punktisumma saanud lood;
 • Most recent – viimasena lõpetatud lood;
 • Read a random story – juhuslikkuse alusel valitud lood.

Profile’is on võimalik teha muutusi (Edit Profile). Oma profiililehel näed sa veel valikuid Folding Sories (avatud lood), Folded Stories (lõpetatud lood), Following (jälgitavad kirjutajad) ning Followers (sind jälgivad kasutajad). Klõpsates tekstile Block, saad blokeerida oma lugude jälgimise.

Ekraani parempoolsele servale kuvatakse alati konto omaniku kohta järgnev info (about …):

 • Folds (alustatud lood);
 • Score (sinu lugudele antud punktid);
 • Following (jälgitavad kirjutajad);
 • Followers (sind jälgivad kirjutajad).

Leaderboard (edetabel) annab ülevaate hetkel populaarsematest kirjutajatest. Sulgudes on näha juttudele antud puntisumma.

Top Folds (populaarsemad lõigud) näitab kõige rohkem punkte saanud osad järjejuttudest.

Account rubriigi võimalused:

 1. Messages (teated) – kasutaja saab Inbox’is lugeda saabunud kirju, näha saadetud kirju kaustas Sent või vaadata prügikastis – Trash – olevaid kirju. Compose nupule klõpsates saab kirja saata jälgimise alla kuuluvatele isikutele.
 2. Settings (seaded) – kasutaja saab muuta oma konto seadeid. Preferences (eelistused) võimaldab valida, mitme päeva lugude muudatusi (järjelugusid, hindeid) soovitakse näha. Maksimumiks on 7 päeva. Selleks tuleb teha kasti Dashboard preferences linnuke ja loendi alt valida sobiv päevade arv. Email preferences (e-posti eelistused) võimaldab linnukese lisamisel tellida e-kiri loo lõpule jõudmise korral. Samuti on võimalik tellida Foldingstory uudiskirja. Selleks tuleb teha linnuke kolmandasse kasti. Valikute kinnitamiseks klõpsa Submit.
 3. Kolmandaks võimaluseks Account rubriigis on Log out (väljalogimine).
Tags:

Autorist