Vanaema õunapuu otsas

Sündmuste kalender

Seekordne e-õppe päeva pealkiri on inspireeritud lastekirjanik Mira Lobe teosest “Vanaema õunapuu otsas”, mis jutustab poiss Andist, kes unistab seiklushimulisest ja aktiivsest vanaemast, kellega saab õunapuu otsas maailma avastada.

Miks?

2012. aasta on aktiivsena vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse Euroopa aasta (EY2012) ning sellega seoses on kuulutatud 2011. aasta oktoober eakate ja sotsiaalvaldkonna kuuks. Seepärast otsustasime sellel aastal võtta sihikule kolmanda põlvkonna ja rääkida aktiivsena vananemise võludest ning elukestvast õppest. Loodetavasti aitab e-õppe päev luua diskussiooni eakate poliitika kujundamisel Eestis.

Millal? Kus? Mis?

E-õppe päev toimub üheksandat korda 12. oktoobril ja eesmärk on propageerida elukestva õppe abil aktiivsena vananemise ideed ning toetada koostööd ja solidaarsust erinevate generatsioonide vahel.

Aktiivsena vananemine tähendab ühiskonnas erinevate võimaluste kasutamist, mis toetavad nii füüsilist kui ka mentaalset tervist. See tähendab julgustada eakaid võtma aktiivselt osa ühiskonnas ilma, et neid diskrimineeritaks, ning nautima iseseisvat ja hea kvaliteediga elu, mida toetab elukestev õpe ja pidev enesetäiendamine (uute oskuste omandamine). Solidaarsuse all mõtleme ühtset toetust ja koostööd erinevate vanusegruppide vahel. Eesmärk on toetada ühiskonda, kus kõigil inimestel, olenemata nende vanusest, vajadustest ja võimetest, on oma roll mängida ning kõik saavad kasu sellest ühistegevusest võrdsetel alustel nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt.

E-õppe päev on kõigile tasuta!

E-õppe päeva ajakava – 12. oktoober

Kell 12.00–14.00 Avalik loeng
PhD Tõnu Ots, “Gerogoogika – kolme põlvkonna koostööpsühholoogia ja elukestev õpe”
Asta Põldma (Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi teadur), “Rahvastiku vananemine ja selle mõju ühiskonnale”

Kell 15.00–16.00 e-Õppe televisioon
Saatejuht: Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) saatesarja “Prillitoos” saatejuht Reet Linna
Külalised: PhD Tõnu Ots ja Annika Uudelepp (Poliitikauuringute Keskus Praxis)

16.30–17.30 Töötuba arvutiklassis
Karmel Tall (Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool), e-kursus “Õnne valem”

E-õppe päev toimub Tallinnas Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuses (Raja 4c). Avalikku loengut ja e-Õppe televisiooni saab tulla kuulama kohapeale ja vaadata ka otseülekandena internetist. Töötoas tutvustatakse e-kursust “Õnne valem”.

E-õppe päevale on oodatud eakate poliitika kujundajad, eakate ühenduste ja organisatsioonide juhid ning liikmed, Eesti eakam põlvkond (nii töötavad kui ka mittetöötavad inimesed), noored ja kõik teised huvigrupid.

Ajakohasem info kättesaadav e-õppe päeva kodulehelt.

Ühiskond pakub kolmanda nooruse esindajatele nii võimalusi kui ka katsumusi. Võimaluste all pean silmas õppimisaja ja -võimaluste ärakasutamist. Millal siis veel kui mitte nüüd? Õppimine kolmandas nooruses on sama oluline kui noorena koolipingis istuda, kuna ka siis on oluline hoolida oma vaimsest tervisest ja identiteedist ühiskonnas. Arvestades seda, et Eesti ühiskond vananeb, ei tohi mõelda ainult sellele, millised on sotsiaalsed hüved või kui suur on pension. Eesti peab looma eakate poliitika, mis toetab kolmanda põlvkonna vaimset tervist ja heaolu, ning kaasama väärikalt vananevaid inimesi ühiskonna igapäevastesse tegevustesse (sh ka motiveerima inimesi olema tööturul aktiivsed kõrge eani).

Haridus ja identiteet on põimunud kooslus – me õpime selleks, et tundma õppida ennast. See ongi elukestev õpe ning see on kestev.

E-õppe päeva toetab Hasartmängumaksu Nõukogu Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu ning Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programm BeSt.

Tags:

Autorist