Eesti Kusntiakadeemia

Uudised

Oktoobris toimus Vaasas hariduse arendusprojekti CreaCIT (tootearendusealane loova innovatiivsuse õpe) raames viimane kahepäevane töötuba, mida viisid läbi Eesti Kunstiakadeemia ja viis partnerit üle Euroopa. CreaCITi projekti eesmärgiks on tootearendusealase loova ja interdistsiplinaarse e-õppekeskkonna kavandamine, rajamine ja katsetamine.

Õppekeskkonnas CREATIVE ME suunatakse õppurid rakendama loovat ja sidusat mõtlemist, et edendada kaubanduslikku innovatiivsust ning kasutajakeskse disaini kasutamist uutes kavandites ja toodetes. Tooted võivad olla nii materiaalsed kui ka mittemateriaalsed, näiteks teenused. Õppekeskkond on interaktiivne ja mitmekeelne (inglise, prantsuse ja hispaania).

Tags:

Autorist