Tallinna Tehnikaülikool

Uudised

Koolitused

2012. aasta koolitused on käivitunud rahulikult. Populaarseimaks kursuseks on endiselt “Auditooriumist e-õppesse”, kus koolituse käigus tehakse algust oma e-kursuse loomisega: luuakse e-kursuse struktuur (leitakse auditoorse ja e-õppe osakaal), e-õppe keskkonnas Moodle kujundatakse ainele sobiv kursuse põhi, valmib õpijuhis, tegevuskava, vähemalt esimeste tundide õppematerjal, üks õpiobjekt ja enesetest. Kõikide tegevuste juures jälgitakse e-kursuse kvaliteedinõudeid, et hiljem ei peaks hakkama ümber tegema. Tublimad kursuslased on koolituse käigus jõudnud valmis teha 2/3 loodavast e-kursusest.
Sama koolitus käivitus ka ingliskeelsena, kuna väga paljud õppejõud soovivad saada ülevaadet õppekorraldusest ja korrektse e-kursuse loomisest inglise keeles.
Koolitustest põhjalikumalt loe siit.

Enesetäiendus

Jaanuaris külastasid haridustehnoloogid Londonis toimuvat haridusmessi BETT2012, kus oli palju põnevat. Leida võis ka uusi kontakte e-õppe arendamiseks. Seekordse haridusmessi läbivaks teemaks olid puutetahvlid ja nendega seotud tehnika, mille kõrvale mahtusid nii Google’i töötoad kui ka mustkunst.

Õppetegevuse strateegia

Alates 2012. aastast on Tallinna Tehnikaülikoolil õppetegevuse strateegia, kus kajastuvad ka e-õpet reguleerivad punktid.

Tags:

Autorist