Tartu Ülikool

Uudised

Ilmub uus Tartu Ülikooli e-õppe ajakirja number

10. aprillil ilmub Tartu Ülikooli e-õppe ajakirja järjekordne number.
e-TÜ kevadnumbrist saavad lugejad teavet e-õppe statistika kohta 2011. aastal Tartu Ülikoolis, e-õppe tulemuslikkusest, erinevate meetodite ja vahendite kasutamisest e-õppes, wikide võimalustest õppetöös ning sülearvutite kasutamise eelistest ja probleemidest õppetöös. Juttu tuleb ka e-õppest Pärnu Kolledžis jpm. Sarjas “Haridustehnoloog soovitab” tutvustatakse õppematerjalide ülespanekut raamatukogu repositooriumi, pilditöötlusvõimalusi vahendiga Pixlr ning klikkerite kasutamist elektroonilise tagasiside saamiseks.

Veebipõhise õppe kasutamine Tartu Ülikoolis 2011. aastal

Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi (ÕIS) statistika järgi oli 2011. aastal ülikoolis 850 veebipõhist või osaliselt veebipõhist õppeainet, mis moodustasid kõikidest õppeainetest 9% (3% tõusu võrreldes 2010. aastaga). Täielikult veebipõhiseid õppeaineid oli 13% ning osaliselt veebipõhiseid 87%. Veebipõhistel ja osaliselt veebipõhistel kursustel osales 2011. aastal kokku 26 870 õppijat (12 857 võrra rohkem kui 2010. aastal). 2011. aastal pakkus ülikool täiendusõppena 235 osaliselt või täielikult veebipõhist kursust, millel osales kokku 5057 õppijat. Täielikult veebipõhiseid e-täiendusõppe kursusi oli 35,7%. Täpsemalt saab lugeda Tartu Ülikooli e-õppe ajakirjast.

Uued mini-e-kursused ootavad osalejaid

Tartu Ülikooli õppejõududel on valminud uued e-kursused, milles on kõikidel huvilistel võimalik tasuta osaleda. Minikursuseid pakume järgmistel teemadel: ilmavaatlus, füüsikalised nähtused – valgus ja heli, botaanika, uimastikasutuse ennetamine, sõidukijuhid liikluses. Mini-e-kursused (maht 4–6 tundi) on iseseisvalt läbitavad sisupaketid ehk lühikursused üldhuvitavatel teemadel. Pärast materjali läbimist saab testida oma teadmisi. Testi sooritama asudes sisestage kõigepealt oma andmed ning seejärel vastake küsimustele. Kui saate testi eest vähemalt 70% maksimumpunktidest, siis kuvatakse Teile nimeline elektrooniline tõend, mille saate endale salvestada ja/või välja trükkida. Tutvu minikursustega siin.

Uuring e-õppe kasutamise ja kogemuste kohta

Veebruari alguses kutsusime Tartu Ülikooli õppejõude jagama enda kogemusi e-õppe kasutamise kohta. Soovisime teada saada, mida olemasolevad e-kursused sisaldavad, milleks ja kuidas neid kasutatakse, milliseid vahendeid ja meetodeid e-õppes kasutatakse. Elektroonilisele küsimustikule vastas 69 inimest enda 70 e-kursuse põhjal. Uuringu tulemusi tutvustatakse TÜ e-õppe ajakirja kevadnumbris.

BeSt programmi raames tõusis sisutootmise maht

2011. aastal jätkus Tartu Ülikooli Euroopa Sotsiaalfondi e-õppe programmi BeSt raames uute e-kursuste ja õpiobjektide väljatöötamine. 2011. aastal loodi BeSt programmi toetusel 68 uut e-kursust (maht kokku 266,5 EAP) ning 115 õpiobjekti (videoloengud ja sisupaketid).

Ikka need e-lõunad

Lõunatundide veetmine e-õppe teemadel arutledes ja kohvi juues on endiselt Tartu Ülikooli õppejõudude seas populaarne. Selle poolaasta sees oleme lõunatunde veetnud Tartu Ülikooli haridustehnoloogide, raamatukogu spetsialistide, Tartu Ülikooli repositooriumi administraatori, e-õppe kogemustega õppejõudude jt juhendamisel.
Uudsete teemadena tutvustasime Moodle’i ja õppeinfosüsteemi koostööd, video ja audio salvestamist ning avaldamist Tartu Ülikooli televisioonis, repositooriumeid e-õppes ja nende kasutamise võimalusi. Tulemas on e-lõunad tagasidest ja hindamisest e-õppes, ekraanivisioonide loomisest, kvaliteetse e-kursuse loomisest ja kvaliteedimärgi saanud kursuste esitlus. Kõige selle kõrval kordame ka Moodle’i kasutamise põhitõdesid ja kujundusega seonduvat ning tutvustame mitmesuguseid vabavaralisi veebipõhiseid vahendeid.

E-lõunad toimuvad kaks korda kuus üle nädala kas teisipäeviti või neljapäeviti Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse haridustehnoloogiakeskuses Tartus Lossi 3-327. Loe lähemalt.
E-lõunate korraldamist toetab Euroopa Sotsiaalfondi programm BeSt.

Tags:

Autorist