Vahendid veebipõhiseks rühmatööks

Tööleht

Üha suurem osa õppeprotsessist kolib veebi. Nii ka rühmatöö – rühmade moodustamine, rühmakaaslastega suhtlemine, ühiste projektide loomine, tulemuste esitamine. Väga turvaline on rühmatööd korraldada teada-tuntud e-õppekeskkondades (nt Moodle’is), kuid sarnaseid ja vahvaid rakendusi on internet täis. Tuleb need vaid üles leida. Kindlasti on õppijatel mugavam, kui rühmatöövahendite kasutamiseks ei pea eraldi kasutajatunnusega sisenema (või saab kasutada juba olemasolevaid kasutajatunnuseid), et vahend oleks intuitiivselt kasutatav ja võimaldaks erinevaid tegevusi. Järgnevalt tutvustatakse nelja rakendust veebipõhise rühmatöö toetamiseks erinevates etappides.

TeamUp on rühmade loomise ja haldamise vahend (töökeeleks saab valida ka eesti keele), mille kasutamine ei eelda registreerumist ega kasutajatunnusega sisenemist. Iga soovija saab luua oma virtuaalse klassiruumi, lisada sinna õppijaid, moodustada neist rühmi ja jälgida rühmatöö progressi õppijate audioaruannete kaudu. Piisab, kui õppijatele edastada loodud klassiruumi veebiaadress.

Klassiruumi loomiseks minge aadressile http://teamup.aalto.fi/?lang=et-ET, sisestage klassiruumi nimi, enda e-postiaadress (sinna saadetakse teie klassiruumi veebiaadress) ja õppijate nimed (järjest, komadega eristatult, nt õpilane1,õpilane2,õpilane3) ja klõpsake nuppu Loo klassiruum. Ekraani paremasse ülanurka ilmub suur lilla noolenupp, mis näitab, et protsess käib. Protsessi lõppedes muutub noolenupp kollakasroheliseks ja avaneb klassiruumi lehekülg. Varuge klassiruumi loomiseks pisut aega!

Klassivaates näeb edaspidi kõigi liitunud õppijate nimesid (nad sisestavad selle ise klassiruumi sisenemisel ja võivad teha endast ka foto), saab vaadata õppijaid rühmade kaupa (ülaservas nupp Rühmad), luua uusi rühmi (alaservas nupp Loo uus rühm), lisada klassiruumi uusi õppijaid või neid kustutada, lisada neile iseloomustavaid ikoone (ikoonil klõpsates) või neid kursoriga lohistades eemaldada. Vastavalt nendele ikoonidele võite pärast õppijaid rühmitada. Nupust Võimalused saate määrata loodavate rühmade suuruse (vaikimisi on see 4) ja olemasolevad rühmad kustutada. Samalt lehelt leiate ka klassiruumi veebiaadressid õppijate ja õpetaja jaoks.

Rühmavaates saab vasakpoolsest ülemisest noolest minna automaatse ümberrühmitamise lehele. Kui olite eelnevalt õppijatele iseloomustavaid ikoone lisanud, võite nüüd õppijad vastavalt nendele rühmadesse jaotada. Selleks lohistage sobiv ikoon rühmitamise tulpa ja klõpsake nupul Team Up!. Kui soovite õppijaid ise ümber paigutada, tehke seda kursoriga lohistades. Team UP! ise moodustab rühmad võimalikult erinevatest (erinevate ikoonidega tähistatud) õppijatest.

Rühmarežiimi ülemisest parempoolsest noolest pääseb lehele, kus saab sisestada hääletamiseks teemasid (igaüks kuni 3) ja lohistada õppijad vastava teema juurde. Samamoodi saavad õppijad ise teemasid sisestada ja neid valida. Kokku on võimalik välja pakkuda kuni 10 teemat. Üleliigsed teemad võib ümber nimetada või ära kustutada. Teemade järgi rühmade moodustamisel tühje teemasid ei arvestata.

Iga rühma juures olevast mikrofonist saavad õpetaja ja kõigi rühmade õppijad kuulata rühmaliikmete audiosalvestusi (1 min). Salvestuste kustutamisõigus on vaid õpetajal. Kuna üks minut on üsna lühike aeg, on õppijatele salvestuse soovituslik struktuur ette antud: mida tehti pärast eelmist salvestust, mida tehakse edaspidi ja millised probleemid ilmnesid. Iga salvestuse alguses tehakse õppijast ka foto.

Hall on veebipõhine seminariruum aadressil https://hall.com/. Sinna saab siseneda Halli loodud kasutajakontoga või ka Facebooki kasutajana. Veebilehitsejaks sobib Mozilla Firefox, Google Chrome ja Safari või Google Chrome Frame’iga Internet Explorer.

Pärast sisenemist saab iga kasutaja luua endale oma ruumi (nupp Create a War Room) ja kutsuda sinna teisi või siseneda teiste poolt loodud ruumidesse, kuhu ta ise on kutsutud. Väga lihtne on enda loodud ruumi kutsuda kõiki oma Facebooki sõpru – e-kirja või ruumi unikaalse veebiaadressi kaudu.

Igas ruumis on vasakus servas jututuba (Chat), failide jagamise leht (Files) ja märkmik (Notepads) – kõik sünkroonseks kasutamiseks. Jututoas saab kirjalikult vestelda kõigi ruumis viibijatega, failide jagamise lehele saab üles laadida erinevas formaadis faile (kuni 1 GB kuus). Märkmik võimaldab kõik olulise kirja panna.

Ruumi parempoolse osa allservas näidatakse kasutaja kõigi ruumide nimekirja, mille kaudu on mugav soovitud ruumi siseneda. Keskmises aknas saab käivitada video (OFF-ON, korraga 4 osaleja video) ning saata enda Facebooki sõpradele ruumi veebiaadressiga kutse (nupp Invite või Add Contacts to Room). Sinise Invite nupu kõrval on nupp Actions, kust saate ruumi ümber nimetada, muuta avalikustamisseadeid ja ruumist väljuda (tagasi ruumi saab veebiaadressi kaudu või kutsega).

Sneffel on valge tahvel aadressil http://www.sneffel.com/. Selle kasutamiseks ei pea omama eraldi kasutajatunnust – tuleb lihtsalt avalehel klõpsata Create SneffelBoard.

Avaneva akna alumises vasakus nurgas on teile loodud tahvli veebiaadress, mida jagades saate rühmaliikmeid seda kasutama kutsuda.
Valgele tahvlile võite pliiatsiga joonistada (valida värvi ja joone laiust), kirjutada teksti, kustutada (kõike joonistatu korraga) ja lisada fotot.

Miinuseks on see, et kirjutatavasse teksti ei saa lisada eestipäraseid täpitähti. Loodud valget tahvlit on mugav embed-koodiga veebilehele lisada.

Corkboard on virtuaalne korktahvel info jagamiseks värvilistel märkmepaberitel (http://corkboard.me/) – kõik konkreetse korktahvli unikaalset veebiaadressi teadvad inimesed saavad sinna lehti lisada, olemasolevaid muuta ja kustutada.

Uue märkmelehe lisamiseks tuleb lihtsalt tahvlil klõpsata. Iga märkmelehe ülaserva ilmub lehel klõpsates nupurida: 1. sulgeb nupurea, 2. muudab märkmelehe värvi, 3. tsentreerib konkreetse lehe tahvlil, 4. kustutab lehe lõplikult. Ülaservast kinni hoides saab märkmelehti ka mööda tahvlit ümber paigutada.

Tahvlit on võimalik hiire abil ekraanil liigutada ja paremas ülanurgas olevast nupust vähendada või suurendada

Tags:

Autorist