Tasuta tööriist tänapäevaste õppemeetodite kaardistamiseks koolis

Lehel www.pilsr.com asuv eestikeelne küsimustik annab hea ülevaate sellest, kuidas kasutatakse koolis ajakohaseid õppemeetodeid, sealhulgas infotehnoloogiat. Rahvusvaheline küsimustik on kasutusel mitmes riigis, kooli juhtkonnale on tegu hea tööriistaga õppetegevuse planeerimisel.

Õpetajate vastuste põhjal koostatud aruanne annab ülevaate järgmistest valdkondadest: õpilaskeskne pedagoogika, klassiruumiväline õpe, tehnoloogia kasutamine õppetöös, tehnoloogia kasutamise takistused.

Küsimustiku loomiseks tuleb ühel kooli töötajal sisestada veebipõhises keskkonnas kooli andmed inglise keeles, seejärel saavad õpetajad ära täita anonüümse küsimustiku, millele vastamiseks kulub 15–20 minutit. Lisainformatsiooni küsimustiku kohta saab e-kirja teel haridus@microsoft.com.

Tags:

Autorist