E-õppe portaal

Ristsõna lahendamisel on abiks e-õppe portaal: https://www.e-ope.ee

Ristsõna saab lahendada siin.

PAREMALE:

1. 21. mail 2008. aastal kinnitati haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 567 uus kõrghariduse e-õppe programm “… ”.
5. Koolitusseminar “Tulevik algab … ” toimub 15.-16. novembril 2012. a. Rakvere Ametikoolis.
6. Rahvusvaheline Ameerika Ühendriikides tegutsev assotsiatsioon, kes arendab õppimist ja õpetamist uuendusliku ning tõhusa tehnoloogia kasutamise kaudu. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskus on alates 2011. aastast selle liige.
7. Kõiki e-õppe koolitusprogrammis olevaid kursusi on võimalik tellida ka organisatsiooni ….
9. Kõikidele e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalenud e-kursuste autoritele edastatakse e-Õppe Arenduskeskuse kaudu hindamismeeskonnalt laekunud … .
10. Kvaliteedi tagamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid, nt … – kõikehõlmav, süstemaatiline ja regulaarne tegevuste ja tulemuste ülevaatus mingi mudeli või kehtestatud standardite järgi autori enese poolt.
11. E-õppe koolitusprogrammi kursustel osalemist toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmid VANKeR ja ….
12. Kvaliteedi tagamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid, nt …. – üks tunnustamise vorme, mille käigus iseseisev sertifitseerimisorgan annab kirjaliku kinnituse, et toode, protsess või teenus vastab kindlatele, määratletud nõuetele.
13. “Võrgustik võrgutab” seminarid toimuvad Tallinna ….

ALLA:

2. Kvaliteedi tagamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid, nt … – ekspertide hinnangute kogumine.
3. Kvaliteedi tagamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid, nt … – kursuse võrdlemine teiste autorite sarnaste kursustega eesmärgiga tuvastada selle kursuse eeliseid ja puuduseid võrreldes juba olemasolevatega.
4. Teemade lõikes jagunevad haridustehnoloogilised pädevused kolmele tasemele – 1. …,  2. kesktase ja 3. kõrgtase.
8. … töörühm on keskendunud haridustehnoloogiliste pädevuse strateegia väljatöötamisele ja strateegia rakendamisele koolituste kvaliteedisüsteemis.

Tags:

Autorist