EduFeedr – õpikeskkond ajaveebipõhistele kursustele

Viimastel aastatel on õppimine muutunud järjest avatumaks ja personaalsemaks. Avatus võib tähendada nii avatud õppematerjale, avatud õpikeskkondi kui ka avatud osavõtuga kursuseid. Õppimise personaalsemaks muutumine tähendab seda, et õppijal on suurem vabadus püstitada oma õpieesmärke ning valida strateegiaid ja vahendeid nende saavutamiseks. Traditsioonilised õpihaldussüsteemid nagu Moodle seavad avatud õppemeetodite rakendamisele liiga ranged piirid, seetõttu on hakatud e-kursustel järjest enam kasutama ajaveebe, vikisid ja teisi sotsiaalmeedia vahendeid.

Ajaveebipõhised kursused – uued võimalused, uued probleemid

Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse teadurid on alates 2005. aastast katsetanud ajaveebide kasutamist õppetöös. Moodle’i või IVA keskkonna asemel on üles seatud kursuse ajaveeb, mille kaudu edastatakse õppematerjale ja ülesandeid. Iga õppija kasutab oma kodutööde esitamiseks ja õppeprotsessi reflekteerimiseks isiklikku ajaveebi. Ajaveebid sobivad hästi kodutööde esitamiseks, kuna postitustele on võimalik lisada ideekaarte, videoid ja muud interaktiivset sisu teistest veebikeskkondadest. Sellistel kursustel on olulisel kohal kommentaaride vahendusel toimuv suhtlus. Peale õppejõu kommenteerivad ka õppijad teineteise kodutöid, vastavad tekkinud küsimustele ja osalevad aruteludes. Aeg-ajalt satuvad postitusi kommenteerima ka varasematel aastatel kursusel osalenud üliõpilased või külastajad väljastpoolt. Avatud õpikeskkond, kus kodutööd on kõigile näha ning tagasisideks on rohkem kui hinne, sunnib õppijaid sageli kodutöödega enam pingutama.

Paraku kaasnevad ajaveebipõhiste kursuste läbiviimisega ka uut laadi probleemid, mis õpihaldussüsteemide juures puuduvad. Esiteks on keeruline jälgida suhtlust, mis on laiali hulga erinevate ajaveebipostituste kommentaarides. Samuti puudub kiire ülevaade sellest, kas kõik õppijad püsivad ajagraafikus. Suuremal kursusel on oht, et vähemaktiivsed õppijad jäävad märkamatuks. Eraldi probleemiks on privaatse tagasiside ja hinnete edastamine õppijatele. Nende probleemide lahendamiseks on Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuses arendamisel mitu vahendit ajaveebipõhiste kursuste läbiviimiseks: Dippler, LePress ja EduFeedr. Käesolev artikkel tutvustab lühidalt neist viimast.

EduFeedr

EduFeedri keskkonna prototüüp arendati 2010. aastal Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) ja Euroopa Sotsiaalfondi programmi BeSt toel. Eesmärgiks oli luua võimalikult lihtne vahend, mis võimaldaks seada üles ajaveebipõhise kursuse, korraldada osalejate registreerumist, esitada ülesandeid ning jälgida suhtlust.

EduFeedri keskkonnas on kasutajakonto vajalik ainult õppejõul, kes seab üles kursuse. Kursuse lehel saavad õppijad ise kursusega liituda, sisestades selleks oma nime, ajaveebi aadressi ja e-posti aadressi. Hetkel toetab EduFeedr kahte tuntumat ajaveebiplatvormi, mis võimaldavad õppijal paari minutiga oma ajaveebi üles seada — WordPress.com ja Google’i pakutav Blogger.

Kuna ajaveebipõhised kursused toimuvad niikuinii avatud õpikeskkonnas, on ajaveebidest kogutav info kursuse leheküljel kõigile avalikult nähtav. Kursuse avalehel kuvatakse päevade kaupa värskemaid postitusi ja kommentaare. Seega ei ole uute postituste ja kommentaaride lugemiseks vaja enam ajaveebe eraldi külastada, vaid piisab EduFeedris kursuse avalehekülje jälgimisest. Kursuse osalejate leheküljel saab tellida kõigi õppijate ajaveebide ja kommentaaride RSS-vood, samuti näeb õppejõud õppijate e-posti aadresse.

Kursusel toimuva paremaks esitamiseks oleme välja töötanud graafikud, mis näitavad õppijate esitatud kodutöid ning õppijatevahelist sotsiaalset võrgustikku. Nii on võimalik näha, kui mingi õppija on kodutööde esitamisel teistest maha jäänud. Samuti on näha, millised õppijad aktiivsemalt teineteisega kommenteerimise ja linkimise teel suhtlevad. See võimaldab pöörata õppejõul teistest maha jäänud õppijatele eraldi tähelepanu.

Kahe aasta jooksul on EduFeedri keskkonnas toimunud üle 40 kursuse. Enamik neist on Tallinna Ülikooli Informaatika instituudi magistriõppekursused ja täienduskoolitused, kuid sellele lisaks on EduFeedrit kasutanud ka teised õppeasutused Eestis, Soomes, Hispaanias ja Portugalis. Hetkel on EduFeedri keskkond veel arendusjärgus, kuid huvilised võivad õppejõu konto saamiseks meiega ühendust võtta. EduFeedri ja selles toimunud kursustega saab tutvuda aadressil www.edufeedr.net.

Tags:

Autorist