Auhindadega pärjatud innovaatilised haridustehnoloogiad Sisekaitseakadeemias

Edulugu

Kuulus hokiguru Wayne Kretzky on kunagi väitnud, et tõenäoliselt eksid sa 100% pealelöökidel, mida sa kunagi ei soorita. Innovatsioon ei ole ainult loovuse ja teostuse küsimus, tihti võib saada otsustavaks püsivus ja julgus midagi uut või teistmoodi teha. Sisekaitseakadeemia katuse all tegutsev Innovaatiliste Haridustehnoloogiate keskus (InHTK) tegeleb peamiselt uute ja innovaatiliste õpitarkvaraliste lahenduste integreerimisega päästjate ja politseinike väljaõppesse. Läinud aasta septembris pälvisid loodud lahendused Põhjamaade kvaliteedikonkursil peapreemia “Innovation of Innovations 2012”. InHTK on esimene Eesti organisatsioon, kes selle tunnustuse Soome presidendi vahendusel on kunagi saanud. 2011. aastal oli selleks tigedate lindude (Angry Birds) tootja Rovio.

XVR keskkond

XVR keskkond

Milles see innovaatilisus seisneb? Tõttöelda algas viie aasta jooksul tehtud arendus väikesest muudatusest harjumustes. Asendasime tavapärase maketipõhise õppe interaktiivse 3D-virtuaalkeskkonnaga kriiside ja suurõnnetuste juhtimise valdkonnas. Me muutsime õppetehnoloogilist elementi, mis tekitas automaatselt autentse õpi-, harjutus- ja testimiskeskkonna ja tõi kaasa täiesti uued seniolematud koolitusvõimalused. Uus metoodiline lähenemine ja selle juurutamine ei olnud kindlasti kerge ülesanne – tänapäevane õpitehnoloogia vajas suurest hulgast vanast harjumustest ja kogemustest lahti laskmist. Realistliku õpikogemuse tekitamine virtuaalvahenditega oli nii õppejõududele kui ka õppijatele võõras, isegi vastuolus nende senise e-õppekogemusega. Nimelt meie kavatsus ei olnud lahutada füüsiliselt ja ajaliselt õppija, õpetaja, õpikeskkond, õppeprotsess ja saavutatav õpiväljund. Tahtsime, et tagasiside sooritusele oleks võimalikult kiire ja tõhus, kuid inimlik. Tahtsime ka saada teada, kuidas käib mõte harjuste sooritaja peas, kui ta peab võtma vastu otsuseid, prioritiseerima tegevusi, määrama ressursse ja suhtlema teiste osalistega. Esialgu kavandatud tulemusteni läks paar aastat aega. Nüüdseks katab virtuaalsimulatsioon ligi 60% seotud ainete mahust ja kasutajate arv on suurenenud 20 kasutajalt 2007. aastal 900 kasutajale 2012. aastal.

Koolitus virtuaalkeskkonnas

Koolitus virtuaalkeskkonnas

Praegu on InHTKs kasutuses seitse õpi- ja uurimistööks kasutatavat tarkvaralahendust. Neist peamine, Hollandis ettevõtte e-Semble väljaarendatud tarkvara XVR, keskendub virtuaalse sündmuskoha (liiklusõnnetus, kuritööpaik, meeleavaldus jms) loomisele, mis võimaldab läbi mängida sündmuse juhtimist. Programmi toetab logistika ja ressursi planeerimise simulaator ISEE, võimaldades meil mängida läbi kogu sündmusega seotud juhtimisahel. Omaette labor on loodud evakuatsioonile ja tulelevikule hoonetes, programmid Pathfinder ja Pyrosim võimaldavad teha mistahes hoone uuringuid, analüüsides evakuatsiooni toimet seostatuna tule levikuga hoones. Tarkvararakendused KOSMAS ja STRES võimaldavad tulevikuanalüüse päästeressursside organiseerimisel Eestis. Näiteks tuginedes viie aasta statistikale, arvutavad programmid välja sündmuste stsenaariumid. Võime vaadelda, mis juhtub, kui muuta ära üks parameeter, nt kuidas mõjutab tulesurmasid komando sulgemine või päästjate arvu muutmine. Neid programme kasutatakse Saksamaal Berliinis poliitiliste eelnõude alternatiivide ettevalmistamisel, meil veel kahjuks vaid akadeemilistes uurimistöödes. Hiljuti loodud õpitarkvara “Keelerobot” on aga mõeldud piirivalvuritele, kes oma töökohustustest tulenevalt peavad olema suutelised tegema operatiivtööd mitmes keeles. See programm on valminud Sisekaitseakadeemias koostöös AS Jukulabiga ja on oma olemuselt interaktiivne keeletuvastusele tuginev võõrkeele harjutuskeskkond, andes kohest tagasisidet väljendi arusaadavusele kliendi seisukohast (isik, kes kavatseb külastada meie kodumaad). Viimane toode hääletati mitmekeelsusearenduse kümne aasta parimaks projektiks Eestis.

Mida tulevik toob, on raske öelda. Mis oli innovatsioon eile, ei pruugi seda enam olla homme. Olen üsna veendunud ja ka trendid näitavad, et tõsimängulised (serious gaming) õpitarkvarad võidavad üha enam koolitusturgu. Mitte ainult sellepärast, et nad on atraktiivsemad, õppijale huvitavamad ja hoiavad kokku tublisti koolitusressursse, vaid eeskätt oma autentsuseläheduse tõttu on nad õpiväljundite saavutamisel tunduvalt resultatiivsemad kui nende eelkäijad. Ootame teid meile külla tutvuma ja kogemusi vahetama. Vt www.sisekaitse.ee/virtuaalsimulatsioon/

ISEE programm

ISEE programm

Päästjate õppus simulatsiooniklassis

Päästjate õppus simulatsiooniklassis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Autorist