Moodsa plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses

Projektide börs

Plagiaadi ehk lihtsustatult öeldes ebamäärase või puuduliku viitamise tuvastamine on siiani kahetsusväärselt olnud peamiselt õppejõudude õlgadel, kelle võimalused kahtluste kinnitamiseks või kummutamiseks on küll viimastel aastatel Google’i jms otsingumootoritega mõnevõrra paranenud, kuid heast ja otstarbekast lahendusest on seis endiselt kaugel. Keskse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamise ja juurutamisega püütakse seda olukorda parandada. Enne kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamise alameetmest raha taotlemist oli vaja otsustada põhiline: nimelt, kas soetada välismaise toote litsents või arendada kohalike vajaduste põhjal lahendus kohapeal. Teise valiku kasuks aitas kaalukaussi kallutada mõnevõrra üllatuslikult hind ning peamise faktorina võimalus süsteemiga võrdlusbaasi oluliseks kasvatamiseks liita juba eksisteerivate ja tulevaste lõputööde digitaalseks arhiveerimiseks kasutatavad kõrgkoolide repositooriumid. Tulemusena valmib projekti lõpuks 30. novembriks 2013 projekti partneri Ideelabor OÜ eestvedamisel kõikide kõrgkoolide jaoks plagiaadituvastussüsteem, mis kasutab viitamata korduste leidmiseks digitaalsetes arhiivides olevaid töid, pisteliselt internetti ning samuti kõiki süsteemi eelnevalt käsitsi lisatud töid. Kahtluste ilmnemisel genereerib lahendus raporti, kus probleemsed kohad on võrdlusmaterjaliga kõrvuti ära toodud, võimaldades asjaosalistel anda kiire hinnangu. Kõik liidestatud arhiividesse lisatud tööd kontrollitakse automaatselt, peale selle eksisteerib õigustega kasutajal kontrolliks käsitsi tööde lisamise võimalus. Ideelabor OÜs tehnilise poole eest vastutava Mart Randala hinnangul on keeruline olnud just koolide arhiivide ühtne käitlemine, et tekiks võrdlemiseks vajalik ühtne ja jätkusuutlik võrdlusbaas.

“Muidugi peavad ka dokumente käitlevad algoritmid olema suutelised tuvastama plagiaadi mitmeid tahke. Kõige suurem väljakutse seisab veel ees: loodav süsteem peab toimima töökindlalt tugevama koormuse all ning olema seejuures kättesaadav kõikidele huvitatutele.” Praegu on kõrgkoolidele ette nähtud esmane proovimisaeg alates märtsist, misjärel saab anda esialgse hinnangu süsteemi toimimisele ja võimalikele kitsaskohtadele. Plagiaadituvastuse süsteemist idee sai alguse ülikoolis õppimise ajast. Sel ajal puutusime koolitöö käigus kokku mitmesuguste meetoditega, mis võimaldavad tuvastada tekstide sarnasusi üldisemal tasemel. Neid teadmisi oleme rakendanud varem eraettevõtluses ning akadeemilise ringkonnaga suheldes sai selgeks, et kõrgkoolidel on suur huvi koolideülese plagiaadituvastuse vastu.”

Aeg: 1.10.2011–30.11.2013
Eelarve: 221 570 eurot
Koordinaator: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
Projekti aitab finantseerida Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

 

 

Tags:

Autorist