Tartu Ülikooli uudised

Uudised

Veidi statistikat

Õppeinfosüsteemi statistika põhjal on e-õppe kasutamine Tartu Ülikoolis viimase kahe aasta jooksul kahekordistunud. 2012. a toimus 14% ülikooli õppetööst veebipõhiselt või osaliselt veebipõhiselt (2010. a ja 2011. a vastavalt 5% ja 9%).

Keelekeskuse ühised õpiobjektid

Tartu Ülikoolis on valminud BeSt programmi toetusel mitmekeelne õpiobjektide kogum teemal “Eestlaste olulisimad pühad ja tähtpäevad enne ning nüüd”. Materjal on kättesaadav veebiaadressil http://eestikultuurist.ut.ee/rahvakalender

Erinevate keelte materjalid leiab eraldi ka e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumist:

Peale loetletud õpiobjektide on samal naiskonnal valmimas järgmised õpiobjektide mitmekeelsed kogud teemadel “Rahvalaul ja rahvapillid” ning “Rahvatants ja rahvarõivad”.

Tartu Ülikooli e-õppe ajakirja uus kevadnumber

9. aprillil 2013 ilmub Tartu Ülikooli e-õppe ajakirja e-TÜ seitsmes number. e-TÜ kevadnumbrist saate vaadata videointervjuud rektoriga, lugeda e-õppest Viljandi kultuuriakadeemias ja e-toe kasutamisest suveülikoolis, samuti uurida e-õppe uusimat statistikat Tartu Ülikoolis jne. Kindlasti leiab igaüks sealt ka enda jaoks huvitava mini-e-kursuse ja interaktiivset meelelahutust. E-õppe ajakiri on kättesaadav aadressil http://www.etu.ut.ee.

Tags:

Autorist