Süvendame koostööd!

Olen mõnigi kord pidanud vastama küsimusele: kas sa tead, et internetis saab vabalt vaadata …? Küsimuse lõpuosa on varieerunud, selleks on olnud nii viljapuude lõikamise praktiline õpetus kui ka professori loeng raha kogumisest ja inflatsioonist. Hea on vastata: jah, tean küll! Nende veidi üllatunud küsimuste esitajaiks ei ole olnud mitte tudengid, vaid täiesti tavalised, kuigi ehk veidi uudishimulikumad inimesed. Sellised küsimised näitavad, et programmide BeSt ja VANKeR abil loodu mõju on palju suurem, kui oleme harjunud mõõtma.

Ministeeriumi vaatenurgast hinnates tuleb tõdeda, et BeSt programm on oma ülesande täitnud edukalt. Tõukefondide rakendamise peamiseks ülesandeks ongi ju käima tõugata uusi tegevusi, mis pärast katsetamiste-proovimiste läbimist hakkavad elama iseseisvat elu. Kahjuks nähakse liiga sageli vajadust programmide raames tehtavaid tegevusi rahastada ka uuel perioodil tõukefondide vahenditest. BeSt on siin meeldiv erand. Tegevuste tulemusi on hinnatud realistlikult, ülikoolid toimetavad oma e-õppematerjalide loomisega ise edasi. Tõukefondide antud tõuge on oma töö teinud. BeSt on andnud ka oma panuse ülikoolide koostöö süvendamiseks. Loodame väga, et ülikoolide koostöö eelkõige e-õppe kvaliteedi arendamisel jätkub edaspidigi.

 

Autorist