Saagem tuttavaks – tund, õpikoda ja andmebaas

Tööleht

Moodle’i keskkonna tehnilised vahendid pakuvad õppijatele mitmekesiseid ja haaravaid õpitegevusi. Avades kursusel menüü Lisa tegevus, näeb väga pikka tegevuste loetelu, paraku kasutatakse praktikas neist vaid mõnda üksikut. Ametlik statistika näitab, et kõige rohkem kasutatakse Ülesannet, Foorumit ja Testi, teised jäävad kaugemale. Kõige väiksema kasutusega on Õpikoda, Andmebaas ja Tund (jutt käib hinnatavatest tegevustest). Aitame õpetajatel ja õppejõududel neid avastada – ahhaa-efekt on garanteeritud!

Õpikoda (ingl k Workshop) toetab õppijate aktiivset panustamist ja osalemist õppeprotsessis ning on mõeldud konkreetse teema/olukorra sügavamaks mõtestamiseks ja analüüsimiseks. Õpikoja põhiidee seisneb selles, et õppijad või rühmad esitavad failina oma töö (iseseisev töö, referaat, projekt, meediafail vms) ning seejärel hindavad õpetaja antud hindamiskriteeriumite alusel teiste õppijate või rühmade esitatud töid. See võib olla paaristöö – süsteem jaotab õppijad paaridesse ja nad hindavad vaid teineteise töid (üks-ühele variant), aga võib olla ka rühmapõhine: üks rühm hindab teise rühma tööd ja vastupidi. Hinnata võib ka üks-mitmele või mitu-ühele skeemi alusel, et näiteks üks õppija hindab kolme kaasõppija töid või kolm õppijat hindavat ühe kaasõppija tööd. Lisavõimalusena võib kasutada ka enesehindamist e õppija peab ka ise oma tööd samade kriteeriumite alusel hindama. Kogu seda protsessi juhib õpetaja, kes väljastab lõpus ka koondtulemuse, mis koosneb õppija hinnangust kaasõppijale ning tema enda töö eest saadud tulemusest.

Nii, nüüd vaatame lähemalt, kuidas see asi käib:
1.    Vali kursusel Lisa tegevus > Õpikoda. Sulle avaneb üldseadete lehekülg, sisesta õpikoja pealkiri ja lühikirjeldus:

Õpituba I samm

2.    Nüüd vaata üle Hindamise strateegia, oluline on märkida ära proportsioon – kui palju punkte on võimalik saada oma töö eest ja kui palju punkte kaasõppija töö hindamise eest (vaikimisi on vastavalt 80 ja 20 punkti). Hindamine on 100 palli skaalal.

3.    Sisesta Instruktsioonid esituseks, see võib olla lihtsalt üks üldine lause „Laadige oma äriplaani fail siia“. Vali esitatavate failide arv ja suurus.

4.    Nüüd sisesta Hindamise instruktsioonid – jällegi, üks üldine lause, näiteks „Tutvu kaasõppija äriplaaniga ja hinda etteantud kriteeriumite alusel“. Kui õppijad peavad ka oma tööd hindama, pane linnuke valiku Kasuta enesehinnangut ette.

5.    Tagasiside plokis sisesta Conclusion ehk kokkuvõtte väljale lühike kokkuvõttev tekst, mis näidatakse õppijale pärast lõpptulemuse saamist, nt „Tänan panustamast. Loodan, et kaasõppija töö hindamisest oli Sulle palju kasu“ vms.

6.    Vajuta nuppu  Salvesta ja kuva lehekülje allservas.

Sulle avaneb õpikoja tabel koos kõikide selle etappidega – iga etapp on eraldi veerg, rohelise värviga märgistatud veerg näitab hetkel aktiivset või avatud faasi.

Õpituba II samm

 

Rohelised linnukesed tähistavad korras olevaid ehk tehtud toiminguid, hallid linnukesed või punased ristid – tegemata tegevusi.

7.    Esimeses Ülesseadmise faasis on tegemata hinnangu vorm ehk hindamiskriteeriumite sisestamine. Klõpsates tekstil Muuda hinnangu vormi otse veerus, saad sisestada hindamiskriteeriume (hindamisaspekte, mida hinnata õppija töö juures) ja nende eest saadavate maksimumpunktide arvu. Õppijad hindavad nende samade kriteeriumite alusel teineteise töid. Nt üks aspekt äriplaani puhul võiks olla eelarve, teine – innovaatilisus, kolmas – teostatavus jne.

8.    Kui aspektid sisestatud, vajuta Salvesta ja sule ning nüüd näed, et kõik tegevused esimeses faasis on tehtud – tuleb minna järgmisesse ehk Esituse faasi. Selleks vajuta faasi nime juures olevale lambipirni ikoonile. Nüüd saavad õppijad oma töid esitada, selleks peavad nad avama käesolevat õpikoda kursuse avalehel ja nad kohe näevad esituse üldist instruktsiooni ning nuppu „Postita“. Võid seda testida, lülitudes õppija-rollile.

9.    Kui kõik tööd on esitatud, pead veel samas faasis viibides jaotama ära esitused õppijate vahel – kes kelle töid hindab. Vajuta faasi veerus olevale tekstile Jaota esitused. Üleval servas saad valida Juhuslik määramine, mis tähendab, et süsteem määrab paarid automaatselt, pead vaid märkima, mitu arvustajat mitme töö kohta tuleb võtta:

Õpituba III samm

Salvesta ära ja liigu järgmisesse faasi (klõpsa kolmanda veeru lambipirni-ikoonile).

10.    Hinnangute faas: selles faasis saavad õppijad hinnata süsteemis neile määratud kaasõppija tööd. Fail on neile kättesaadav otse tabeli all, samuti näevad nad linki, millega saab minna hindama eespool sisestatud kriteeriumite alusel.

11.    Kui hindamine on tehtud, liigub õpetaja järgmisesse faasi, milleks on Hindamise käsitlemise faas. Koondtabelis on näha kõikide õppijate töid ja nende eest saadud punkte, mis kaasõppijad on andnud. Klõpsa konkreetse õppija punktide arvu peal (veerus Saadud hinded) ja vaata, kuidas on teda hinnatud. Soovi korral saad tulemust muuta ja lisada oma punktid hindamistegevuse eest (vaikimisi 20 punkti). Sama võid teha ka Antud hinnete veerus, et vaadata, kuidas on õppija hinnanud kaasõppijat. Seejärel vajuta tabeli ees olevale nupule Taasarvuta hinded ning lõplik tulemus kuvatakse tabelisse.

12.    Jääb üle liikuda õpikoja viimasesse faasi ja sulgeda see. Kui õpikoda on suletud, kanduvad kõik saadud punktid õppija hinnete tabelisse ehk päevikusse.

Veidi põhjalikum Õpikoja kasutamise juhend asub siin.

Tutvu ka teiste Moodle’i tehniliste vahenditega:

Tags:

Autorist