Sportimine põnevamaks Endomondo abil

Edulugu

Sisekaitseakadeemia korraldas 2013. aasta lõpul internetikeskkonna Endomondo abil sportimiskampaania, milles lõi kaasa 50 akadeemia kadetti ja töötajat. 30 nendest osales ka pärast kampaaniat tehtud uuringus.

Tunnistus sportimiskampaania läbinule.

Tunnistus sportimiskampaania läbinule.

2007. aastal loodud endomondo.com-i kasutajaid on maailmas väidetavalt juba üle 20  miljoni. See on üks elektroonilise treeningpäeviku versioone, millel on lisavõimalus nutitelefoni rakenduse abil kanda tulemused juba treeningu ajal veebikeskkonda. Seal saab neid hiljem töödelda ning jälgida sportimisele kulutatud aega, läbitud kilomeetreid ja kulutatud kaloreid. Sarnaste keskkondadena võib nimetada Sports Trackerit ja Sportlyzerit. Meie valik langes Endomondo kasuks üpris juhuslikult, kuna mitmel akadeemia töötajal oli sellega seotud varasem sportimiskampaaniate kogemus. Ühiseid kampaaniaid kasutatakse palju nii ülemaailmselt kui ka väiksemates sõpruskondades. Praegusel juhul oli uudne selle kasutamine rakenduskõrgkoolis, kusjuures kaasati nii õppureid kui ka töötajaid ning peale sportimise hoogustus omavaheline sotsiaalne suhtlemine.

Paljud kampaaniaga liitunud ei olnud varem taolist treeningpäevikut kasutanud. Küsitluses tunnistas 45% vastanutest, et tegi sissekandeid ainult käsitsi, seega neil ei pruukinudki olla nutitelefone. Suulise tagasisidena said korraldajad infot, et telefoni tuge sportimisel hindasid esmakasutajad siiski samuti kõrgelt.

Akadeemia esimeses ühissportimise kampaanias pidid mehed loosiauhindade saamiseks kulutama nädalas sportlike tegevustega vähemalt 1500 ning naised 1000 kcal. Ehkki need näitajad ei ole regulaarsete sportijate jaoks eriti suured, oli mitmel kampaaniaga alustanul probleeme nõuete täitmisega, mistõttu tehti lohutusloosimise nendele, kes olid küll üldises plaanis aktiivsed sportijad, kuid ei olnud mõnel kampaanianädalal siiski vajalikul määral kaloreid kulutanud.

Kampaania katkestamise põhjusteks oli kolmel juhul vigastus või haigestumine ning viis vastajat kurtis tehnilisi probleeme. Samas hindas ka enamik katkestanutest kampaaniat õnnestunuks ning soovis järgmisel korral samuti osaleda. Paljud olid kampaaniast suures vaimustuses, see motiveeris neid ning pani otsima üha uusi sportimisvõimalusi, et kalorikulutamise üldsummat suurendada.

Üle poole küsitluses osalenutest kasutas Endomondo treeningkeskkonda esimest korda, vaid viiendik arvas, et nad ei soovi selle keskkonna kasutamist jätkata. Korraldajad lugesid kampaania kordaläinuks, sest selles osalenud liikusid tavapärasest aktiivsemalt ning kuu aega väldanud periood aitas kaasa regulaarse treeningharjumuse kujunemisele. Positiivse näitena võib tuua ühe osaleja kommentaari: „Tagantjärele vaadates oli väga suur üllatus enda aktiivsus.“

Esimese kampaania järel tekkis selle tagasisidega arvestades juba uus, 2014. aasta alguses startinud Sisekaitseakadeemia ühissportimise kahekuuline kampaania, kus võrreldes varasemaga kasvas ka osalejate arv. Endomondo eestikeelse juhendi leiate siit.

Kasutatud allikad:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.endomondo.android
PR Newswire US (17.10.2013). Endomondo Fitness App Runs Past 20 Million Users and Reaches Profitability.
http://www.sports-tracker.com/blog/about/
https://www.sportlyzer.com/features/1/sports-coaching-software

Tags:

Autorist