InGenious toetab loodus- ja tehnoloogiaainete õpetamist

Projektide börs

Euroopa vajab kümneid tuhandeid inseneritaibuga töötajaid. Ühest küljest kimbutab tööpuudus, teisest küljest on suur puudus tehnoloogia- ja insenerivaldkonna töötajatest. See on enamiku Euroopa riikide reaalsus ja selle ühe põhjusena viidatakse haridussüsteemile, mis ei ole ettevõtete vajadusele järele jõudnud. Projekt InGenious on ellu kutsutud selleks, et edendada koolide ja ettevõtete koostööd matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste õpetamisel ning tekitada noortes suuremat huvi nende õppeainete vastu. Samuti soovib InGenious näidata võimalust siduda tulevane erialavalik loodus- ja inseneriteadustega.
Projektis osalevad kõikide kooliastmete õpilased ja õpetajad, rohkem kui tuhat klassi üle Euroopa. Eesti erinevatest koolidest on kolme aasta jooksul osalenud igal õppeaastal kümme õpetajat, kes oma klassidega on erinevaid praktikaid katsetanud.

Veebikeskkond ettevõtete loodud praktiliste ülesannetega

InGeniouse praktikatega saavad õpetajad tutvuda InGeniouse portaalis aadressil http://www.ingenious-science.eu. Praktikate täpsemate kirjelduste nägemiseks tuleb liituda õpetajate kogukonnaga. Praktikate hulgast leiab loodusõpetuse, füüsika ja keemia õppekavade teemade juurde sobivaid katseid ja programme. Näidetena võib välja tuua keemias võimaluse uurida eri tekstiilide vastupidavust happelistele ja aluselistele puhastusvahenditele, samuti looduslike ja sünteetiliste kiudude põlemist. Huvitavad on ka videoklipid, mida on kasutatud keemiatööstuse saavutuste tutvustamiseks ja aruteluks. Õpilaste seas on väga populaarne ka „Sensor Adventure’i” programm, kus tuleb uurida ilmasatelliidi, päikesepaneelide ja biokupli ehitamist, valida neile sobivad materjalid ja asukoht, kasutades sensoreid, millega saab mõõta temperatuuri, valgust või niiskust. Huvitavad on ka erinevad aineid igapäevaeluga seostavad videoklipid ning elukutseid tutvustavad videod, mida on hea kasutada näiteks keeleõppetundides.

InGenious põhineb kahe katusorganisatsiooni – European Schoolneti ja European Round Table of Industrialists – partnerlusel. European Schoolnet koondab Euroopa haridusasutusi ning European Round Table of Industrialists Euroopa mõjukate tehnoloogiamahukate ettevõtete juhte. Projektis osaleb 26 partnerit 16 riigist, seda juhib European Schoolnet ning rahastatakse Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi kaudu. Eestis juhib projekti HITSA Innovatsioonikeskus.

Tags:

Autorist