Osale e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus!

Teistest ees!

Oktoobri alguses kuulutatakse välja e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor. Seekordne voor on juba kaheksas, möödunud taotlusvoorudes on e-kursuse kvaliteedimärgiga tunnustatud kokku 174 e-kursust. Kvaliteedimärk on küll tunnustus eelkõige kursuse loojale, kuid sellel on lisaväärtusi, mida protsessis osalemine nii õpetajale-õppejõule kui ka õppijatele pakub. Uue vooru avamise eel heidame taas pilgu seniste osalejate kommentaaridele:

• Kõige väärtuslikumaks kvaliteedimärgi taotlemise protsessis pean oma e-kursuse kvaliteedi parandamist, kvaliteedi kommunikeerimist üliõpilastele ja kolleegidele. Alustasin e-kursuses olevate õpiobjektide loomisega 2010. aastal oma struktuuriüksuses esimesena, praegu tean veel kolme kolleegi, kes on pärast seda minu eeskujul uusi õpiobjekte ja e-kursusi loonud ja seega üliõpilaste auditoorset õppetööd lihtsamaks muutnud. Üliõpilaste tagasiside ja selle alusel omakorda e-kursuse täiustamine on samuti väga olulised kvaliteedimärgi taotlemise protsessis.
• Arvan, et kvaliteedimärk on hea võimalus õppejõudusid motiveerida. Kindlasti tuleks kõige kõrgemalt hinnatud kursusi ja nende kontseptsiooni levitada kui näidismaterjali uute kursuste loojatele.
• See on võimalus saada tagasisidet teistelt asjatundjatelt ja väärtuslik on teadmine, kuidas tehtud töö õnnestus.

HITSA Innovatsioonikeskus on seadnud eesmärgiks kvaliteedimärgi protsessiga tõsta võimalikult paljude e-kursuste taset ning seetõttu ootame eneseanalüüsi tegema ning kvaliteedimärki taotlema kõiki huvilisi. 2015. aasta taotlusvooru saavad oma e-kursuse esitada ka üldhariduskoolid, samuti on oodatud täienduskoolituskursused. Kindlasti kutsume uuesti osalema kõiki neid, kes eelnevate taotlusvoorude tulemusel kvaliteedimärki saanud pole. Ühtlasi tuletame juba kvaliteedimärgi saanutele meelde, et kuna e-õppe näol on tegemist kiiresti muutuva valdkonnaga, siis võiks mõelda kvaliteedimärgi uuendamisele, kui selle saamisest on möödunud üle kolme aasta.
Lõpptulemusena saavad kvaliteedimärgile esitamisest kasu nii õpetajad, õppejõud kui ka õppijad, kelle jaoks muutub e-õpe atraktiivsemaks, õppeprotsess mitmekülgsemaks ja kvaliteetsemaks.

Ootame ka sel aastal rohket osalemist 13. oktoobril avatavas „E-kursuse kvaliteedimärk 2015“ taotlusvoorus! Kui kõhkled, tee ainult eneseanalüüs, pea nõu oma kooli haridustehnoloogiga ning tee siis otsus.

Lisainfot e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru kohta leiab siit.

Tags:

Autorist