Tere tulemast digiajastusse!

Avaartikkel

Siiani on 2014. aasta olnud väga hea mõtete korrastamise ja sihtide seadmise aasta, mille toel saavad 2015. aasta tegemised ja unistused selgema sihi.

Siht on olemas, aga teid, mida mööda minna, on palju. Viimastel kuudel olen teinud palju ettekandeid teemal „Tere tulemast digiajastusse!“. Enamasti hõlmab ettekanne õpetaja rolli, digitaalsete õppematerjalide ja õppija ootuste käsitlemist. Sealjuures on ettekanne rohkem nagu teel oleva rändaja mõtisklus.

Juba mõnda aega ei küsi me, miks peame arendama digiajastut haridusvaldkonnas, põhiküsimus on: kuidas. Kuidas saavutada digiajastu juurutamisel jätkusuutlikkus? Kuidas mõõdame digiajastu juurutamise efektiivsust? Kas saame öelda, et hariduse omandamine toimub digiajastul? Nendele küsimustele oskame vastata siis, kui on selge, kas tiiger on valmis uuesti hüppama. Aga selleks on vaja kõikide osapoolte ühist koostööd.

Digiajastu juurutamine haridusvaldkonnas on mitme ministeeriumi, allasutuse ja kohaliku omavalitsuse koostöö. Kohtudes kohalike omavalitsuste (KOV) juhtidega, tuleb ikka teemaks, kust jookseb piir. Mille eest saab vastutuse võtta KOV ja mis jääb HITSA haldusalasse? HITSA saab aidata kaasa koolide digiajastu strateegia koostamisele, koolipersonali koolitamisele ja pädevuste tõstmisele ning tuua esinema põnevaid eksperte. Aga siin peab esmane huvi ja soov tulema KOVist või koolist, sest digiajastu juurutamine nõuab suurt sisemist motivatsiooni. Omavaheline koostöö on siin väga tähtis. Uus hüpe eeldab ühiseid kokkuleppeid ja vastutuse jagamist, eeldusel, et täidetakse endale võetud kohustused, mitte ei hakata välja mõtlema vabandusi. Meil on kõik eeldused selleks olemas, et tiigri teine tulemine oleks mastaapne ning haridust muutev.

Uus õppeaasta hariduses on alanud! Ees ootavad põnevad tegevused, kus on võimalus kõigil kaasa lüüa ja aina enam siseneda digiajastusse. Avapaugu on saanud õppijatele mõeldud õpilaskonkursid „ProgeTiiger“ ja „Lahe Asi“, õpetajad saavad demonstreerida oma metoodikaid konkursil „Tipptund“, osaleda saab arendavatel koolitustel, seminaridel ja infopäevadel.
Avage uks digiajastusse, HITSA Innovatsioonikeskus tuleb teile hea meelega külla!

Tags:

Autorist