Enne ja nüüd fotod hariduses

Uudised
ajapaik

Ajapaiga mobiilirakenduse ekraanil kumavad üksteisest läbi ajalooline foto Tartu Kaubahoovist ja tänapäevane kõrghaljastus ning inimesed tänaval.

Kõikjal maailmas digiteeritakse kultuuripärandit, tänu millele on üha enam ajaloolisi fotosid veebis kättesaadavad. Mõnd kohta kujutava ülesvõtte puhul tekib küsimus, kus pilt tehtud on, ning seejärel, mismoodi sama koht praegu välja näeb ehk mis on aja jooksul muutunud. Muutust näitlikustab hästi ülepildistus ehk refoto, mis ajaloolist kaadrit võimalikult täpselt kordab. Kuivõrd pildistamistehnoloogia on nii kättesaadav, on sobiv hariduses ülepildistamise õpetlikku potentsiaali rakendada.

Refotograafiaga saab koolis tegeleda seetõttu, et ülesanne on põhimõttelt lihtne, enne ja nüüd piltide printsiip on kõigile mõistetav. Proovides selgub aga, et vana foto kordamiseks tõesti täpselt õige võttekoha leidmine nõuab vana foto detailide ja kaasaja kõrvutamisel palju tähelepanelikku vaatlusoskust ja polegi nii lihtne kui põhimõte ise.

Enne ja nüüd pildipaaridest tekkiv võrdlusaines on väga kommunikatiivne. Pilte vaadates saab alustada keskkonnas toimunud muutuste kirjeldamisest. See on nagu tähelepanumäng – kes rohkem erinevusi välja tuua suudab. Kirjeldust võib suunata vastavalt ainele ja teemale: keskkonnaõppes uurida linnavaadetel rohkem liiklust või haljastust, kunstiajaloos võrrelda arhitektuurseid detaile ja stiile. Kirjelduselt saab liikuda analüüsile ja arutleda avastatud erinevuste põhjuste ja tagajärgede üle.

Fotopärandirakenduse ajapaik.ee eesmärk on kasutajate ehk nn rahvahanke abil koguda infot kohti kujutavate ajalooliste fotode kohta: saada teada, kus täpselt mingi ajalooline fotoülesvõte tehtud on (asukohapunkt kaardil) ning mismoodi need kohad nüüd välja näevad (refotod). Ülepildistamise muudame võimalikult lihtsaks Ajapaiga mobiilirakenduse abiga. See kuvab vana foto nutiseadme kaamerapildi peale, et vana pildi saaks tänapäevase tegelikkusega võimalikult täpselt kohakuti asetada.

ajapaik1

Patkuli tee Toompeale. Eesti Ajaloomuuseum AM N 5631:179

ajapaik2

Ülepildistus: Tarmo Annus (CC BY-SA), http://ajapaik.ee/foto/5644/patkuli-tee-toompeale/

Ülepildistamine on klassiruumiväline, osaluslik ja avastuslik meetod, mis suunab ka tuttavat, harjumuspärast keskkonda tähelepanelikumalt vaatlema. Kui lähme vanade piltide tegemise kohtadesse ja kõrvutame ajaloolise foto tänapäevaga, ankurdame võrdlusest tuleneva info reaalsesse keskkonda, millest saadav õpiefekt on võimsam kui piltide vaatamine arvutist või raamatust.

Ülepildistaja loobub fotograafi kesksest otsusest – ta ei vali ise foto tegemiste kohta –, ent etteantud motiivi kordamise järel on paslik arutada pildistamise diskursiivse ja subjektiivse iseloomu üle: mida ja miks on ajaloolisel pildil pildistamisväärseks peetud, mis on kaadrisse võetud ja mis sellest välja jäetud.

Samamoodi saab refotode toel arutleda nii visuaalse esteetika kui ka fotograafia tehnoloogilise arengu ja nende omavaheliste seoste üle. Näiteks klaasnegatiivid on põhjalikumalt komponeeritud kui praegused mobiiliklõpsud, sest toonased kaamerad olid rasked ja nõudsid kolmjala kasutamist.

Ajapaiga mobiilirakenduse arendamine hariduses kasutamiseks on pooleli ning täpsemad pedagoogilised stsenaariumid alles väljatöötamisel (mh ülepildistamise mängustamine). Kõik ideed-ettepanekud on oodatud, huvist kuuluda testigruppi palume samuti märku anda emaili vahur@ajapaik.ee.

Tags:

Autorist