VANKeR veereb edasi

Uudised

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses on saanud traditsiooniks iga-aastane sügisseminar, mis sel aastal toimus juba üheksandat korda. Sügisseminaride idee sai alguse e-õppest, kui tekkis vajadus uute e-vahendite ja keskkondade järele.

Kuna VANKeR programm sai eelmise õppeaastaga läbi, siis oli vaja uut süsti, et hoogustada taas e-õppe tegevust koolis. Sügisseminari kava koostamisel arvestasime elukestva õppe strateegia 2014 – 2020 eesmärkidega: muutunud õpikäsitlus, pädevad ja motiveeritud töötajad, digipööre hariduses. Keskendusime õpetajate ja kutseõpetajate kompetentsidele ning digipädevustele. E-õppes aktuaalsetel teemadel korraldati mitmeid töötube.

vanker

Foto: Varje Tipp

Töötoad igale maitsele

  • Töötoas „Õpetaja digitaalne arengumapp – professionaalse arengu jälgimiseks ja kutse taotlemiseks“, mille juhendaja oli kooli arendusosakonna juhataja Varje Tipp, tutvustas digitaalse arengumapi koostamise keskkondi ja arengumapi ülesehitamise loogikat.
  • Tihti ollakse koolis dilemma ees, kas valida vabavara või tasuline tarkvara. Sellest tulenevalt sai valitud ühe töötoa teemaks kontoritarkvara LibreOffice võimaluste tutvustamine. Töötuba juhendas IKT õppekavarühma kutseõpetaja Üllar Tornik.
  • Uut ja põnevat lähenemist õppetöös pakkus kutseõpetaja Janne Ojala töötoas „Orienteerumismäng QR-koodidega“, kus õpetajad said ülevaate QR-koodist ning selle ajaloost, sellest, kus seda kasutatakse, milliste rakendustega saab koodi lugeda ja kuidas seda ise teha. Osalejatel oli võimalus lugeda erineva sisuga koode, kohapeal sai kasutada tahvelarvuteid. Orienteerumisel osalemise eelduseks oli oma andmesidega nutiseadme olemasolu. Mängijatele näidati koodi, kuhu oli peidetud koolimajas tehtud pilt, mille asukoha pidi tuvastama ja üles leidma. Seal ootas ees järgmine kood uue pildiga. Osalejatel tekkis hasart ning võistlusmoment, hiljem premeeriti võistkondi ka autasuga.
  • Kuna nutiseadmeid kasutatakse järjest enam, siis üha aktuaalsemaks muutub nutiseadmete turvalisuse teema. Paraku ei suhtuta tihtipeale neisse kui arvutisse taskus, vaid kui telefoni, mis ei vaja olulist hoolt ja tähelepanu ning mis töötab võluväel. Töötoas rõhutati, et nutiseadmete turvalisus sarnaneb arvutiturbega, seda nii ohtude kui ka kaitsevahendite poolest. Töötoas kõneldi nutiseadmete pahavaraga nakatumise viisidest ning pakuti välja kahte tarkvaralist lahendust, mis aitavad nutiseadme kasutajal elu lihtsamaks muuta. Seda töötuba juhendasid IKT õppekavarühma õpetajad Toomas Salus ja Maili Jakobson.
  • Ikka leidub neid õpetajaid, kes vajavad ka arvuti algõpet. Sel korral valisime üheks töötoa teemaks arvutikirja algkursuse ehk kuidas kümne sõrmega trükkida. Sekretäri eriala kutseõpetaja Anu Laasi juhendamisel toimus lühikoolitus, mis käsitles KeyboardPro programmi tutvustust koos praktilise tööga (alussõrmised). Huvi töötoa vastu oli suur ning osalejad jäid kursusega rahule.
  • Sel õppeaastal mindi koolis üle operatsioonisüsteemile Windows 7. Töötoas oli hea võimalus arutleda teemal Windows 7 ja korduma kippuvad küsimused. Töötuba juhendas IKT spetsialist Janek Leppnurm, kes tutvustas Windows 7 võimalusi, et arvutiga kiiremini ja efektiivsemalt töötada.
  • Suurt huvi pakkus ka töötuba „Microsofti ja vabavara võimalused õppetöös“, mida juhendas meie kooli uus infoturbe- ja arendusspetsialist Andres Krall, kes täidab ka haridustehnoloogi rolli. Töötoas keskenduti vabavaralistele lahendustele ning anti ülevaade, kuidas kasutada QR-koodi õppetöös. Seda näitlikustati bioloogia tunni näitel, kuidas oskuslikult QR-koodi kasutada oma nutiseadmes, et ainetund oma seadmega põnevamaks muuta (http://goqr.me).
  • Veel said osalejad ülevaate Socrative’i rakendusest ja veebikeskkonnast ning räägiti ka liitreaalsusest ja sellega seotud rakendustest, nagu Anatomy 101 (liitreaalsus-anatoomia), Chemistry 101 (liitreaalsus-keemia), Geometry 101 (liitreaalsus-geomeetria). Rakendustest saab lähemalt lugeda siin: http://zientia.com/site/application/apps#markers
  • Töötuba „Kuldvillak“ tõi kokku üllatavalt palju huvilisi. Kuna mäng ise oli kõigile tuttav, siis pikema sissejuhatuseta asuti keskkonnas https://jeopardylabs.com/ koos Kuldvillakut koostama. Töötoa juhendaja kutseõpetaja Kaie Pärn on ise koostanud kümmekond mängu, mida õppis HITSA pakutaval „Testide koostamine ja metoodika“ e-kursusel. Ta oskas näidata ja tähelepanu juhtida nendele aspektidele, mis algajale võivad esmapilgul ebaolulised tunduda. Õpetajad on nutikad ja humoorikad, seda näitasid ka koostatud küsimused. Lihtne ja õpilastele meeldiv mäng sai valmis väga kiiresti. Iga osaleja sai koju kaasa head soovid ja haridusportaalist Koolielu töövahendi kasutusjuhendi, mille on koostanud Tuuli Koitjärv.
  • Juba aastaid on meie kooli õpetajad osalenud rahvusvahelises koostööprojektis eTwinning (http://www.etwinning.net). Selleks et jagada oma head kogemust ja kaasata uusi õpetajaid projektitöösse, tegid pikaajalised eTwinningu fännid Maie Jesjutina ja Ruth Leping õpitoa, kus tutvustasid eTwinningut kui rahvusvahelise koostöö projekti, mis ühendab Euroopa riikide õpilasi ja õpetajaid. Õpitoas näidati eTwinningu võimalusi motiveeritud keeleõppeks, IT-pädevuse arendamiseks ning teiste rahvaste kultuuriga tutvumiseks. Maie ja Ruth esitlesid oma varasemaid projekte, jagasid nõuandeid eTwinningu projekti alustamiseks ning vastasid huviliste küsimustele.

Ikka ja jälle tuleb meelde tuletada, millised toredad digivahendid on koolil olemas. Digivahendeid tutvustasid raamatukogus raamatukoguhoidja Kaie Laur ja IKT spetsialist Kaivo Paal. Osavõtt oli rohkearvuline, kohal oli üle kahekümne õpetaja. Töötoas õpiti kasutama fotoaparaati Canon EOS 500D, sülearvuteid Dell Inspiron mini 1012, e-lugereid PRS-600 ja PRS-300, interaktiivset tahvlit ONfinity CM2 MAX, interaktiivset paberit Papershow, dokumendikaamerat Lumens DC265, diktofoni Sony IDC-BX800, videokaamerat Sony HDR-AX2000. Kõige suuremat huvi tekitas interaktiivne tahvel.

Kõige rohkem tekitasid elevust liitreaalsus ning Socrative’i veebikeskkond ja rakendus.

QR-koodi kasutamist teadsid õpetajad Janne orienteerumismängust, mis oli samuti õpetajate jaoks huvitav. Tundus, et veidi hirmutas tehnika kasutamine õppetöös. Küsimusi tekitas, kust saab rakendusi ja kuidas neid installida ning kuidas saaks õpilane kasutada oma nutiseadet (kui on vanem nutiseade, mis rakendust ei toeta, saab kasutada veebipõhist keskkonda).

Meie kooli sügisseminari materjalid on kättesaadavad seminari kodulehel: https://sites.google.com/site/metoodikapaeev2014

VANKeR liigub rõõmsalt vahepeatusega edasi!

Tags:

Autorist