Ainemoderaator – oma aine haridustehnoloog

Ainemoderaatorid on Koolielu haridusportaali juures olnud ainealaseks nõustajaks portaali alustamisaegadest peale, moderaatoreid on leitud nii üleskutse teel kui ka isiklike soovituste kaudu. Ühes aines võib olla mitu moderaatorit, mõni aga modereerib mitut ainet korraga. Ainemoderaatorid on haridustehnoloogide võrgustikku sulandumise teel saanud aidata teisi ainespetsiifiliste programmide ja keskkondadega. Koostööst võidavad kõik.

Ainemoderaatorite põhilised tegevusvaldkonnad on digitaalse õppevara haldus ja aine õppevarateemaline nõustamine, õppevara kvaliteedipõhimõtete juurutamine ning oma ainevaldkonna populariseerimine digiajastu võimaluste ja vahendite abil. Kui keegi soovib oma digitaalset õppematerjali avalikkusega jagada, saab ta selle lisada Koolielu haridusportaali õppematerjalide hulka. Vastava õppeaine moderaator vaatab õppematerjali enne avaldamist üle. Kui seal on sisulisi vigu või pole õppematerjali ülesehitus piisavalt kasutajasõbralik, annab ainemoderaator sellest märku. Kui haridustehnoloogidele jäävad silma eelkõige aine-/valdkonnaülesed vahendid, mida saaks oma õpetajatele/õppejõududele soovitada, aitavad ainemoderaatorid otsida ainespetsiifilisemaid töövahendeid ja äppe ning koostavad Koolielu portaali jaoks nende juhendeid. Peale haridustehnoloogide suve- ja talvekooli on ainemoderaatorite võrgustiku liikmetel võimalus osaleda kaks korda aastas koolitusseminaridel. Võrgustiku tegevust toetab HITSA.

Mida teevad ainemoderaatorid?

ainemoderaatorid_foto autor Heikki Eljas

Koolielu ainemoderaatorid ja haridustehnoloogid ühiselt talvekoolis videot tegemas. Foto: Heikki Eljas

Oma tööst räägivad Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi algklasside õppealajuhataja Tuuli Koitjärv ning Tartu Tamme Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Tanel Liira. Tuuli Koitjärv on olnud Koolielu portaaliga seotud juba üsna pikka aega – esialgu IKT-huvilise õpetajana, algõpetuse moderaatori tööd alustas ta kuus-seitse aastat tagasi. Ka Tanel Liira, kes liitus ainemoderaatorite võrgustikuga 2013. aastal, oli varasemalt portaali sage külaline. „Kuigi pärast minu ainet puudutava portaali füüsika.ee sündi leidsin kõik vajaliku hoopis sealt, eelistan endiselt uute ja innovaatiliste töövahendite juhendmaterjalide otsimiseks Koolielu portaali,“ ütleb Tanel Liira. Töövahendite all mõtleb ta veebikeskkondi ja -vahendeid, mis sobivad õppetöösse.

Mõlemad õpetajad sattusid ainemoderaatorite võrgustikku kutsumise peale. Tuuli Koitjärvele tegi ettepaneku algõpetuse ainemoderaatori rolli ülevõtmiseks Varje Tipp, kes töötab praegu Pärnumaa Kutsehariduskeskuses arendusosakonna juhatajana. „Tänu temale sain innustust IKT valdkonnas tegutsemiseks,“ meenutab Tuuli Koitjärv, „esialgu töötasimegi Varjega koos.“ Tanel Liira käis oma koolis erinevatel Tiigrihüppe SA korraldatavatel IKT koolitustel, mida juhendas bioloogia ainemoderaator Urmas Tokko. „Tema kursused olid alati innovaatilised ja vürtsitatud IKT-vahenditega, mis võimaldavad ainetunde põnevamaks muuta. Ju ma jäin vaimustunud kolleegina talle silma ning ta soovitas mul füüsika ainemoderaatoriks hakata, kui koht vabanes.“

Tanel Liirale meeldib võimalus olla teistest sammuke eespool. „Tahan olla esimene, kes saab oma ainetundides kasutada kõikvõimalikke uudseid IKT-lahendusi. Katsetan erinevaid töölehti, vahvaid töövahendeid, uudseid töövõtteid jm. Mulle meeldib oma kogemusi jagada ja õppida teiste omadest. Meie eesmärk ei peaks ju olema õpetamist keeruliseks muuta, vaid vastupidi – õpetamine peaks muutuma mugavamaks ja kõigile kasutoovamaks,“ selgitab Tanel Liira, kelle sõnul monoloogimeetod juba ammu enam kõigile ei sobi. „Kindlasti leiaksin ma kõik vajaliku ise ka üles, õpiksin seda kasutama ja rakendaksin oma tundides, aga see võtaks rohkem aega. Kasutan hea meelega ära võrgustiku jagatavat ja annan oma panuse teiste elu kergemaks tegemiseks.“

Tuuli Koitjärv jäi vahepealsetel aastatel algõpetuse moderaatori tööst pisut kõrvale, muud tööd nõudsid lihtsalt rohkem tähelepanu. „Samas on mulle alati meeldinud see, et saan ise määrata oma panustamise mahtu. Kui mulle paar aastat tagasi tehti ettepanek taas algõpetust modereerima hakata, tundsin, et on õige aeg. Sel korral tuli koos minuga algõpetuse vankrit vedama ka Jäneda Kooli algklassiõpetaja Tiia Salm, kellega meil koostöö alati väga hästi sujub.“ Üheskoos arutatakse läbi tegevusplaanid, kahtluste korral küsitakse nõu. „Meil on üksteiselt väga palju õppida, samamoodi ka teistelt ainemoderaatoritelt,“ ütleb Tuuli Koitjärv. „Ühistel seminaridel on ka jällenägemisrõõm suur, oleks nagu suurel suguvõsa kokkutulekul.“ Koosoldud koolituspäevadel saadud head mõtted ja oskused motiveerivad meid kõiki uuendusmeelse moderaatori rolli täitma. „Üheskoos töö planeerimine pigem toetab ja aitab tegemiste üle järge pidada.“

Töö sisu võib vastavalt ainemoderaatori eelistustele varieeruda. Näiteks Tuuli Koitjärv on viimasel ajal tegelenud rohkem artiklite kirjutamise ja veebipõhiste töövahendite juhendite koostamisega. „Püüan seeläbi innustada õpetajaid IKT vallas teadlikumalt tegutsema. Väga tähtsaks pean kogemuse jagamist – olen tundnud, kuidas ise õppides tulevad edusammud ja õnnestumised vahel palju raskemalt… Olen korraldanud veebiseminari, osalenud ka konkursitööde hindamisel. Aasta alguses alustasin koos Tiia Salmiga klassiõpetajatele mõeldud veebikursust videote kasutamise kohta õppetöös – kursus pole ametliku formaadiga koolitus, pigem õpime kogukonnas üheskoos.“
Ainemoderaatori tööd alustades mõeldi koos Tiia Salmiga ise konkursse välja. „Näiteks korraldasime algklassiõpetajatele emadepäeva jutupliiatsi konkursi. Tore on meenutada, kuidas püüdsime õpetajatele võimalikult palju auhindu jagada, käisime neid ise minimaalsete kulude eest ostmas. Siis oli Tiia Salm klassiõpetajate virtuaalse praktikakogukonna (KLOP) toimetaja ning seeläbi saime siduda mitme kogukonna tööd ja tegemised.“ Ka praegu – olles Eesti Klassiõpetajate Liidu juhatuse liige – püüab Tuuli Koitjärv ainemoderaatorina klassiõpetajaid kõnetava info esimesel võimalusel liidu liikmetele ja ajaveebi külastajatele edastada. „Loodetavasti on see üks võimalus aidata klassiõpetajatel leida tee innovaatilisema õpetamiseni. Ideid ja mõtteid on väga palju, oleks ainult aega neid kõiki ellu viia.“

HITSA ootab ainemoderaatorite võrgustikuga liituma eriti järgmiste ainete moderaatoreid:
Inglise keel
Eesti keel võõrkeelena
Prantsuse keel

Lisainfo: kristi.semidor@hitsa.ee
www.haridustehnoloogid.ee
www.koolielu.ee

Tags:

Autorist