eTwinningu rahvusvahelised õppimisüritused

Projektide börs

eTwinningu programmi raames on õpetajatel võimalus osaleda rahvusvahelistel online-koolitustel ehk eTwinningu õppimisüritustel (Learning Event).

Mis see on? Õppimisüritused on kuni kolmenädalased veebipõhised intensiivkursused teemadel, mis puudutavad uusi õpetamismeetodeid ja võtteid pedagoogikas, projektõppe rakendamist ja veebivahendite kasutamist. Kursuseid juhendavad oma ala eksperdid. eTwinningu õppimisüritused on üles ehitatud nii, et pärast sissejuhatust teemasse saaks iga osaleja aktiivselt kaasa lüüa ning tekiks arutelu õpetajate vahel üle Euroopa. Üldjuhul tähendab see neli-viis päeva aktiivset tööd ja arutelu, millele omakorda järgneb neli kuni viis päeva analüüsimist ja iseseisvat tööd. Materjalid on internetis üleval n-ö eTwinningu õppimislaboris ning neile saab õppija enda valitud ajal ligi.
Kuidas osaleda? Igale üritusele saavad kandideerida kõik eTwinningu portaalis (www.etwinning.net) registreerunud õpetajad. Vastava lingi leiate eTwinningu töölaualt. Peate vaid sisse logima ja täitma ära online-vormi.

etwinning

eTwinningu õppimisürituste kalender kevadel 2015

13.–27. aprill: „Learning in the Real World“ (Reaalses elukeskkonnas õppimine)
Ekspert: Tiina Sarisalmi
Keel: inglise
Sihtrühm: kõik eTwinningu õpetajad
Taotluste esitamine: alates 6. aprillist
Õppimisüritusel õpime ja arutame:

  • kuidas lüüa lahku õpikutest ja kasutada õppekaval põhinevas õppes reaalse elu allikaid;
  • kuidas lõimida formaalsesse õppeprotsessi informaalset ja kohalikku õpisisu;
  • kuidas õpilasi kaasata ning nende teadmisi, oskusi ja ühendusi rakendada;
  • tööriistu dokumentide jagamiseks, kuid eriti soovime teha tööd selliste meetoditega, mis toetavad dokumentide koostamist Veeb 2.0 vahendite abil.

11.–22. mai: „Using Google Earth in Teaching“ (Google Earthi kasutamine õppetöös)
Ekspert: Marco Neves
Keel: inglise
Sihtrühm: õppimisüritus sobib õpetajatele, kel on vähesed teadmised IKT kasutamisest õppetöös.
Taotluste esitamine: alates 4. maist
Õppimisüritusel keskendutakse Google Earthi kasutamisele hariva tööriistana. Peaeesmärk on näidata õpetajatele, kuidas rakendada Google Earthi õpetamismeetodite täiustamiseks. Samuti uurime, kuidas kasutada tööriista eTwinningu projektis, et osalejad saaksid oma riiki uudsel viisil tutvustada.

25. mai – 6. juuni: „La visio dans toutes les écoles“ (Video kõikidel haridustasemetel)
Ekspert: Jean-François Raffestin
Keel: prantsuse
Sihtrühm: kõik eTwinningu õpetajad
Taotluste esitamine: alates 18. maist
Visuaalne suhtlus, näiteks videotelefoni, videokonverentsi, videokoostöö, veebikoostöö või telekonverentsi kaudu kogub eri ettevõtetetes, asutustes, haiglates, tehastes ja ülikoolides jõudsalt hoogu. Nüüd, kui on kättesaadav lai valik kõrgekvaliteetseid, kuid samas soodsaid lahendusi, on aeg rakendada seda ka koolides ja kolledžites. Õppimisürituse eesmärk on veenda õpetajaid hindama nende tööriistade potentsiaali ning tutvustada esimesi samme visuaalse suhtluse lõimimiseks õppetöösse. Esmalt kirjeldatakse visuaalse suhtluse tööpõhimõtteid, tuues välja erinevaid saadavalolevaid võimalusi, mis on koolide jaoks taskukohased, ning esitletakse näiteid tööriistade kasutusest hariduses.

8.–18. juuni: „Planning an eTwinning project“ (eTwinningu projekti kavandamine)
Ekspert: Rute Baptista
Keel: inglise
Sihtrühm: kõik tvinnijad, kes soovivad oma projekti kavandamise oskusi täiustada
Taotluste esitamine: alates 1. juunist
Kavandamine on iga projekti tähtis osa, sest tõstab projekti tõhusust ning toetab selles osalevate partnerite vahelist õnnestunud koordineerimist. Kavandamine aitab korraldada olemasolevaid materjale ning motiveerib kõiki, ärgitades loovust ja innovatsiooni ning aidates otsuseid langetada. Õppimisüritusel uurime, kuidas projekti kavandamine neid eesmärke saavutada aitab.

Tags:

Autorist