Haridustehnoloogide võrgustik – innovaatorite kasvulava

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus koordineerib haridustehnoloogide võrgustiku tööd. 2014. aasta alguses ühinesid võrgustikuga ka pea kolmkümmend haridusportaali Koolielu ainemoderaatorit, kellest on saamas oma aine haridustehnoloogid. Uurime pisut lähemalt, mida kujutab endast haridustehnoloogide võrgustik ning mida teevad oma argipäevadel haridustehnoloogid ja ainemoderaatorid.

Võrgustikus peitub jõud

Võrgustiku moto „võrgustikus peitub jõud“ iseloomustab väga hästi eri haridustasemeid esindavate haridustehnoloogide igapäevast koostööd, ühiselt töötatakse oma ala tunnustamise ning õppeprotsessi innovaatilisemaks muutmise nimel. HITSA haridustehnoloogide võrgustiku moodustavad 161 liiget nii alus-, üld-, kutse- kui ka kõrgharidusest. Kaks korda aastas korraldab HITSA haridustehnoloogide suve- ja talvekooli, külastatakse õppeasutusi, otsitakse põnevaid töövahendeid õppetöös kasutamiseks ning koostatakse nende juhendeid, tehakse muudki põnevat. HITSA haridustehnoloogide võrgustiku liikmeks võib astuda iga soovija, kes täidab ametlikult oma õppeasutuses haridustehnoloogi ülesandeid.

Haridustehnoloogi olemasolu õppeasutuses eeldab innovaatilist koolijuhti, kes mõistab, milliseid samme tuleb astuda digiajastule vastava õppe korraldamiseks. Üheks sammuks ongi haridustehnoloogi palkamine. Haridustehnoloog on õppe-kasvatusala töötaja, kel on pedagoogiline ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kompetents. Haridustehnoloogi tegevusvaldkondadeks on õpetajate/õppejõudude ja õppijate digipädevused, digitaalne õppevara ning õppimine ja õpetamine digiajastul. Esmalt tuleb haridustehnoloogil kaardistada õpetajate/õppejõudude ning õppijate digipädevuste hetkeseis ning luua võimalused digipädevuste taseme tõstmiseks. Haridustehnoloog toetab õpetajaid/õppejõude õppetöös vajamineva digitaalse õppevara väljatöötamisel või leidmisel ja kohandamisel, aidates õppeasutusel planeerida digiajastule vastavat digitaristut ja muid õppeprotsessi kaasajastamiseks vajalikke ressursse.

Mida tähendab haridustehnoloogide võrgustikku kuulumine?

Mida tähendab haridustehnoloogide võrgustikku kuulumine, sellest räägivad Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog Vaiko Mäe, kes on võrgustikku kuulunud 2008. aastast, ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi IT-tugiisik Siret Piir, kes liitus võrgustikuga 2013. aastal.

O

Haridustehnoloogide võrgustik kohtub nii suve- kui talvekoolides. Pildil suvekool Viinistus 2014. aastal. Foto: Heikki Eljas

Vaiko Mäe sattus haridustehnoloogide võrgustikku värskelt ülikooli lõpetanuna, olles selles valdkonnas algaja. „Loomulik samm oli tutvuda teiste sama ala tegijate tööga, et saada kogenud kolleegidelt juhtnööre ja soovitusi valdkonna kohta. Enne võrgustikuga liitumist tutvusin oma initsiatiivil Tartu haridustehnoloogide tööga.“

Siret Piiri motiveeris võrgustikuga liituma Ingrid Maadvere, kes on üks haridustehnoloogide võrgustiku eestvedajaid ning töötab nii HITSA kui ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloogina. Koos õpiti haridustehnoloogiat Tallinna Ülikooli magistriõppes.
Võrgustiku liikmestaatus võimaldab silmaringi laiendada. „Saan ideid ja mõtteid, infot trendide kohta hariduse ja infotehnoloogia vallas,“ kiidab Siret Piir. „Tänu ühisüritustele olen saanud uusi tutvusi, koostööpartnereid ja ka sõpru sarnaste huvidega inimeste seast üle Eesti.“

Vaiko Mäe sõnul on suurenenud kontaktide arv, kellega kasvõi iga päev töös tekkinud küsimusi arutada. „Keeruline on leida vajaduspõhiseid lahendusi, kui teed seda üksi. Võrgustikus saad jagada kogemusi ning alati on keegi, kes peale küsimustele vastamise sind ka oma teoreetiliste teadmiste või kogemustega toetab.“ Jalgratast ei pea leiutama, kui see juba olemas on, leiab Vaiko Mäe, kes oli algusaastatel pigem info ammutaja. „Nüüd saan ka mina oma kogemusi teistele edasi anda. Võrgustik toidab siis, kui andmine toimub kahepoolselt.“

Küsimusele, kas haridustehnoloogide võrgustik on andnud suuremat kasu ka haridustehnoloogi ametikohale mõeldes, vastavad nii Vaiko Mäe kui ka Siret Piir jaatavalt. Vaiko Mäe peab kõige olulisemaks kontakte, loodud tugevat sidet teiste haridustehnoloogidega, kellega on oma valdkonnas sarnased tööpõhimõtted ja vastutusalad. „Kõrgharidusõppe haridustehnoloogidega oleme korraldanud lisakohtumisi ning teinud tööalaseid kokkuleppeid. Ühtsed töised kokkulepped võimaldavad omakorda teha uuringuid ning tulemusi ühiselt võrrelda, mille alusel saab oma tööd paremini planeerida.“

Ka Siret Piiri arvates on töökohale mõeldes palju kasu üksteisega kogemuste ja teadmiste jagamisest. Iga mure saab lahenduse. „Kasulikud on olnud ka HITSA korraldatud koolitused, suve- ja talvekoolid, veebiseminarid ning teiste asutuste külastused.“
Põhilise suhtluskeskkonnana kasutavad haridustehnoloogide võrgustiku liikmed Skype’i gruppi. „Sealt saab alati oma küsimusele vastusele, ükskõik mis ajal,“ on Siret Piir rahul. Lisaks suheldakse meililisti kaudu ning infot koondatakse ka haridustehnoloogide kodulehele.

„Meie võrgustiku liikmeskond on pidevas muutumises,“ ütleb Vaiko Mäe. „Inimesed tulevad ja lähevad. Kui keegi ei tee just erialast kannapööret, jäädakse üldjuhul ikka selle võrgustiku osaks, valdkonna arengutega saab just nii kõige paremini kursis olla.“

Soovides liituda haridustehnoloogide võrgustikuga, võtke ühendust:
Julia Šmakova, HITSA sisutootmise projektijuht: julia.smakova@hitsa.ee
Lisainfo: www.haridustehnoloogid.ee

 

Tags:

Autorist