Kui nutikas uus tehnoloogia tarbija peale tuleb

Toimetaja veerg

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse töötajad astusid välja oma mugavustsoonist ja käisid märtsi alguses kahes Järvamaa koolis tunde andmas ning rääkimas sellest, miks tulevik on IT päralt. Kas te teadsite, et järgmiste aastate jooksul on ainuüksi Eestis vaja juurde 5500 uut IT-spetsialisti? Või seda, et tulevikus on igal elualal vaja teadmisi IT-st? Ka kõik õpilased ei teadnud seda, kuigi kasutavad nutitelefone ja arvuteid, puutudes seega digimaailmaga iga päev kokku.

Eesti koolide valmisolek IKT-d õppetöös rakendada sõltub paljuski olemasolevatest vahenditest ja võimalustest. Mis aga ei nõua alati vahendeid, on õpetajate huvi end uute suundadega kursis hoida. „Õpetaja peab olema õpilastest sammukese ees,“ kirjutab Salme Põhikooli õpetaja Mariliis Lazarev käesolevas uudiskirjas. „Õpilased kasutavad infotehnoloogiat iga päev ja on hea, kui meie õpetajatena saame ja oskame näidata, kuidas sellega midagi luua või miskit kasulikku ära teha.“

Mitte kõik õpetajad ei tunne end IKT valdkonnas koduselt, ja see on täiesti loomulik, kuid ükskord on ikka aeg digimaailmas esimene samm astuda.

HITSA igakevadine hariduskonverents on üks võimalustest selle sammu astumiseks. NUTT ehk nutikas uue tehnoloogia tarbija tuleb hoogsalt peale ning sellisel juhul on hea, kui eksperdid aitavad lahti mõtestada keerulist infotehnoloogia valdkonda ning jagavad samm-sammulisi näpunäiteid, kuidas nutikate tehnoloogiatarbijatega koolitundides hakkama saada.

„IT-kasutus peab olema õpetaja jaoks hõlbus ning selle rakendamine tuleneb õppemetoodikast ega saa olla iga õpetaja enda üksikvastutusel,“ ütleb mitmes hariduse töörühmas tegutsev Ants Sild ning rõhutab seda, et õpetajate koostöö ning abi koolilt on otsustavateks märksõnadeks IKT vahendite ja võimaluste kasutuselevõtul õppetöös. Niisiis aitab esimeste sammude tegemisel sageli just kolleegide toetus ja soovitus.

Uudiskirja noorenduskuur

Õpetajatele on abimeheks saanud viimase üheksa aasta jooksul ka e-õppe uudiskiri, kust leiab kasulikke näpunäiteid ja õpetajate kogemusi alusharidusest kõrghariduseni välja. Kiired muutuvad ajad on jätnud jälje ka e-õppe uudiskirjale, mis 2015. aastaks on läbinud värskenduskuuri, et veelgi uuenduslikumana oma lugejate ette astuda. Loodame, et iga õpetaja, õppejõud, haridustehnoloog ja koolijuht leiab endale siit ajakirjast midagi uut ja huvitavat. Et kõige paremini oma lugejate huvisid kajastada, oleksime väga tänulikud, kui jagaksite oma muljeid uuendatud uudiskirja kohta! Mõtted ja ideed palume saata aadressil laura.vetik@hitsa.ee.

Tags:

Autorist