Veebipõhiste testide loomine Testmozi abil

Tööleht

Mis on testmoz.com?

Testmoz.com on veebipõhine keskkond, mis lubab koostada teste tasemetöö jaoks, õpitu kinnistamiseks, õppijate teadmiste kontrollimiseks, keele valdamise taseme väljaselgitamiseks jne. Tasuta testi versioonis saab olla kuni 50 küsimust ning kasutada saab erinevaid küsimuste tüüpe. Tulemused on nähtavad nii õppijale kui ka õpetajale kohe pärast testi läbimist. Tasulise versiooni puhul eemaldatakse küsimuste piirangud ühe testi suuruse ja küsimuste arvu kohta, antakse võimalus testide kopeerimiseks ning lubatakse koostada nimekiri kõikidest õpetaja loodud testidest jne.

Üldine põhimõte on selline, et õpetaja teeb testi valmis, jagab õppijatele konkreetse veebilingi ning vastajad sisestavad testi tulemuste fikseerimiseks oma nime ladina tähtedega. Soovi korral võib õpetaja panna testi avamise parooli alla.

Millest alustada?

Õpetaja peab arvestama sellega, et iga testi jaoks genereeritakse oma veebilink järgmisel kujul:
https://testmoz.com/NUMBRID.
Töö alustamiseks tuleb sisse toksida veebiaadress – https://testmoz.com – ning valida „Build“. Edasi sisestatakse testi pealkiri ning salasõna, et saaks vajadusel testi täiendada ning hiljem tulemusi vaadata. Kui testi looja unustab parooli, siis seda pole võimalik taastada. Sama hoiatus kehtib ka genereeritud testi veebiaadressi kohta. Seega on soovitatav testi veebilink ja salasõna üles kirjutada.
Keskkonnas orienteerumiseks on abiks ülemine menüüriba:

testmoz1

  • Home – Avaleht, kus on välja toodud testi veebilink ning kiirviited küsimuste lisamiseks.
  • Settings – Sätted testi pealkirja muutmiseks, sissejuhatuse ja kokkuvõtte lisamiseks, testi läbimise parooli määramiseks. Testi looja saab otsustada küsimuste esitamise järjekorra ja selle, kas õppijad näevad tulemusi ja õigeid vastuseid.
  • Questions – Küsimusi saab juurde lisada või muuta. Kõik küsimused on automaatselt kontrollitavad.
  • Publish – Avaldamise vahekaart, kus on olemas punane nupp „Publish“. Ilma sellele vajutamata ei saa lugeda testi sooritatuks.
  • Reports – Aruanded, kus on nähtavad sooritajate tulemused.
  • Logout – Välja logimine.

Küsimuste koostamine ja testi avaldamine

Küsimuste jaoks on vahekaart „Questions“. Uue küsimuse lisamiseks tuleb vajutada „Add New Question“.

testmoz2

Suurde lahtrisse sisestatakse küsimus või väide. Vaikimisi ei pakuta mingit kujundust, aga soovi korral võivad olla kasutatud HTML-keele märgendid. Seejärel saab valida nelja küsimuse tüübi vahel:

  • true/false – õige/vale;
  • multiple choice – üks õige vastus;
  • multiple response – mitu õiget vastust;
  • fill in the blank – lühivastusega küsimus.

Vastustega lahtreid saab juurde lisada või ära võtta (Add/Remove answer choice). Kolme esimese tüübi puhul tuleb õige vastuse juurde panna linnuke. Lühivastusega küsimuse puhul tuleb sisestada õige vastus, millega hiljem automaatselt õppija vastust kontrollitakse. Õigekirjal on siin väga oluline roll!
Vaikimisi annab iga õige vastus 1 punkti (Points), aga seda annab muuta. Vastuste järjekorra muutmiseks tuleb panna linnuke „Shuffle answers“ juurde.
Küsimuste koostamisega jätkamiseks on nupp „Save and Add New Question“. Kui vajutada nuppu „Save“, siis suunatakse testi looja koostatud küsimuste loetelu juurde. Varem koostatud küsimuse ümbersõnastamiseks tuleb teha hiireklõps küsimusel ning viia parandused sisse. Kindlasti ärge unustage salvestada.
Kui nimekirjas on olemas küsimus, mis enam ei sobi, tuleb selle ette panna linnuke (Delete) ning vajutada lehe lõpus olevat nuppu „Update“. Küsimus on ära kustutatud ning seda ei ole enam võimalik taastada.

testmoz3

Kõik küsimused ilmuvad testis automaatselt. Testi koostamise lõpetamiseks tuleb valida vahekaart „Publish“ ning vajutada punast avaldamisnuppu. Kui ilmub kirje „The test has been published!“, siis on testi asukoha veebilink nähtav ning õpilased saavad hakata küsimustele vastama.

Tutvumine testi tulemustega

Õpetaja saab tulemustega tutvuda igal hetkel. Selleks tuleb lahti võtta testi veebileht, valida administraatori vaade (Admin Login) ning sisestada parool. Seejärel on abiks aruannete vahekaart (Reports), kus on näha sooritajate nimed, tulemused jne. Konkreetse õpilase nime peal klõpsates saab tutvuda tema antud vastusega.

testmoz4

Tags:

Autorist