Mis on e-õppejõu koolitusprogramm?

Koolitus

Tegemist on e-Õppe Arenduskeskuse ning ülikoolide koostööst sündinud koolitusprogrammiga, mille eesmärgiks on pakkuda Eesti kõrg- ja kutsekoolides töötavatele õppejõududele ja õpetajatele teadmisi, oskusi ja kogemusi e-kursuste loomiseks ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamiseks õppetöös. Koolitusprogrammi põhipartneriteks on Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž, kes on ühtlasi olnud kursuste väljatöötajateks ja läbiviijateks.

E-õppejõu koolitusprogrammis on täna 20 erinevat e-kursust (kokku 33AP). 2008. aasta märtsikuu seisuga on osalenud koolitusprogrammi erinevatel kursustel kokku 2169 õpetajat, õppejõudu ja haridustehnoloogi.

Kõik koolitusprogrammi kuuluvad kursused on seotud haridustehnoloogiliste pädevuste süsteemiga, mida on võimalik kasutada enesehindamise vahendina koolitusprogrammi kursuste valimisel. Lähitulevikus on eesmärgiks võetud ka haridustehnoloogiliste pädevuste testimissüsteemi väljatöötamine.

Lisainfo: http://e-uni.ee ’Koolitused ja seminarid’

Tags:

Autorist