Koolitus (Arhiiv)

 • Õpiloos on oma iva

  “Innovaatilised õpilood” on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse koolitus, mis on ligi aasta vana, seega suhteliselt uus, kuid mis oma sisu poolest väärib õpetajate tähelepanu. „Innovaatilised õpilood“ aitab õpetajal muuta enda õpetamist tänapäevasemaks ja põnevamaks. Õpilugu kirjeldab teema õpetamisega seotud õpetaja ja õpilaste tegevusi, selleks kasutatud vahendeid […]

  Loe edasi

 • eTwinningu koolituskalender

  eTwinningu koolitustele ootame kõiki õpetajad, kes soovivad koos oma õpilastega osaleda õpiprojektides – nii rahvusvahelistes kui ka Eesti koolide vahelistes. eTwinningu programmi kaudu on kõigil huvilistel võimalus otsida projektitööks sobiv partner, leppida kokku koostööprojekti sisus ning hiljem Twinspace’i keskkonnas projektitöö ka ära teha. Kahepäevased eTwinningu […]

  Loe edasi

 • Saage tuttavaks, uued koolitused aastal 2015!

  HITSA Innovatsioonikeskuse koolitusportfelli kuulub ligi viiskümmend koolitust. Kõiki neid uuendatakse ja pisiremonditakse pidevalt, kuid kümmekonnale nendest oleme sellel aastal pööranud suuremat tähelepanu, muutes näiteks auditoorse koolituse veebipõhiseks ja uuendades koolituse sisu. Juhime teie tähelepanu uuendatud koolitustele, et teaksite oma järgmise aasta plaane tehes nendega arvestada. […]

  Loe edasi

 • HITSA koolituskalender sügis 2014

  September 05.09 – 30.11 Programmeerimine koolis (Scratch) (Tartu) 08.09 – 02.11 E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle 08.09 – 05.1o Esimesed sammud programmeerimises 15.09 – 02.11 Ühistöövahendid 15.09 – 05.10 Arvutiga joonistamine 17.09 – 08.10 Tuleviku Õpetaja: Õpetaja digitaalses ühiskonnas (Tallinn) 22.09 – 16.11 Innovaatilised õpilood 22.09 […]

  Loe edasi

 • Mida põnevat pakub Innovatsioonikeskuse sügisene koolituskalender?

  Nagu ikka keskenduvad HITSA Innovatsioonikeskuse koolitused haridustöötajate digipädevuste arendamisele. Iga õpetaja ja õppejõud peaks leidma sügisesest koolituskalendrist endale midagi sobivat. Kalendris on nii üldisemaid kui ka spetsiifilisemaid, kindlale oskusele keskendunud koolitusi. Neil, kes otsivad uusi ideid ja meetodeid oma tundide rikastamiseks, tasub osaleda mõnes Tuleviku […]

  Loe edasi

 • Haridustehnoloogide veebiseminarid 2013/2014. õppeaastal

  Eelmisel õppeaastal hakkas haridustehnoloogide võrgustik korraldama veebiseminare, mille eesmärgiks on jagada oma kogemusi kõigi huvilistega ning arutleda haridustehnoloogiliste teemade üle. Veebiseminar (inglise keeles webinar) on reaalajas toimuv veebipõhine koolitus, kus saavad osaleda kõik, kellel on internetiühendusega arvuti ja kõlarid või kõrvaklapid. Välismaal on veebiseminarid praegu […]

  Loe edasi

 • Tulevikus on õpetajad digifännid

  Tuleviku Õpetaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Innovatsioonikeskuse täienduskoolitusprogramm õpetajatele ja õppejõududele, koolijuhtidele ja teistele haridusvaldkonna spetsialistidele. Koolitusprogrammi eesmärk on anda osalejatele baasoskused, kuidas digiajastul haridusvaldkonnas toime tulla. Tähtis on motiveeritus ja aktiivne hoiak HITSA Innovatsioonikeskuse koolituse projektijuhi Triin Pajuri sõnul on Tuleviku Õpetaja koolitused […]

  Loe edasi

 • HITSA Innovatsioonikeskuse koolitusprogramm koolijuhtidele

  HITSA Innovatsioonikeskus alustas sellel aastal koolitusprogrammi „Digiajastu haridusjuht“ välja töötamist. Tegu on koolijuhtidele suunatud täienduskoolitusprogrammiga, mille eesmärk on pakkuda koolijuhtidele tuge ja teadmisi, kuidas juhtida õppimist ja õpetamist digiajastul ning kuidas luua tänapäeva nõudmisi arvestav õpikeskkond. Koolitusprogrammi väljatöötamisel lähtutakse Elukestva õppe strateegiast 2014–2020, haridusasutuse juhi […]

  Loe edasi

 • Tagasivaade koolitusele “Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul“

  25.01–15. 02.2014 toimus Tallinnas Tuleviku Õpetaja programmi koolitus „Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul“. Kursust juhendas HITSA Innovatsioonikeskuse koolitaja Laine Aluoja. Osalejaid oli, nagu Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammile tavaks, kõigist haridustasemetest, lasteaiaõpetajast kuni kõrgkooli õppejõuni välja. Kontakttunnid toimusid IT Kolledžis kahel laupäeval, iseseisva töö planeerimiseks ja tegemiseks […]

  Loe edasi

 • Tehnoloogia + Haridus = ProgeTiiger

  Tehnoloogiaharidus on Eestis uus teadusharu, mida uurib professor Margus Pedaste eestvedamisel Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituut. Kui haridustehnoloogia õpetab, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) kasutada, siis tehnoloogiaharidus õpetab, kuidas tehnoloogiat luua. Tehnoloogiaharidus annab võimaluse tehnoloogilise kirjaoskuse arenguks ja seda mis tahes tehnoloogilise vahendi või seadme abil. […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica