E-kursuse kvaliteedimärk. Lõpuks ometi!

Koolitus
2008. aasta sügisest alustab e-Õppe Arenduskeskus e-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmist, mis kinnitab e-kursuse väga head taset ning on tunnustuseks e-kursuse loojale ja läbiviijale, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Ühtlasi kinnitab kvaliteedimärk osalejale, et kursuse läbiviimise tase on potentsiaalselt väga hea.

Lühidalt kvaliteedimärgi taotlemise protsessist.

E-kursuse kvaliteedimärki saab taotleda kvaliteedimärgi taotlusvooru ajal. Taotlusvooru täpsest ajakavast ja selles osalemise tingimustest teavitatakse õppasutusi ja e-õppe huvilisi peamiselt listide ning e-Õppe Arenduskeskuse hallatavate veebilehtede kaudu. Esimene kvaliteedimärgi taotlusvoor on täna juba avatud ning tähtaeg selleks vajaliku dokumentatsiooni esitamiseks on 10. oktoober 2008.

E-kursuste hindamine kvaliteedimärgi taotlemise protsessis toimub kolmel tasemel – enesehindamise, organisatsiooni ning ekspertide tasemel. Enesehindamise eesmärgiks on tõsta e-kursuse kvaliteedimärgi taotleja teadlikkust e-kursusele esitatavate kvaliteedinõuete osas, organisatsiooni taseme eesmärgiks saada e-kursusele organisatsiooni- ja õppijate poolne hinnang ning ekspertide taseme eesmärgiks anda kursusele hinnang ning võtta vastu otsus, kas e-kursus vastab kvaliteedinõuetele. Põhimõtteliselt toimub enesehindamine ning eksperthindamine sarnastel alustel, sest mõlema taseme hindamisel kasutatavad vormid on välja töötatud äsja valminud ning avalikustatud „Kvaliteetse e-kursuse koostamise juhendi“ põhjal.

KvaliteedimärkKvaliteedimärk ei ole mõeldud ega saa ka kunagi olema piiratud ringi nö elitaarsete kursuste kinnine klubi.

Pigem vastupidi, eesmärgiks on tunnustatavate ringi oluliselt laiendada ning positiivse tagasiside kaudu hinnata aina kasvavat hulka huvitavaid, atraktiivseid ning õppijasõbralikult koostatud e-kursuseid. Kui innovatsiooni kontekstis kipuvad sagedamini tähelepanu saama ebaõnnestumised ning läbikukkunud näited, siis kvaliteedimärgi väljaandmisega püüame tagada võimalikult paljude heade kursuste märkamise ja äramärkimise ning tutvustamise ka laiemale ringile. Kvaliteedimärgiga kaasneb kursuse autorile ja läbiviijale õigus kasutada märgi elektroonset kuvandit kursuse veebipõhises õpikeskkonnas, selle tutvustamisel, reklaamimisel jne.

Õigustuseks pisut keerulisena tunduvale taotlemise protsessile.

Kui sihiks on seatud võimalikult paljude e-kursuste autorite tunnustamine, siis antud kontekstis võib kohati õigustatult tekkida küsimus, miks on taotlusprotsess võrdlemisi keeruline ja aega ning pingutust nõudev. Leiame, et kvaliteedimärgi taotlemise protsess, mis on üks osa terviklikust kvaliteedisüsteemist, peab olema võimalikult avatud.  Kui otsused ja tulemused on selgelt dokumenteeritud ning põhjendatud, siis on võimalik tagada usaldus kõigi e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalejate seas, kogu protsessi järjepidevus ja jätkusuutlikkus. Kvaliteedimärk on sisuliselt siiani toiminud aasta e-kursuse konkursi laiendatud, parandatud ning täpsustatud edasiarendus, mis ideaalis peaks aitama kaasa kui mitte just e-kursuste kvaliteedi hüppelisele tõusule, siis suurema hulga äramärkimist väärivate kursuste esiletõstmisele ja tunnustamisele kindlasti. Muuhulgas – kui varasemalt aasta e-kursuse konkursi raames toimunud kursuse hindamise „ametlikuks“ tulemuseks lugesime vaid parimate tunnustamist, siis e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessis oleme eesmärgiks seadnud ka kõikidele taotlusvoorus osalejatele e-õppe ning ainevaldkonna ekspertide poolse tagasiside edastamise.

Aasta e-kursuse konkurss ei ole e-kursuse kvaliteedimärgi sünniga kuskile kadunud.

Vastupidi – püüame taastada aasta e-kursuse tiitli tegelikku tähendust, milleks on eriliselt silmapaistvate e-kursuste esiletõstmine ning autorite tunnustamine. E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena nimetatakse kvaliteedimärgiga pärjatud kursuste kõrval ka kandidaadid aasta e-kursuse tiitlile. Aasta e-kursuse tiitel on tänasest auhind, mida antakse välja vaid üks kord aastas e-Õppe Arenduskeskuse rahvusvahelisel kevadkonverentsil. Tiitel omistatakse ühele e-Kutsekooli ning ühele e-Ülikooli konsortsiumisse kuuluva liikme e-kursusele.

Esimesi kvaliteedimärgiga pärjatud e-kursusi tutvustatakse kõigile huvilistele juba sügisseminaril, mis toimub sel aastal 27. ja 28. novembril Luua Metsanduskoolis.

Lõpetuseks kasutaksin juhust, et tsiteerida EADTU presidenti David Vincenti, kelle öeldu „We are no longer playing the game – we are in the game!“ iseloomustab minu arvates tänast situatsiooni e-õppe kontekstis väga hästi. Ainuüksi lõppenud projektide REDEL ja e-VÕTI andmetel on täna e-õppes läbiviidavate või e-toega kursuste maht muljetavaldav – e-Kutsekooli konsortsiumi õppeasutustes kokku 767 õppenädalat ning e-Ülikooli konsortsiumi õppeasutustes enam kui 491 ainepunkti. Olen kindel, et kvaliteedi temaatika on kerkinud e-õppe maastikul väga päevakajaliseks teemaks.

Täpsemat infot e-kursuse kvaliteedimärgi kohta leiad veebiaadressilt www.e-uni.ee või www.e-vet.ee

Tags:

Autorist