Koos nutikamad: võrgustike tugevused ja võimalused

Koolitus
Lühiülevaade Jack Ricchiuto artiklist “Smarter Together: The Power & Possibility of Groups in Organizations & Communities”

Olema harjunud teadmisega, et juhtkond on organisatsioonide tähtsaim lüli, kuid kaasaegses teadmusjuhtivas maailmas tuleb tõdeda, et arengu ja edu saavutamisel on määravaks meeskonnad. Meeskonnast sõltub, kas viiakse (õigeaegselt) lõpuni vajalikud tegevused ja kuidas algatatakse uusi. Killustunud meeskonnas, kus ei toimu suhtlemist, on raske leida lahendusi, tulemuste saavutamine on aeglustunud ja tekkinud probleemid püsivad. Meeskonnale peab andma võimalusi kogunemiseks ja omavaheliseks suhtlemiseks, et tekiks arusaam kuidas koostööd parema tulemuse nimel suunata.

Retsept nutika meeskonna loomiseks

Kuidas suunata meeskondi, et nad oleksid nutikad – grupi suurust, eesmärke, võimalusi, piire ega nõrkusi muutmata? Oluline on arendada nelja meeskonnatööks vajalikku omadust – loomingulisust, koostööd, sidusust ja pühendumust.

  • Loomingulisus – teadmine, kuidas midagi teistmoodi teha. Erinemine, teistmoodi mõtlemine ja oma ideedega eksperimenteerimine nõuab julgust. Meeskonnad, kes otsivad lahendusi loominguliselt, on innovaatilised, teadmishimulised, eksperimenteerivad ja õppimisvõimelised.
  • Koostöö – teadmine, kuidas asju koos “käima lükata”. Vajadus koostööks, et teostada ülesandeid, projekte ja unistusi, mis ühele oleks heidutav.
  • Sidusus – teadmine, kuidas üksteise andeid paremini kasutada. Oluline on üksteist täiendada, meeskonna oskusi, teadmisi, kogemusi, kompetentsi, pühendumust, väärtusi ja ressursse oskuslikult kombineerides, nii enda kui kaaslaste annete tundmine ning nende kasutamine ühise eesmärgi nimel.
  • Pühendumus – teadmine, kuidas meeskonna liikmete vahel usaldust arendada, st julgus anda ja täita lubadusi, mis kiirendavad loovust, koostööd ja sidusust.

Tugev meeskond ei vaja tugevat juhti!

Kui meeskonnad õpivad tegutsema, arvestades antud omadustega, siis nad ei vaja enam kaitsemüüre, nad ei pea taluma etteheiteid ega otsima vabandusi, nende tegevused ei ole enam killustunud – nad tegutsevad nutika meeskonnana. Juhid on vabastatud projektides kaasalöömisest, nad peavad vaid jälgima, mida meeskond oma oskuste ja neile antud ajaga suudab saavutada. Juhid ei pea meeskonna eest mõtlema, sest meeskonnad on nutikamad, kui selle üksikliikmed.

Tags:

Autorist