Koolielu väärikas minevik ja värvikas tulevik

Tiiger hüppab


E-ajaloos võrdub üks kuu aastaga pärisajaloos. Sellel skaalal on Koolielu portaalil e-õppe seisukohalt väärikas minevik. Tiigrihüppe Sihtasutus arendas Koolielu portaali välja Tallinna Ülikoolis alustatud Õpetaja Võrguväravast 2001. aastal, eesmärgiga tuua õpetajaid virtuaalsesse maailma suhtlema, õppima ja õpetama. Nüüdseks on domeenist www.koolielu.ee kuulnud tõenäoliselt iga õpetaja.

Seitsmeaastasest Koolielust peegeldub omamoodi meie õpetajate arvutikasutus Tiigrihüppe algusaegadest tänaseni, õppematerjalide kogus leidub nii nostalgiahõngulisi esitlusi kui ka algelisi Wordis kujundatud-koostatud töölehti. Samas ka küllaldaselt tänapäevaseid interaktiivseid õppematerjale.

Ainekuud Koolielus

Viimased kolm aastat on Tiigrihüppe Sihtasutus lähtunud oma töös programmist “Õppiv tiiger”, mis keskendub aineõpetuse jainfotehnoloogia võimaluste sidumisele. Seetõttu võetakse sel õppeaastal igal kuul Koolielu portaalis vaatluse alla kindlad õppeained.September oli alushariduse ja algõpetuse kuu, lisaks heitsime pilgu ka hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisele, oktoober oli saksa keele päralt ning sel õppeaastal ootavad oma järge veel:

 • novembris matemaatika ja informaatika,
 • detsembris bioloogia, keemia, füüsika ja geograafia,
 • jaanuaris inglise keel,
 • veebruaris ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus,
 • märtsis eesti keel ja kirjandus,
 • aprillis vene, rootsi, soome ja prantsuse keel,
 • mais kunstiõpetus, tööõpetus, muusikaõpetus ja kehaline kasvatus.

Ainekuid koordineerivad tegevõpetajad

Ainekuude ettevalmistamise ja läbiviimisega on tihedalt seotud Koolielu aineeksperdid (www.koolielu.ee/pages.php/0708), kellest enamik on tegevõpetajad ning kes on hästi kursis oma aine rõõmude ja muredega. Eksperdid on lisaks heale ainetundmisele ka oskuslikud ja innustunud infotehnoloogia kasutajad.

Mis toimub ainekuul?

Koolielu portaalis ilmuvad mitmesugused ainealased artiklid, mis pakuvad mõtlemisainet ja arutlemisvõimalusi. Näitame, kuidas siduda konkreetset ainet ja infotehnoloogiat. Lisaks saavad õpetajad osaleda igal kuul Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloogi Ingrid Maadvere juhtimisel Koolielu IKT infotunnis, kus tutvustatakse kasulikke programme ja veebikeskkondi ning antakse näpunäiteid nende õppetöös kasutamiseks. Õpetajate jaoks, kes ise infotundi kohale tulla ei saa, avaldame räägitu-näidatu veebis. Esimeste infotundide materjalid on olemas nii Tiigrihüppe haridustehnoloogi blogis (vt www.tiigrihype.ee) kui ka Koolielus (www.koolielu.ee).

Õpilased-õpetajad saavad igal kuul osa võtta ka ainealastest konkurssidest (www.koolielu.ee/pages.php/10,21209). Õpilastel on hea võimalus proovile panna oma loovus ja teadmised, õpetajad saavad aga mõõtu võtta veebipõhiste õppematerjalide ja metoodiliste juhendite loomisel. Kõik äramärgitud tööd avaldatakse Koolielu portaalis.

Parimatele loomulikult auhinnad!

Soovime kõigile põnevaid avastusi Koolielu portaalis!

KUU KONKURSS ÕPETAJATELE KONKURSS ÕPILASTELE
DETSEMBER

 • KEEMIA
 • FÜÜSIKA
 • BIOLOOGIA
 • GEOGRAAFIA
Loodusainete lõimimineLoodus- ja igapäevaelu nähtuste mõistmisel ja selgitamisel ei piisa enamasti ühe õppeaine teadmistest. Konkursile oodatakse loodusainete omavahelise lõimimise konkreetseid näiteid õppetöö korraldamiseks klassiruumis. Konkursitöö peab olema loodud veebivahendiga, näiteks wiki, ajaveeb, koduleht vms.Tähtaeg 14. detsember 2008 Teadus minu ümberLoominguline loodusteaduslik konkurss, milles tuleb teha katse või uurimus. Töö tuleb esitada video, virtuaalse fotoessee või slaidiseeriana, millele on lisatud tekstina teoreetiline osa (katse või uurimuse eesmärk, selgitus).Tähtaeg on 14. detsember 2008
JAANUAR

 • INGLISE KEEL
Kõnelemisoskuse arendamineKonkursile ootame vähemalt viiest ülesandest koosnevaid kogumikke, mille abil harjutada kõnelemisoskust inglise keeles. Ülesannetes võib kasutada audiofaile või muid lahendusi. Ülesannete koostamiseks tuleb kasutada vähemalt 2–3 erinevat programmi või tarkvara (näiteks, HotPotatoes, exeLearning jne.)Tähtaeg on 25. jaanuar 2008 Ingliskeelsete lugemispäevikute konkurssLugemispäevikuid on oodatud kirjutama IV kooliastme õpilased.Registreerimise tähtaeg 1. detsember 2008Webquest-WisemanVõistlusele on oodatud osalema 3-liikmelised võistkonnad 7.–9. klassidest. Võistlus seisneb info otsimises internetist ning oma leitud vastuste korrektses esitamises selleks loodud keskkonnas inglise keeles.Registreerimise tähtaeg 15. detsember 2008
VEEBRUAR

 • AJALUGU JA ÜHISKONNAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

 

Õppetunni reisijuhtKutsume õpetajaid kirjeldama tunde, kus nad kasutavad IKT-d. Valige välja üks teema oma õppeaines ja koostage õppetunni reisijuht, kus vahendid, meetodid ja koht on teie valida.Tähtaeg 15. veebruar 2009 Minu kõne presidendileKui vabariigi aastapäeval esineb meie riigi president kõnega, siis on see alati kandnud mingit olulist sõnumit kogu rahvale. Kutsume õpilasi osalema kõne loomise konkursil “Minu kõne presidendile” ning avaldama oma kõne videote jagamise keskkondade kaudu.Tähtaeg 20. veebruar 2009
MÄRTS

 • EESTI KEEL

 

IKT vahendid eesti keele ja kirjanduse tunnisKonkursile ootame näiteid IKT vahenditest, mida õpetaja aineõpetamisel kasutab – wiki, video, ajaveeb, esitlused, erinevad programmid (nii CD- kui ka veebipõhised) jne. Looma peab vahendi kirjelduse mõnes wiki (pbwiki, wikispaces jne) keskkonnas.Tähtaeg 27. märts 2009 FotoromaanÕpilasi oodatakse kirjandusteose põhjal koostama digipiltidest slaidikava.Tähtaeg 25. märts 2008Kirjandusraal 2009Konkursile oodatakse veebipõhiseid õppematerjale Kaur Kenderi, Leelo Tungla, Mehis Heinsaare või Hando Runneli kohta.Registreerumine 12. jaanuarini 2009
APRILL

 • VENE KEEL
 • SOOME KEEL
 • ROOTSI KEEL
 • PRANTSUSE KEEL
HotPotatoes’i testidHarjutus- ja enesekontrollitestid keeleõppeks.Tähtaeg 19. aprill 2009 Nalja saabÕpilasi oodatakse filmima naljavideoid, mida saaks kasutada võõrkeeletundide ilmestamiseks.Tähtaeg 17. aprill 2009
MAI

 • TÖÖÕPETUS JA KÄSITÖÖ
 • MUUSIKAÕPETUS
 • KUNSTIÕPETUS
 • KEHALINE KASVATUS
Märka … meie ümberLoomingut ja sporti on meie ümber väga palju. Kutsume õpetajaid looma õppematerjale, kus on ühendatud vähemalt 2–3 IKT vahendit (pildid, videod, wikid, ajaveebid, testid, esitlused jne).Konkursitööks võib olla tutvustav materjal mõne kunstniku, sportlase, helilooja, ehitise, jne kohta, metoodiline materjal, tehnoloogiline kirjeldus või mõni testikogu.Tähtaeg 10. mai 2009 Juhend isetegijaleÕpilasi kutsutakse looma juhendmaterjale, kuidas valmistada näiteks töötavat mehhanismi või tikitud peapaela.Tähtaeg 17. mai 2009Märka … meie ümberKutsume õpilasi osalema konkursil, kus on ühendatud vähemalt 2–3 IKT vahendit (pildid, videod, wikid, ajaveebid, testid, esitlused jne). Uurige inimesi ja asju meie enda lähedal, mida ei ole varem piisavalt avastatud või tunnustatud.Tööde esitamise tähtaeg 10. mai  2009
Koolielu aineeksperdid tööhoos: (vasakult) alushariduse aineekspert Anu Peri, algõpetuse aineekspert Tuuli Koitjärv, Koolielu toimetaja Elo Allemann ja bioloogia aineekspert Urmas Tokko.

Koolielu aineeksperdid tööhoos: (vasakult) alushariduse aineekspert Anu Peri, algõpetuse aineekspert Tuuli Koitjärv, Koolielu toimetaja Elo Allemann ja bioloogia aineekspert Urmas Tokko.

Tags:

Autorist