Tiiger hüppab (Arhiiv)

 • Osale Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaalis toimuvatel e-kursustel!

  Osale Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaalis toimuvatel e-kursustel!

  Tiigrihüppe Sihtasutus korraldab oma haridusportaalis erinevaid e-kursuseid ja õppimisüritusi. Tiigrihüppe SA haridustehnoloogi Ingrid Maadvere sõnul meeldib õpetajatele õppida sellisel viisil, kus aeg ja koht pole määravad. Kursused on praktilised, kestavad kuus-seitse nädalat, on üldhariduskooli õpetajatele tasuta ning õpetajad saavad õpitut kohe õppetöösse integreerida. Lõputööna tulebki […]

  Loe edasi

 • Tiigrihüppe Sihtasutuse uudised

  Tiigrihüppe Sihtasutuse uudised

  Õpilastele saab internetiturvalisust õpetada lõbusate Netilammastega Tiigrihüppe Sihtasutus ja laste veebiturvalisuse projekt “Targalt internetis” on saanud valmis uute atraktiivsete õppematerjalidega nooremale koolieale. “Netilambad” on üheksaosaline animafilmide sari vahvatest lammastest ja nende karjustest, kes läbi erinevate juhtumiste õpivad internetis õigesti käituma. Animatsioonid on toodetud Slovakkias. Euroopas […]

  Loe edasi

 • Koolielu portaalis algas õpetajate ajaveebide konkurss “Õpetaja õppijana”

  Koolielu portaali registreerunud kasutajal on võimalik ise aktiivselt sisu luua, nagu Veeb 2.0 mõtteviisile kohane. Väärtustada tuleb iga õpetajate loodud sisukildu – oma töödest-tegemistest-mõtetest teistele virtuaalses maailmas ettekujutuse andmine rikastab kõiki kolleege. Portaal on eelmisel kahel õppeaastal keskendunud erinevatele õppeainetele ja IKT kasutamise võimalustele nendes. […]

  Loe edasi

 • Õppimisüritused eTwinningu portaalis

  Õppimisüritused eTwinningu portaalis

  Tiigrihüppe Sihtasutus ja programm “Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning” (www.etwinning.net) kutsub õpetajaid osalema veebipõhistel koolitustel ehk õppimisüritustel. Õppimisüritused on lühikesed veebipõhised koolitused erisugustel teemadel. Iga õppimisüritus koosneb neljast-viiest päevast aktiivsest tööst, millele järgneb neli-viis päeva saadud teadmiste rakendamist ja iseseisvat tööd. Õppimisüritustel saavad osaleda kõik õpetajad, kes on […]

  Loe edasi

 • Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu

  Eelmise aasta lõpp tõi Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu kasutajaskonnale toreda kingituse – koostöös Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogiakeskusega valmis uus portaal, mille kasutusvõimalused võrreldes eelmise versiooniga põhjalikult muutusid. Portaali registreerunud kasutajal on võimalik ise aktiivselt sisu luua, nagu Veeb 2.0 mõtteviisile kohane. Väärtustada tuleb iga õpetajate loodud sisukildu […]

  Loe edasi

 • Ideelaat “Elu koolis koos tiigriga”

  Tiigrihüppe Sihtasutus korraldab ideelaada “Elu koolis koos Tiigriga”, mis toimub 26. oktoobril Tallinnas Nokia Kontserdimajas kella 12–17. Ideelaadal tutvustatakse näituseboksides ja õpitubades mitmesuguseid ideid, kuidas õppimist põnevamaks ja huvitavamaks muuta. Ideelaadal saab hea ülevaate Tiigrihüppe Sihtasutuse kõikidest haridusuuenduslikest projektidest ning sel õppeaastal Koolielu portaalis jagatud […]

  Loe edasi

 • AnimaTiiger tegutseb jälle!

  AnimaTiiger – Tiigrihüppe Sihtasutuse ja MTÜ Nukufilmi Lastestuudio ühisprojekt “Animatsioon kui meediaõpetuse üks osa Eesti koolides” jätkub ka 2010. aastal.

  Loe edasi

 • Aineveerandid Koolielu portaalis

  Nii nagu järjekordne õppeaasta läks oma uuele ringile, alustas ka Tiigrihüppe Sihtasutuse hallatav haridusportaal Koolielu (www.koolielu.ee) uut õppeaastat. Sellel õppeaastal on Koolielu jaganud oma tegemised ära veerandite kaupa: algusveerand, reaal- ja loodusteaduste veerand, humanitaarteaduste veerand ning loovusveerand. Veerandite algus- ja lõpuajad on samad, mis selle […]

  Loe edasi

 • Ideelaat „Elu koolis koos Tiigriga”

  Infotehnoloogia kasutamise oskused ja võimalused Eesti haridussüsteemis avarduvad iga päevaga. Õppetöös leiavad aktiivset kasutust väga erinevad lahendused alates lihtsatest vabavaralistest vahenditest lõpetades keerukate e-õppe keskkondadega. Iga päevaga lisandub ka uut riistvara – interaktiivsete tahvlite, loodusteaduste katsevahendite ja teiste õpiotstarbeliste tehnoloogiate valik muutub järjest mitmekesisemaks. Et […]

  Loe edasi

 • Õpetajate suhtlemistavade uuring

  2008. aastal tegi Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond „Õpetajate suhtlemistavade uuringu”, mille tellis Tiigrihüppe Sihtasutus. Ajendiks oli igapäevaseks muutunud probleem: vajalik informatsioon ei jõua ponnistustest hoolimata sihtgrupini. Uuringu eesmärk oli selgitada välja, milliseid vahendeid õpetajad erineva info hankimisel eelistavad ning kui suurt rolli mängib […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica