Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine UUS!

Koolitus

Uus kursus e-õppe koolitusprogrammis!

 • Kursuse läbiviija: Hans Põldoja ja Mart Laanpere, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus
 • Maht: 1AP
 • Toimumise aeg: kevad 2009 ja sügis 2009 (100% veebipõhine kursus)

Meie kursus keskendub viitamisele ja viidete haldamisele e-õppes. Üritame sellele teemale läheneda mitte ainult infoteaduslikust vaatenurgast, vaid tahaksime pakkuda praktilisi lahendusi e-õppe materjalide ettevalmistamisega tegelevatele õppejõududele. Tutvustame kursusel muuhulgas erinevaid vahendeid linkide ja viidete jagamiseks, teadusartiklite andmebaaside ja õpiobjektide repositooriumide kasutamist ning allikmaterjalide kasutamisega seotud autoriõiguse küsimusi.

Lisaks viitamise teema käsitlemisele on meie kursuse varjatud eesmärgiks näidata, kuidas võib kasutada kursuse tegemiseks avatud õpikeskkonda. Kursuse info ja materjalid on koondatud kokku Vikiülikooli lehele. Igal kursuslasel on oma ajaveeb, kuhu ta iga nädala ülesande põhjal sissekande teeb. Samuti on olemas kursuse ajaveeb, kuhu postitame kokkuvõtted möödunud nädalatest ning uued ülesanded järgmiseks nädalaks. Lisaks kasutame veel tervet rida sotsiaalse tarkvara vahendeid, mida kõike saaks iga õppejõud kohe ja tasuta ka oma kursusel rakendada. Selle kursuse ettevalmistamine andis ka tõuke eestikeelse Vikiülikooli loomiseks.

Kursusel omandatavatest praktilistest oskustest on eriti oluline see, et kursuslased õpivad tundma erinevaid töövahendeid, mis lihtsustavad oluliselt viidete haldamist. Kui veel mõned aastad tagasi oli enamik viidete haldamise vahendeid kallis kommertstarkvara, siis nüüdseks on selleks tekkinud erinevaid veebikeskkondi ning tasuta tarkvara. Sotsiaalse tarkvara vahendid pakuvad lisaks viidete haldamisele ka mugavaid võimalusi viidete jagamiseks näiteks oma osakonnas, uurimisrühmas või kursusel.

Kursuse esmaseks sihtgrupiks on õpetajad, õppejõud ja haridustehnoloogid, kes puutuvad e-õppe kursuste koostamisel kokku viitamise ja viidete haldusega. Kuna kursuse materjalid ja õppetöö on Vikiülikooli kaudu kõigile avalikud, siis on oodatud kursusega tutvuma ka need huvilised, kes ajapuudusel või muul põhjusel tervel kursusel osaleda ei saa.

E-õppe koolitusprogrammi kursused kevadel 2009

Jaanuar

 • E-kursus – ideest teostuseni 19.01 – 19.04
 • E-õppe tehnoloogiad 12.01 – 22.02
 • E-kursuse loomine Blackboard õpikeskkonnas 12.01 – 08.03

Veebruar

 • Multimeedia kasutamine õppetöös 23.02 – .. 05

Märts

 • UUS! Avatud õppematerjalide koostamine ja kasutamine 02.03 – 26.04
 • Adobe Flash algajale (I tase) 07.03 – 31.03
 • E-õppe kasutamine koolis 09.03 – 31.05
 • UUS! Hindamine ja tagasiside e-õppes 09.03 – 03.05
 • Interaktiivsete veebilehekülgede loomine 23.03 – 10.05
 • Õppevideote loomine 23.03 – 26.04

Aprill

 • Pilditöötlus vabavaraga GIMP 03.04 – 30.04
 • Personaalsed õpikeskkonnad 13.04 – 31.05

Tellimisel

 • E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad
 • Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine
 • E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
 • Sissejuhatus e-õppesse

NB! Kursuste täpsemate kirjeldustega saad tutvuda e-õppe portaalis (> õpetajale > e-õppe täienduskoolitus > koolituste kalender)

Tags:

Autorist