Hindamine ja tagasiside e-õppes

Koolitus
  • Koolitaja: Lehti Pilt, Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskus
  • Maht: 2 AP
  • Toimumise aeg: 9. märts – 31. mai 2009 (100% veebipõhine kursus)

Koolituskursus “Hindamine ja tagasiside e-õppes” on mõeldud kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppejõududele, kellel on e-õppe kasutamises juba teatud kogemused ning kes soovivad oma e-kursuse või e-toega kursuse õppeprotsessi kvaliteetsemaks muuta. Pärast koolitust on osalejatel teadmised hindamise ja tagasiside kohta ning nad oskavad kavandada õppijate hindamist ja neile tagasiside andmist oma ainekursuse eesmärkide järgi.

Koolituse käigus valmib osalejatel oma e-kursuse hindamis- ja tagasisidestrateegia. Hindamisstrateegia loomisel lähtutakse oma ainekursuse oodatavatest õpiväljunditest. Iga õpiväljundi saavutamiseks kavandatakse e-kursusel teatud tegevus(ed) ja/või hindeline ülesanne, mille abil saab õppejõud hinnata, kuidas õppijad vastava õpiväljundi saavutavad. Seejärel tuleb valida tehnoloogilised vahendid, mille abil õpitegevus või ülesanne sooritatakse. Koolituse käigus koostatakse ka ülesannete kirjeldused ja kriteeriumid, mille alusel õppijaid hinnatakse. Soovitatav on maatriks-tüüpi hindamisvormide väljatöötamine, mida nt Blackboardi õpikeskkonnas on võimalik teha spetsiaalse vahendi – hindamisvormi abil. Kavandatakse tagasiside andmine õppijatele oma e-kursusel.

Koolituskursusel kirjeldatakse ka erinevate hindamise ja tagasisidevahendite kasutamist (nt testide ja ülesannete koostamine Moodle’i ning Blackboardi keskkonnas, enesetestide koostamine Hot Potatoes’i abil, tagasisideküsimustiku koostamine eFormulari abil jm) ning teostatakse praktilisi hindelisi tegevusi osaleja valitud õpikeskkonnas.

Tags:

Autorist