Tiigrimatemaatika

Tiiger hüppab
Eesti koolides on matemaatika õpetamisel kasutatud arvuteid juba kümmekond aastat. On täiesti arvestatav tarkvarakomplekt ja õpetajad, kes õppetöös arvuteid kasutavad. Kõigis koolides ja paljudes kodudes on õpilastel ja õpetajatel juurdepääs arvutile ja internetile. Saadaval on töölehed ja muud vajalikud õppematerjalid. Kuna arvutite kasutamine koolimatematemaatikas on väga mitmetahuline, kus arendamist vajab mitu suunda, käivitas Tiigrihüppe Sihtasutus möödunud aasta veebruaris projekti Tiigrimatemaatika 2008.

Tänu Tiigrihüppe Sihtasutuse toele on juba mitu aastat kõigil õpilastel ja õpetajatel võimalik veebipõhiselt kasutada arvutialgebra programmi Wiris. Programm Wiris oskab arvutada, võrrandeid ja võrrandisüsteeme lahendada, tuletist ja integraali leida ning teisi matemaatilisi tehteid. Matemaatikutele mõeldud Wirise programmi on võimalik väga edukalt kasutada ka füüsika õpetamisel. Sel kevadel on kavas mõned Wirise koolitused füüsikaõpetajatele. Vastava kursuse on ette valmistanud Kalle Jürgenson. Wirise autoritega Hispaanias peab sidet Anti Teepere. Tema hoolitseb ka Wirise kodulehe eest, kust huvilised leiavad peale programmi ka vajaliku kasutajatoe.

Geogebra on dünaamilise geomeetria programm, mis on kogu maailmas väga populaarne. Geogebra on vabavaraprogramm, mis on ka eestikeelsena kättesaadav aadressil www.geogebra.com. Geogebra on loodud geomeetria, algebra ja matemaatilise analüüsi õpetamise ja õppimise hõlbustamiseks nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Programmi tõlkis eesti keelde Jane Albre, kes on oma koolitustel suutnud Geogebra pisikuga nakatada sadu matemaatikaõpetajaid.

Tiigrihüppe Sihtasutuse toel valmis eelmisel aastal Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudis Rein Pranki eestvedamisel programm T-algebra, mille abil saavad 4.–8. klassi lapsed harjutada arvutamist, võrrandite ja võrrandisüsteemide lahendamist ja avaldiste lihtsustamist. Programmi loojad on püüdnud teha nii, et ülesannete lahendamine T-algebra keskkonnas oleks võimalikult sarnane vihikus lahendamisele. Programm kontrollib õpilase iga sammu õigsust ja annab kohe tagasisidet. Vajadusel oskab programm õpilasele edasilahendamiseks ka vihjeid anda.

Projekti raames on korraldatud õpetajatele programmide Wiris, Geogebra ja T-algebra koolitusi Tallinnas, Kuressaares, Käinas, Tartus, Viljandis, Suure-Jaanis, Raplas, Paides, Valgas, Haapsalus, Kohtla-Järvel, Võrus ja Jõgeval. Kursused on olnud õpetajatele tasuta, kõik koolituskulud on tasunud Tiigrihüppe Sihtasutus. Koolitajateks on olnud Jane Albre Taru Ülikoolist (Geogebra), õpetajad Allar Veelmaa (Geogebra), Kally Sild, Elve Vutt, Kalle Jürgenson, Küllike Nagel ja Mari Onton (Wiris), Katrin Sild ja Kerli Orav-Puurand (Wiris ja T-algebra).

Eespool nimetatud programmide populariseerimiseks korraldasime möödunud aastal kaks õpilasvõistlust. Kevadel toimus 5.–12. klasside õpilastele tekstülesannete koostamise võistlus “Märka matemaatikat enda ümber”. Võistlusele laekus 64 tööd, mis nüüdseks on toimetatuna avaldatud Wirise kodulehel.

Eelmise aasta lõpul kuulutasime koostöös Nõo Reaalgümnaasiumiga välja järjekordse põneva õpilasvõistluse “Märka matemaatikat enda ümber – jooned”. Seekordne õpilasvõistlus oli mõeldud programmi Geogebra populariseerimiseks. Võistlusele laekus 163 tööd üle kogu Eesti. Parimate tööde autoritele andis autasud üle haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas konverentsil “Arvutid koolimatemaatikas 2009”. Võistlustööde ankeetidest selgus, et kõiki õpilasi olid innustanud võistlusest osa võtma nende matemaatikaõpetajad. Suur tänu neile selle eest.

Selleks, et arvutite kasutamine matemaatika õpetamisel oleks efektiivsem, on vaja kvaliteetsemaid õppematerjale. Teatavasti nõuab selliste materjalide valmistamine üsna palju aega. Seetõttu on mõistlik õpetajatel oma jõud ühendada. Kui üks õpetaja on teinud mingi hea õppematerjali, tuleks tal seda teistega jagada. Tiigrimatemaatika projektis oleme alustanud näidistöökava loomist 4.–12. klassile, kus iga teema juures on arvutipõhised materjalid tundideks arvutiklassis, demonstratsiooniks ning õpilastele iseseisvaks tööks. Töökava tegemist koordineerivad õpetajad Allar Veelmaa (6., 10., 11. ja 12. klass), Tiit Koppel (9. klass), Katrin Kalamees (8. klass), Ester Muni (7. klass), Kally Sild (5. klass). Siinkohal kutsun kõiki matemaatikaõpetajaid, kel arvutis mõni hea õppematerjal, ühendust võtma töökava koostajatega. Kuigi nimetatud veebilehe arendamine alles käib, on võimalik olemasolevaid materjale juba kasutada. Koostajad on tänulikud kõigi täiendus- ja parandusettepanekute ning kaastööde eest.

Juba terve aasta on matemaatikaõpetajatel Laine Aluoja eestvedamisel olemas veebikodu, mis on mõeldud õpetajate omavaheliseks suhtlemiseks ja informatsiooni vahetamiseks. Sellel lehel on mitmesugust vajalikku materjali õpetajatele igapäevatööks. Aastaga on veebikoduga liitunud üle viiesaja õpetaja. Loodame, et paljud matemaatikaõpetajad leiavad üles veebikodu ja saavad sealt kasulikku oma tööks. Õpetajatel on võimalik ise olla veebikodu kujundajateks. Iga registreerunud kasutaja saab lisada veebikodusse õppematerjale, teateid, viiteid huvitavatele veebilehtedele ja osaleda foorumis. Veebikodu üheks osaks on ka eespool nimetatud õppekava, kuhu veebikodu esilehe vasakust servast viib link MottWiki.

Selle aasta 23.–24. jaanuaril toimus Tartus konverents “Arvutid koolimatematemaatikas 2009”. Konverentsi korraldasid Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituut ja Tiigrihüppe Sihtasutus Tiigrimatemaatika projekti raames. Konverentsi ettevalmistamisel ja läbiviimisel oli eestvedajaks Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi õppejõud Eno Tõnisson, keda abistasid matemaatikaõpetajaks õppivad tudengid. Kõige enam oli konverentsil juttu kolmest programmist – Geogebra, Wiris ja T-algebra. Konverentsi peaesinejaks oli Josef Böhm Austriast, kes on pikka aega olnud matemaatikaõpetaja. Tema erilise huvi objektiks on arvutialgebrasüsteemid, mis ka paljudele Eesti õpilastele ja õpetajatele järjest rohkem huvi pakuvad. Kohal olid ka Eesti tuntumad tegijad – Allar Veelmaa, Laine Aluoja, Tõnu Tõnso, Rein Prank ja paljud teised.

Esinejaid oli konverentsil palju, sellepärast toimus töö korraga neljas-viies erinevas töötoas. Igal osalejal oli võimalik valida endale kõige huvipakkuvam töötuba. Huvitavaid ettekandeid oma töökogemusest oli paljudelt tegevõpetajatelt üle Eesti. Üldisematest hariduselu puudutavatest probleemidest räägiti töötubades, mida juhtisid Ain Tõnisson haridus- ja teadusministeeriumist, Anti Teepere Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest, Aimur Liiva Tiigrihüppe Sihtasutusest. Peale loengute ja töötubade külastasid konverentsil osalejad Tartu IT-ettevõtteid Logica, Playtech, Raintree, Webmedia ning Tartu Erakooli, Hiie Kooli ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi. Töötubades oli võimalik tutvuda Lego robotitega ja tikkimismasinaga. Iga konverentsil osaleja sai endale poekoti, millele oli tikitud ilus matemaatiline kujutis.

Õpetajate arvates olid need hingekosutavad päevad. See oligi korraldajate eesmärgiks. On ju õpetaja koolis võtmeisikuks. Kui õpetaja tunneb rõõmu õpetamisest, on ka tema õpilastel rõõm õppida.

Tiigrimatemaatika projekt jätkub ka sel aastal. Soovin kõigile meeldivat koostööd, rõõmu ja põnevust matemaatika õpetamisel IKT abil.

Tags:

Autorist