Ideelaat „Elu koolis koos Tiigriga”

Tiiger hüppab

Infotehnoloogia kasutamise oskused ja võimalused Eesti haridussüsteemis avarduvad iga päevaga. Õppetöös leiavad aktiivset kasutust väga erinevad lahendused alates lihtsatest vabavaralistest vahenditest lõpetades keerukate e-õppe keskkondadega. Iga päevaga lisandub ka uut riistvara – interaktiivsete tahvlite, loodusteaduste katsevahendite ja teiste õpiotstarbeliste tehnoloogiate valik muutub järjest mitmekesisemaks. Et neid uusi võimalusi koolirahvale tutvustada, korraldas Tiigrihüppe Sihtasutus juuni alguses ideelaada „Elu koolis koos Tiigriga”, mis tõi kokku üle neljakümne eksponendi.

Põhiosa näituseboksidest oli pühendatud erinevale õppevarale ja metoodikatele, esindatud olid kõik üldhariduse õppeained. Neis boksides jagasid oma kogemusi peaasjalikult üldhariduskoolide õpetajad, kes möödunud õppeaastal Koolielu portaali ainekuude kampaanias silma paistsid. Esindatud olid ka kõik Tiigrihüppe Sihtasutuse innovaatilised projektid: TehnoTiiger, TikiTiiger, TeadusTiiger, AnimaTiiger ja teised. Eksponentidena astusid üles ka paljud tiigrihüppe head partnerid – Eesti suuremad ülikoolid, tarkvara tootjad, riistvara maaletoojad ja teised.

Lisaks näituseboksidele oli laadalistel võimalik ise lähemalt uurida kümnetes õpitubades uusi haridustehnoloogilisi lahendusi. Lektoritena üles astunud tiigrihüppe koolitajad, koolide õpetajad ja ülikoolide õppejõud demonstreerisid tarkvarade ja registrite kasutusvõimalusi, õppematerjalide loomise vahendeid, koostööprojekte ja palju muud, mida saab õppetöös edukalt kasutada.

Huvilisi jätkus sedavõrd, et Lauluväljaku ruumid kippusid laadalistele kitsaks jääma. Külastajate hulgas oli nii koolinoori, õpetajaid, koolijuhte kui ka muid huvilisi, kokku üle viiesaja inimese. Koolinoorte hulgas äratasid erilist tähelepanu loodusteaduste katsevahendid, robootika, arvuti teel juhitavad freespingid ja tikkimismasinad. Aineõpetajatele pakkusid enam huvi kolleegide näpunäited ainealastes näituseboksides, koolijuhtide ja koolipidajate jaoks oli tõmbenumbriks väga mitmekesine valik erinevat riistvara. Paljude jaoks oli uudne õpiotstarbeline geopeitus, mille Liivalaia Gümnaasiumi õpilased spetsiaalselt ideelaada jaoks ette valmistasid ja Lauluväljaku territooriumil läbi viisid.

Ideelaada korraldamise mõte sai alguse Koolielu portaali ainekuude kampaaniast, mis näitas väga ilmekalt, kui usinad on Eesti õpetajad uute tehnoloogiate kasutamisel ja oma kogemuste jagamisel. Et aeg sedalaadi messi korraldamiseks on küps, seda kinnitas ka toodete ja teenuste pakkujate suur huvi ürituse vastu. Ka ideelaada tagasiside oli väga positiivne, mis näitab, et sarnaseid üritusi tuleb Eestis kindlasti korrata.

Lisainfo: http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=248

Tags:

Autorist