Koolitus ja kvaliteet

Koolitus

Haridustehnoloogide harimisest
Tänavu käivitub Tallinna Ülikooli informaatika instituudis uus magistriõppekava: haridustehnoloogia. Haridustehnoloogia õppekavas koolitatakse spetsialiste üldhariduskoolidele, kõrgkoolidele ja kutseõppeasutustele, kuid kindlasti leiavad lõpetajad erialast rakendust ka teistes e-õppega tegelevates organisatsioonides ja koolitusfirmades.
Loe edasi. Lisatud mai 2010 UUS!

Tagasiside eelmisel aastal valminud uutele kursustele
Uudiskirja selle aasta kevadnumbris ilmus koolituste rubriigis tagasiside kahe kursuse kohta, mis valmisid 2009. aastal korraldatud uute kursuste hanke tulemusel. Jätkame seda traditsiooni ka selles numbris. Seekord on võimalik lugeda tagasisidet kursuste “Videokonverentside ja -loengute kasutamine õppetöös” ja “Mängud e-õppes” kohta. Tagasiside kajastamise eesmärk on jagada elamusi ja kogemusi, mis annavad parema ülevaate kursustel omandatavatest teadmistest ja oskustest.
Loe edasi. Lisatud mai 2010 UUS!

Tagasiside eelmisel aastal valminud uutele kursustele
2009. aasta uute kursuste hanke tulemusel valmis üheksa uut kursust, millest mõned on nüüdseks ühe korra toimunud või läbi proovitud. Seepärast palusime kahel kursusepidajal anda tagasisidet toimunud kursuste kohta, et jagada saadud positiivseid kogemusi.
Loe edasi. Lisatud aprill 2010

Uus e-kursus välisõppejõududele ja -õpetajatele “Learning and teaching with social software”
Viimasel ajal räägitakse väga palju sotsiaalse tarkvara vahendite integreerimisest õppetöösse. Tihtipeale aga võetakse need vahendid kasutusele lihtsalt uudishimu ja moe pärast. Selle kursuse eesmärk on analüüsida olemasolevaid veebipõhiseid õpikeskkondi, nende puuduseid ja eeliseid ning seejärel uurida ja arutleda, missugused probleemid ja takistused saaksid lahendatud sotsiaalse tarkvara kasutamisega õppetöös.
Loe edasi. Lisatud aprill 2010

Ootame Sind koolitustele!
Head uudiskirja lugejad! e-Õppe Arenduskeskus pakub kõikidele õppejõududele ja õpetajatele ning teistele huvilistele erinevaid e-õppe kursusi, mis toetavad meil välja töötatud haridustehnoloogilisi pädevusi
Loe edasi. Lisatud aprill 2010

Sissejuhatus e-õppesse: e-õpe meil ja mujal
Marju Piir,
 Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli Haridustehnoloogiakeskuse haridustehnoloog
Kursus on loodud eelkõige õpetajatele ja õppejõududele, kes ei ole kasutanud õppetöö tarvis e-õpet või kes soovivad end e-õppes täiendada, kuid osalema on oodatud ka kõik teised huvilised.
Loe edasi. Lisatud november 2009 

Probleemõpe koolis sotsiaalse tarkvaraga
Kai Pata
 Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi Haridustehnoloogia Keskuse haridustehnoloogia vanemteadur
Kevadpoolaastal algav kursus “Probleemõpe koolis sotsiaalse tarkvaraga” (koostajad Kai Pata, Eve Tagavälja) on mõeldud innovaatilisele õpetajale, kel on tahtmist katsetada, kuidas siduda õppimine klassiruumis, linnas/õues ja virtuaalsetes õppekeskkondades uudseks laiendatud uuriva probleemõppe keskkonnaks, ning proovida selles keskkonnas õpetada.
Loe edasi. Lisatud november 2009

E-õppe koolitusprogrammi 6. hooaeg on alanud!
Marit Dremljuga-Telk
 e-Õppe Arenduskeskuse koolituste projektijuht
Sügisel ja kevadel on võimalik esmakordselt osaleda kursustel „M-õpe”, „E-portfoolio professionaalse arengu toena”, „Õpiobjektide repositooriumid”, „Probleemõpe koolis sotsiaalse tarkvaraga”. Esimest korda pakume kevadsemestril ingliskeelset kursust „Learning and teaching with social software” muukeelsetele huvilistele. Nagu kombeks saanud, jätkame kursuste tutvustamist ka e-õppe uudiskirja väljaannetes.
Loe edasi. Lisatud september 2009

E-kursuse kvaliteedimärk 2010
Marit Dremljuga-Telk
 e-Õppe Arenduskeskuse koolituste projektijuht
E-kursuse kvaliteedimärk 2010 taotlusvoor avatakse 1. oktoobril 2009. Tähtaeg taotluste esitamiseks on 11. jaanuar 2010. Vajalikud juhised ja lisainfo leiad e-õppe portaalist aadressil: www.e-ope.ee/opetajatele/kvaliteet
Lisatud september 2009

Õpiobjektide repositooriumid
Martin Sillaots Tallinna Ülikooli Informaatika Instituut
Mis mõtted teis tekivad, kui kuulete sõna „repositoorium”? Mis on õpiobjektid ja metaandmed? Mida kujutavad endast õpiobjektide korduv- ja ristkasutus ning haridustehnoloogia standardid? Need tunduvad olevat tehnilised terminid ja esmapilgul pole neil õppimise ja õpetamisega mingit seost. Siiski ei saa tänapäeva e-õpe ilma nendeta enam hakkama. Miks see nii on? Sellele ja teistele teemaga seotud küsimustele annab vastused 2009. aasta sügisel käivituv e-kursus „Õpiobjektide repositooriumid”.
Loe edasi. Lisatud mai 2009

E-portfoolio professionaalse arengu toena
Mart Laanpere ja Kairit Tammets Tallinna Ülikooli Informaatika instituut
E-portfoolio on personaalne veebipõhine keskkond, kuhu õppija kogub erinevaid tõendusmaterjale enda pädevuste kohta. Need asitõendid võivad olla õpingute või tööülesannete käigus loodud dokumendid, kirjatööd, loovtööd, aga ka videosalvestused või päevikulaadsed reflektsioonid õpingutega seotud tegevuste kohta. Kui võrrelda tavapärasemate teadmise testimise vormidega (nt valikvastustega testid), siis e-portfoolio võimaldab mitmekülgsemal ja usutavamal moel demonstreerida inimese oskusi, teadmisi ja hoiakuid.
Loe edasi. Lisatud mai 2009

Koolitaja kui vetelpäästja virtuaalses õpikeskkonnas
Jaana Ojakäär e-õppija
Koolituse eel või selle alguses küsivad koolitajad tihti õppijatelt nende ootusi kursusele: Miks kursusele tulid? Mida soovid õppida? Millised teemad sind huvitavad? Mina ei ole aga kunagi kogenud, et koolitaja küsiks, mida ma ootan temalt kui koolitajalt õppija enesearengu toetamiseks sel kursusel.
Loe edasi. Lisatud mai 2009

E-kursuse kvaliteedimärk
Marit Dremljuga
 e-Õppe Arenduskeskuse koolituse projektijuht
Kvaliteedimärki hakati välja andma 2008. aastal ning see on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud tegevusi ja e-kursuste taset kutse- ja kõrghariduses. Kvaliteedimärk kinnitab e-kursuse väga head taset ning on tunnustuseks e-kursuse loojale ja läbiviijale, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi.
Loe edasi. Lisatud mai 2009

Hindamine ja tagasiside e-õppes
Lehti Pilt Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskus
Koolituskursus “Hindamine ja tagasiside e-õppes” on mõeldud kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppejõududele, kellel on e-õppe kasutamises juba teatud kogemused ning kes soovivad oma e-kursuse või e-toega kursuse õppeprotsessi kvaliteetsemaks muuta.
Loe edasi. Lisatud märts 2009

Pilditöötlus GIMPi programmiga
Peeter Urtson
 Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Digifotoaparaat on muutunud tänapäeval laiatarbekaubaks ja pildistamine meeldivaks hobiks. Alati aga ei tule pilt välja nii, nagu oleks soovinud. Põhjuseid võib olla mitu – kas jäi soovida pildi kompositsioon või ei olnud kaamera seaded stseeni jäädvustamiseks parimad, võib-olla jäi pildile mõni sobimatu detail. Kui midagi sellist juhtus, tuleb pildi “päästmiseks” appi võtta arvutiprogramm, mis aitaks pilti soovi järgi töödelda.
Loe edasi. Lisatud märts 2009

Interaktiivsete veebilehekülgede loomine
Triin Marandi
 Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskus
Kursusel õpitakse just veebilehe “köögipoolt” – html-koodi. Selle õppimine toimub nagu võõrkeele õppimine kõige madalamal tasemel. See on oskus, mis tuleb ainult ise pusides ja vajadusel teistega nõu pidades.
Loe edasi. Lisatud november 2008

Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine
Hans Põldoja ja Mart Laanpere Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus
Üritame sellele teemale läheneda mitte ainult infoteaduslikust vaatenurgast, vaid tahaksime pakkuda praktilisi lahendusi e-õppe materjalide ettevalmistamisega tegelevatele õppejõududele.
Loe edasi. Lisatud november 2008

Kvaliteedijuhtimisest e-õppes
Merle Varendi
 Eesti Infotehnoloogia Kolledži kvaliteedijuht
Vajadus rääkida kvaliteedist tekib tavaliselt siis, kui konkurents kasvab, tekib soov teistest eristuda või soovitakse saada ekspertidelt tunnustust. Mõnikord võib olla põhjuseks ka kiirest kasvust tingitud vajadus selgemate ja konkreetsemate reeglite järele.
Loe edasi. Lisatud november 2008

Vikiülikool – avatud õpikeskkondade keskpunkt
Hans Põldoja
 Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse teadur
Vikipeedia kõrval on Wikimedia Foundation asutanud viimastel aastatel terve rea kogukonnapõhise sisutootmise projekte. Tuntumad nendest on õpikute kirjutamiseks mõeldud Vikiraamatukogu, avatud sisulitsentsiga fotosid ja meediafaile koondav Wikimedia Commons ning Vikiülikool.
Loe edasi. Lisatud november 2008

Õpiobjektide metaandmed ja repositooriumid
E-õppe edenemise käigus on suur hulk autoreid loonud mõõtmatutes kogustes elektroonilisi õpiobjekte (LO – Learning Object, näiteks materjalid, tunnikavad, testid, esitlused jne). Neid kogutakse ja hoitakse erinevates keskkondades. Enamasti kasutatakse selleks koolide või autorite veebilehti. Kui õpiobjekte on vähe, siis selline materjalide esitusviis rahuldab nii autorite (autoriks võivad olla õpetajad, kirjastajad jne) kui ka kasutajate (kasutajateks on enamasti õpetajad, kes rakendavad teiste loodud materjale õppetöös) vajadusi. Probleemid tekivad siis, kui õpiressursside hulk suureneb ja kasutajatel tekib raskusi vajaliku materjali otsimisega…
Loe edasi. Lisatud november 2008

Echo360 – loengud “purki” ja turule
Marko Puusaar Eesti Infotehnoloogia Kolledži haridustehnoloog
Uuendusliku loengusalvestuslahenduse testimisest Eesti Infotehnoloogia Kolledžis, Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Paljud koolid ja õppejõud on juba aastaid loenguid ning ettekandeid salvestanud videotena, edasijõudnud on seda teinud MS Produceri või Camtasia Studio abil. Üldiselt nõuavad need lahendused aga tülikat manuaalset tööd nii valmistamisel kui ka levitamisel. Meie usume, et kvaliteetne loengusalvestus saab valmida ka lihtsamalt
Loe edasi. Lisatud november 2008

E-õppe koolitus
Marit Dremljuga
 e-Õppe Arenduskeskuse koolituse projektijuht
Järjepidevam e-õppe uudiskirja lugeja ilmselt juba märkas, et e-õppe koolituste eraldi rubriiki ei ole varasemates väljaannetes olnud. Õige. Aga tänasest püüame selle puudujäägi likvideerida ning tuua teieni regulaarselt igas numbris infot e-õppe koolitusvaldkonnas toimuvast. Eesmärgiks oleme võtnud kursuste tutvustamise nii õpetaja kui ka õppija aspektist, samuti  tutvustame ka päris uusi koolituskursusi, mis Teile mõeldes hiljuti valminud on. Head uudistamist ja kohtumiseni koolitusel!
Loe edasi. Lisatud oktoober 2008

E-kursuse kvaliteedimärk. Lõpuks ometi!
Marit Dremljuga
 e-Õppe Arenduskeskuse koolituse projektijuht
2008. aasta sügisest alustab e-Õppe Arenduskeskus e-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmist, mis kinnitab e-kursuse väga head taset ning on tunnustuseks e-kursuse loojale ja läbiviijale, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Ühtlasi kinnitab kvaliteedimärk osalejale, et kursuse läbiviimise tase on potentsiaalselt väga hea.
Loe edasi. Lisatud oktoober 2008

Õpime mõnuga – erinevad üheskoos
XI Täiskasvanud Õppija Nädal 10.-17. oktoober 2008
Kati Käpp
 ETKA Andras meedia alaprojektijuht
Sel aastal 11. korda toimuva Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) eesmärk on tuua õppimisvõimalused ning informatsioon inimestele lähemale ning selgitada, et enese pidev ameti- või huvialane täiendamine aitab elus edasi.
Loe edasi. Lisatud oktoober 2008

Kõik e-õppesse!
Ene Tammeoru e-Õppe Arenduskeskuse juhataja
Igal aastal oleme täiskasvanud õppija nädala raames koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga tutvustanud e-õppe võimalusi laiemale avalikkusele. E-õppe nädal toimub 13. oktoobrist kuni 17. oktoobrini. Osa e-õppe nädalast on suunatud õpetajaskonnale ja osa kogu Eestile.
Loe edasi. Lisatud oktoober 2008

Koos nutikamad: võrgustike tugevused ja võimalused
Marge Kusmin
 Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogia talituse juhataja
Lühiülevaade Jack Ricchiuto artiklist “Smarter Together: The Power & Possibility of Groups in Organizations & Communities”.
Loe edasi. Lisatud oktoober 2008

Koolitajate ja õppijate teekond e-õppejõu koolitusprogrammi radadel
Marit Dremljuga
 e-Õppe Arenduskeskuse koolituse projektijuht
e-Õppe Arenduskeskuse peamiseks eesmärgiks koolitusvaldkonnas on pühenduda e-õppe sisu arendamiseks ja selle praktikasse viimiseks vajalike inimeste koolitamisele.
Loe edasiLisatud mai 2008

e-Õppejõu koolitusprogramm 2007/2008 ootab uusi huvilisi ja vanu e-tuttavaid taas õppima!
Marit Dremljuga
 e-Õppe Arenduskeskuse koolituse projektijuht
Head õppejõud, õpetajad ja teised e-õppe huvilised! Kutsume teid alanud õppeaastal e-Õppe Arenduskeskuse poolt pakutavatest e-kursustest osa võtma.
Loe edasiLisatud september 2007

Motivatsiooni leidmise seminar Palmses.
Tartu Kutsehariduskeskuse esindajad
Eelinfo „Temaatiliste võrgustike koostööseminari“ kohta saabus võrgustiku liikmete e-postkasti vahetult enne jaanipäeva.
Loe edasi. Lisatud september 2007

Tags:

Autorist