E-õpe võimaldab õppijate erinevate vajadustega arvestada

Edulugu

Tallinna Tehnikaülikooli lektorit Tea Hunti intervjueeris Marge Kusmin

Mis on Sinu arvates e-õpe?

Minu jaoks on e-õpe arvuti vahendusel toimuv iseseisvat õppimist toetav õpe, mis arvestab erinevate õppijatega. Erinevuste arvestamine väljendub ainealaste õppematerjalide ning info- ja metoodiliste materjalide esitamises. Viimased pakuvad õppimise aja- ja tegevuskava ning toovad võimalikult detailselt välja õpieesmärgid ja -väljundid, kirjutavad lahti, mida õppida, annavad soovitused, kuidas õppida. Olen arvamusel, et peale konkreetse õppeaine, mida õpetan, on vajalik õpetada oskust infot leida ja töödelda. E-õpe on selles hea abivahend.

Tea Hunt

Sõltuvalt õppijate erinevustest ei kasuta kõik e-kursust ühtmoodi. Leian, et ei peagi kasutama. Õppijate varasem kokkupuude õppeainega on erinev, samuti õppimisvõime, õpioskused, huvitatus jmt. Ühe hea kursuse koostamisel on vaja sellega arvestada.

Millal ja missugune oli Sinu esimene kokkupuude e-õppega?

Ajas tagasi mõeldes pean tunnistama, et e-õppe mõiste on olnud muutumises. Minu jaoks algas arvuti vahendusel õpe paar aastat enne sajandivahetust, kui olin magistrant ja kirjutasin oma magistritööd. Töö tulemusena valmis CD kujutava geomeetria õppematerjaliga. Materjal sisaldas nii info- ja metoodilist materjali kui ka suurt hulka animeeritud harjutusülesandeid.Põhjalikumalt tegin e-õppega tutvust 2003. aastal Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooli täienduskursusel “E-õppe kursuste loomine”. Kursus toimus koostöös praeguse nimega Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel. Kursuse lõputööst sai algus minu e-kursusele “Kujutav geomeetria”, mis esmakordselt toimunud konkursil 2004. aastal pälvis teiste preemia saanute hulgas aasta parima e-kursuse tiitli.

Miks otsustasid oma kursustel e-õppe vormi kasuks?

On räägitud ja räägitakse, et tuleb suurendada õppijate iseseisva töö osakaalu õppetöös. Minu arvamus on, et parimad tingimused loob selleks hästi kavandatud ja teostatud e-õpe.

Kui palju ja mis teemal on Sul praegu e-kursusi? Missugune on nendel kursustel e-õppe ja auditoorse õppe vahekord?

Mul on praegu kuus e-kursust. Teemaks on neil kõigil kujutav geomeetria. Sihtgrupid on üldhariduskoolide õpilased, tudengid ja üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad. E-õppe ja auditoorse õppe osakaal neil kursustel on erinev. Kõigil valminud ja toimuvatel kursustel on auditoorset õpet 30% kogu õppetöö mahust.

Missugune on olnud õppijate tagasiside Sinu kursustele?

Tagasiside on olnud positiivne. Küsin tagasisidet enne eksamisessiooni algust. Arvatavasti, kui küsiksin õppijate arvamust pärast eksameid, oleks nii e-kursuse kasutussagedus kui ka hinnang kasulikkusele mõnevõrra kõrgem.
Olen ühe semestri tagasisidet analüüsinud 2006. aasta aprillis toimunud konverentsil “Õpetamine ja õppimine muutuvad niikuinii”. Kel huvi, leiab info konverentsi kavast pealkirja juurest “E-toega kursuse tagasiside” (http://conference2006.e-uni.ee/index.php?n=et&do=19).

Kindlasti on Sinu e-kursustel olnud õnnestumisi ja ka möödalaskmisi. Palun too mõni näide.

Õnnestumiseks pean, et olen e-kursused loonud ja saanud neid juba mitme aasta jooksul kasutada. Kõik soovid ja unistused ei ole veel täidetud, aga küll nad kunagi täituda jõuavad.
E-kursuse möödalaskmiseks ei ole mul midagi nimetada. Niipalju aga olen täna targem, et ei tee kursust enam oma uneajast.

Kas sinu tulevikuplaanid on seotud e-õppega? Kuidas?

Teen edasi oma igapäevast tööd õppejõuna. Leian, et praegusajal on ja jääb õppetöö üheks osaks e-õpe. Tegelen sellega, arendades edasi oma e-kursuseid, jõudumööda alustan uutega ja konsulteerin e-kursuste loomise ja läbiviimisega alustanuid. Näiteks on soov anda Tallinna Tehnikaülikooli insenerigraafika keskuse õppejõudude poolt loodud üldhariduskoolide õpilastele suunatud joonestamise e-kursus kasutamiseks koolidesse. Kavandamisel on ainealast ja e-kursuse läbiviimise õpet sisaldav koolitus üldhariduskoolide õpetajatele.

Mida soovitaksid õppejõududele/õpetajatele, kes alustavad e-õppega?

Soovin lahedalt loovust, suurt huvi, head meeskonda, innustavat tagasisidet ja kohustuslikuna kosutavat ööund. Soovin teile rohkelt rõõmu tehtud tööst!

Tags:

Autorist