E-õppe päev Hiiumaa Ametikoolis

Sündmuste kalender

7. oktoobril 2009 toimus Hiiumaa Ametikoolis Täiskasvanud Õppija Nädala raames traditsiooniks saanud e-õppe päev, et tutvuda e-õppe võimaluste ja perspektiividega.

Terve päeva jooksul oli võimalik osaleda Hiiumaa Ametikooli saalis toimunud üritusel veebi vahendusel reaalajas. Kooli kodulehel ja listides oli aegsasti teatatud e-päeva kava ja kõik said e-õppe päeva kodulehel uurida, milliseid võimalusi pakub e-maailm haridusmaastikul. Iseseisvalt saime õpiobjektide abil õppida viltimist, enesekaitset, kipsi valamist ja palju muud huvitavat, jagada ajaveebis kogemusi e-õppe vallas ja küsida nõu asjatundjatelt ning tutvuda kutse- ja kõrgkoolides pakutavate e-õppe võimalustega.

Huviga kuulasime reaalajas Anu Virovere avalikku loengut „Loov õpetaja teeb igast lapsest geeniuse” ja jälgisime populaarset e-Õppe TV-d. Kes aga oli tunnis või oma põhitööga seotud, sai kuulata ja vaadata toimunut video vahendusel.

Täiskasvanud Õppija Nädala raames tunnustati maakonnas aasta õppijaid ja koolitajaid. Hiiumaa Ametikoolist tunnustati parima õppija tiitliga Marju Lippurit, kes on turismieriala 2009. aasta vilistlane.

Vabariigis sai aasta koolitaja 2009 eripreemia Helgi Põllo, Hiiumaa muuseumi peavarahoidja ja Hiiumaa Ametikooli omakultuuri õpetaja. Helgi Põllo loodud õpikeskkond on alati läbimõeldud ja uudsete lahendustega. Õppijad hindavad tema kui koolitaja loovust, uuendusmeelsust ning koostöövalmidust.

Innustav õpetaja, kelle koolitused ärgitavad mõtlema ja märkama, on ka hea kuulaja ja autoriteetne arvamusliider saarel.

Helgi Põllo on üks Hiiumaa koguteose koostajatest jpm. Helgi Põllole on omistatud andragoogi IV tase.

Pärast e-Õppe TV vaatamist kogunes saali juba rohkem rahvast, sest õpetaja Taavi Tuulik esitles oma valminud e-kursust „Eesti taimestik ja taimekooslused”. Sel puhul oli kohale saabunud ka Eksamikeskuse peaspetsialist Ülle Parbo.

Taavi Tuuliku kursus on 3õppenädalane turismieriala õppekava õppematerjal Eesti taimekoosluste ja neis esinevate liikide tundmaõppimiseks. Kursust on võimalik kasutada ka keskkonnakaitse õppekava ja Eesti looduse mooduli õpetamisel. Pärast esitlust toimus arutelu ja kursuse hindamine. Asjatundlikke seletusi jagas Taavi Tuulik ise.

Ülle Parbo andis ülevaate Eksamikeskuse põhimõtetest e-materjalide taotluste ülevaatamisel ning valminud e-kursuste ja õpiobjektide hindamise kohta. Analüüsiti riiklikke õppekavasid ja e-materjalide kaardistamist. Õpetajad avaldasid oma arvamust ja küsiti palju selgitavaid küsimusi. Arutelu tegi õpetajad murelikuks, sest neile tundus, et õpetajal on oma e-õppematerjalide tegemiseks jäetud üsna vähe valikuvõimalusi ja otsustamisõigust.

Tags:

Autorist