E-õppe uudised maailmas

Uudised

Avati (arvutimängude) mängimisele rõhku panev kool

New Yorgis avati sel sügisel üldhariduskool, kus õpitakse teemakohaseid arvutimänge ja simulatsioone läbi mängides. Kooli idee on innustada õppima mängimisel kogutud teadmiste ja kogemuste kaudu.

Kool nimega Quest to Learn (http://q2l.org) loodab, et tänu mängudele kogevad õppurid näiteks maadeavastajate, matemaatikute, ajaloolaste, kirjanike ja bioloogide rolle.
Tegemist on esimese omalaadse kooliga kogu Ameerika Ühendriikides. Kuigi suur osa õppetegevusest kulub mängimisele (nii arvuti-, laua- kui ka rollimängud) ei lööda seal koolis lihtsalt aega surnuks. Kooli õppekavad vastavad New Yorgi osariigi nõuetele ning kooli lõpetajad peavad läbima samad eksamid/katsed, mis ootavad ees tavapäraste koolide abituriente. Kooli tegevust finantseerib praegu mitu heategevusorganisatsiooni. New Yorgi linn on aga lubanud kooli ülalpidamise enda hoole alla võtta aastaks 2015.

Õppetöö toimub selles koolis 20–25 õppuriga klassides, kus igaühel on isiklik sülearvuti. Igal koolipäeval toimub neli 90minutilist sessiooni, kus käsitletakse komplektselt mitut ainet korraga, sidudes sedasi kokkupuutepunkte omavad ained ühtseks tervikuks.

Näiteks ühes teemaplokis on õppurite ülesanded järgnevad: luua koomiks Babüloonia poeemi “Gilgamesh” ainetel; pidada geograafi ja antropoloogi seisukohast lähtuvat päevikut, et mõista iidse Mesopotaamia kultuuri ning ajalugu; mängida strateegiapõhist lauamängu “Settlers of Catan”. Veel kasutatakse Google Earth’i võimalusi, tutvumaks iidse Mesopotaamia territooriumiga.

Allikas: http://www.popsci.com/scitech/article/2009-09/first-public-school-based-games-set-nyc-debut

E-õppe seitse surmapattu

 1. Vanad veinid ja uued pudelid.
 2. Kõik need kellad ja viled.
 3. Ebaterve (ja ka mittevajalik) võistlemine.
 4. Peig igas pulmas, kadunuke igal matusel.
 5. Ekspertteadmiste valekasutus.
 6. Kuna ma ütlen nii.
 7. Proovimine ei tee paha.

Mida need patud täpsemalt endast kujutavad, leiab lehelt: http://flexenews.flexiblelearning.net.au/pub/pubType/EL/pubID/b1bc210d249fa9c80603/nc/c7c1b2c122588173cb20/interface.html FLEX-e-News (Australian Flexible Learning Framework)

Video kasutamine kõrghariduses

New Yorki Ülikool viis ettevõtete Intelligent Television (http://www.intelligenttelevision.com/) ja Copyright Clearance Center (http://www.copyright.com/) abil läbi uuringu video kasutamisest kõrghariduses ja tõenäolisemadest trendidest sellel alal.

Uurimus koosneb intervjuudest paljude ülikoolide teaduskondade ja raamatukogude töötajatega. Uurimuses jõuti järgmistele järeldustele:

 • Video kasutamine kõrghariduse erinevatel erialadel, alates kunstist, humanitaarteadustest ja lõpetades erialaste õppekavadega, kasvab kiiresti.
 • Teaduskonnad, raamatukogud ja administratsioonitöötajad ootavad, et video kasutamine kasvab veel oluliselt järgmise viie aasta jooksul.
 • Tehnoloogilised ja õiguslikud probleemid takistavad video kasutamist soovitud ulatuses.
 • Ülikoolide raamatukogud sisaldavad küllalt mahukaid videokogusid, kuid enamik neist on analoogformaadis (VHS) ja seetõttu ei ole võimalik neid interneti kaudu jagada.
 • Enamasti kasutatakse videot ikkagi klassiruumis või raamatukogus sobiva audiovisuaalse tehnika abil.
 • Teaduskonnad ja administratsioon ootavad, et videoarhiivid võiksid muutuda offline analoogkogudest online-kogudeks.
 • Nõudlus videoarhiivide ja teenuste järele, mis on mõeldud haridussektorile, on kõrge.

Uurimuse kogutekst: http://library.nyu.edu/about/Video_Use_in_Higher_Education.pdf

Zoho keskkonda saab Google’i kasutajanime abil

Sel suvel tegi Zoho keskkond oma kasutajatele võimalikuks sisselogimise Google’i ja Yahoo kasutajakonto kaudu. Nüüdseks ühildub Zoho Project (Zoho keskkonna projektijuhtimise tarkvara) Google’i erinevate programmidega. Näiteks saab üles laadida oma dokumente Google Docsist ning iga ülesanne, kohtumine või tegevus Zoho Projectis saadetakse automaatselt Google Calendari.

Täpsemalt: http://www.techcrunch.com/2009/10/19/zoho-projects-now-integrated-with-google-apps/

Tags:

Autorist