Sinu õnn sõltub Su mõtete kvaliteedist

Avaartikkel

Viimane aasta loobib loosungeid “Olgem loovad”, “Innovatsioon on meie majandusele tähtis”. Kuid ettevaatust, sõnade loovus ja innovatsioon juures võib märgata küllastumise märke.

Sinu õnn sõltub Su mõtete kvaliteedist

(Marcus Aurelius)

Mu elus põimuvad praegu kolm huvitavat liini: osalesin kaasava juhtimise koolitusel, minu organisatsioonis toimuvad arenguvestlused ning vean koos Aune Valguga Eesti Arengufondi hariduse töörühma. Tekib küsimus, kuidas on need kolm seika seotud innovatsiooni ja loovusega.

oon ühe tsitaadi kaasava juhtimise koolituse konspektist: “Kaasav juhtimine lähtub eeldusest, et meis kõigis on enneolematud ressursid ja sisemine tarkus, tänu millele on võimalik targalt tegutseda ja leida olemasolevatele väljakutsetele lahendusi.” Selleks, et edasi jõuda, selleks, et avastada oma organisatsioonis uusi võimalusi, tuleb meil pidevalt tegeleda üha uute lahenduste ja väljakutsetega. Põnev on aga see, et uued lahendused sünnivad kaose ja korratuse piirimail. Looduses sünnib innovatsioon kaose piiril või kaose ja korra vahepeal. See pani mind mõtlema oma organisatsiooni peale. Kui palju me soovime stabiilsust ja korda ning kui palju me oleme valmis kaoseks? Kas stabiilsus ja mõnus elu ei tekita meis olukorda, et uus libiseb meist mööda? Kas hirm kaose ees ei loo olukordi, kus me liiga kergekäeliselt ütleme “ei” uuele ja tundmatule ning loobume avastamast alternatiive? Nii hea on tegutseda raamis, aga väga raske on raamist välja astuda.

Organisatsioon on elav süsteem ja seda ei saa juhtida nagu masinat.

Meie, juhid, saame seda ainult suunata, natuke ärritada ja elavdada.

Alustades Eesti Arengufondi korraldatud haridusseire töörühma juhtimist selle aasta juunikuus, ei teadnud ma, kuhu me õigupoolest liigume. Nüüd, kui on toimunud mitu töörühma kokkusaamist, olen mõelnud, et see oli õige otsus. Reede hilisõhtul, tagasiteel meie järjekordselt kokkusaamiselt Tartust, oli mul bussis aega mõtiskleda. Mõistsin, et alguses valitses töörühmas tõeline kaos – igaüks püüdis leida oma kohta ning määratleda, mida täpselt oodatakse. Samas oli meil kord, tähtaeg ja eesmärk: novembri lõpuks peab valmima hariduse seire kuni aastani 2018. Korra ja kaose piiril liikumiseks on väga olulised vestlused.

Vestlus on viis, kuidas me mõtleme ja loome koos tähendust. See on viis, kuidas me ehitame tugevaid suhteid ja loome tõelist koostööd.

Arengufondi töörühma unikaalsus seisneb toimunud vestlustes ning sealt edasi arenenud arusaamades ja vaadetes.

Me tegeleme innovatsiooni ja loovusega iga päev, aga ei märka neid. Väike tükike uut meie tavapärases protsessis on innovatsioon. Oma igapäevaste tööülesannete täitmisel ja protsesside lahendamisel oleme märkamatult loovad, sest muidu ei suudaks me olla edukad. Innovatsioon ja loovus on aluseks ühisele tegutsemisele, teineteisemõistmisele, dialoogile ja koostööle.

Tags:

Autorist