AnimaTiiger tegutseb jälle!

Tiiger hüppab

AnimaTiiger – Tiigrihüppe Sihtasutuse ja MTÜ Nukufilmi Lastestuudio ühisprojekt “Animatsioon kui meediaõpetuse üks osa Eesti koolides” jätkub ka 2010. aastal.

2006. aastal alguse saanud AnimaTiiger on suunatud emakeele, kunsti- ja muusikaõpetuse, ajaloo ja teiste ainete lõimimisele koolis, kesksel kohal on loovuse arendamine. Üldhariduskoolide erinevates ainekavades on filmikunsti komponendid pisteliselt sees. Animatsiooni vahendusel on võimalik need teemad omavahel ühendada, pakkudes traditsioonilisele õppimisviisile mõnusat vaheldust. Kas ja kuidas koolis seda rakendatakse, sõltub õpetaja oskustest ja leidlikkusest.

AnimaTiigri edu saladus peitub osaliselt uue õppekava rakendamises, sest ainete integratsioon, loovuse arendamine ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine on nii põhikooli kui ka gümnaasiumi uues õppekavas kesksel kohal.

Täiendusõppekursus “Animatsioon kui meediaõpetuse üks osa Eesti koolides” tervikuna koosneb kolmest kaheksatunnisest õppepäevast, kus iga päeva põhiteema pakub nii teooriat kui ka praktilist tegevust. Koolituse lõppedes oskab iga õpetaja ise animafilmi luua ja suudab selles tegevuses ka õpilasi juhendada. Esimene moodul – algtasemekoolitus – käsitleb animatsiooni põhitõdesid. Koolitus ei nõua animatsioonist eelteadmisi. Teises moodulis tutvutakse animatsiooniga põhjalikumalt. Käsitlemist leiavad joonisfilmi erisused, piksillatsioon, panoraam jms. Sellele moodulile registreerimine eeldab algtasemekoolituse läbimist. Alates 2007. aastast lisandus õppekavasse kolmas, helindamise põhitõdesid käsitlev moodul. Sellele moodulile registreerimine eeldab kahe eelmise mooduli läbimist. Peale omandatud teadmiste analüüsitakse koolitusel kogetut, vajadusel saavad MTÜ Nukufilmi Lastestuudio koolitajad – Mait Laas, Ruth-Helene Melioranski ja Sondra Lampmann – õpetajaid nõustada.

2010. aastal toimuvad kursused üldhariduskoolide ja kutsekoolide üldainete õpetajatele juuni alguses ja augusti lõpus. Koolitus korraldatakse MTÜ Nukufilmi Lastestuudio ruumides aadressil Luise 4, Tallinn. Kursus on õpetajatele tasuta.

Koostööprojekt AnimaTiiger pakub alates 2006. aastast õpetajakoolitusele ka loomingulist väljundit – juba viiendat aastat järjest toimub koolinoortele suunatud animafilmide konkurss. Mitmed konkursile esitatud animafilmid on osalenud edukalt ka Euroopa ja Aasia koolinoorte animafilmide festivalidel. Konkursitööd on kättesaadavad YouTube’is, otsingusõnaks AnimaTiiger või konkreetse konkursi teema. 2010. aasta konkursi teemaks on “Mereäärsed lood”. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 5. november 2010.

Projekti tulemused on näidanud, et üldhariduskoolide huvi animatsiooni vastu on küllaltki suur ja kasvab iga aastaga. Nii mõneski koolis sisaldub animatsioon juba ametlikult kooli õppekavas. Suureneb ka nende koolide hulk, kus animatsiooniga tegeletakse ringitöös. AnimaTiigri edu saladus peitub osaliselt uue õppekava rakendamises, sest ainete integratsioon, loovuse arendamine ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine on nii põhikooli kui ka gümnaasiumi uues õppekavas kesksel kohal.

Lisainfo ja koolitusele registreerimine: www.tiigrihype.ee > AnimaTiiger

Tags:

Autorist