Tagasiside kursusele "Videokonverentside ja -loengute kasutamine õppetöös"

Koolitus

Tagasiside eelmisel aastal valminud uutele kursustele

Uudiskirja selle aasta kevadnumbris ilmus koolituste rubriigis tagasiside kahe kursuse kohta, mis valmisid 2009. aastal korraldatud uute kursuste hanke tulemusel. Jätkame seda traditsiooni ka selles numbris. Seekord on võimalik lugeda tagasisidet kursuste “Videokonverentside ja -loengute kasutamine õppetöös” ja “Mängud e-õppes” kohta.

Tagasiside kajastamise eesmärk on jagada elamusi ja kogemusi, mis annavad parema ülevaate kursustel omandatavatest teadmistest ja oskustest.

Mõte luua videokonverentside ja videoloengute kasutamise kursus mõlkus juba pikka aega meeles. Nimelt kiitsid õppijad ühelt baaskoolituskursuselt sageli just seda osa, mis oli videokonverentside vahendusel organiseeritud. Selline videokokkusaamiste vorm pakkus palju võimalusi ja tõi samas mõnusat vaheldust. Kuna õppijad asusid Eestimaa eri nurkades, siis saadi suurepäraselt aru, et videokonverentside abil on õppimine märksa odavam ja mugavam kui kohale sõites (bensiin/piletid, lapsehoidjad, aeg jne). Loomulikult ei taha me uue kursusega auditoorsete kokkusaamiste olulisust vähendada, aga kui ei ole võimalik füüsiliselt kokku saada, siis on videokonverents või -loeng kindlalt parim lahendus.

Kursuse valmimisele aitasid kaasa oma ala spetsialistid: TÜ infotehnoloogia osakonna õppetehnika talituse juhataja Toomas Petersell, sama osakonna videotehnika spetsialist Enno Kaasik, TÜ Pärnu kolledži haridustehnoloog Ragnar Õun, TÜ füüsika instituudi teadusdirektor Toomas Plank, IT kolledži haridustehnoloog Marko Puusaar.
Kursus toimus esmakordselt selle aasta kevadel. Osalejaid oli viisteist, kes kõik ka edukalt lõpetasid.
Kursuse käigus analüüsiti oma kooli olukorda videokonverentside kasutamise seisukohalt, koostati rühmatööna kirjeldus ühele videoloengute tegemise vahendile ja lõputööna esitati videoloeng, mis võis olla seotud oma õppetööga, võis olla juhendmaterjal, lihtsalt erinevate võimaluste katsetamine vms. Igaüks sai valida endale sobiva vahendi ja vormi töö tegemiseks.

Kõige viimaseks ülesandeks oli õppijatel anda kursuse kohta tagasisidet. Selles küsiti, kuidas õppija end kursusel tundis, mis talle meeldis, mis mitte, millised olid suurimad probleemid ja millised võiksid olla lahendused, kas kursus vastas etteantud mahule, kas materjale oli piisavalt, kas julgeksite seda kursust ka teistele soovitada ning mis hinde kursus kümnepallisüsteemis saaks. Loomulikult oli ka võimalus lisada omalt poolt kommentaare. Enamik õppijaid tundis end kursusel üsna hästi. Neile meeldis, et oli antud võimalus omas tempos õppida, et oli olemas palju videoid heade ja halbade näidetega, et olid konkreetsed ülesanded ja selge ajakava. Toodi välja ka head rühmatööd, mis olid kulgenud sujuvamalt kui senised rühmatööd eelnevatel e-kursustel. Siin mängis kindlasti rolli inimeste endi aktiivsus. Samas leidus ka õppija, kes end kursusel üksikuna tundis. Eks ole ka siin omad objektiivsed ja subjektiivsed põhjused, aga kindlasti tasub järgmisel korral õppijate suhtes tähelepanelikum olla.

Kursuse meeldivaks pooleks nimetati materjali head ulatust (erinevad vahendid koos tutvustavate loengute ja lisadega). Samuti toodi välja kursuse praktilist väljundit (konkreetse videoloengu valmimine), mitmekesist lisamaterjali, kursuse ülesehitust, materjali parajat hulka, sobivat tempot, vajadusel abi olemasolu, toetavat tagasisidet, paindlikkust ja ka uute tuttavate ning koostööpartnerite leidmist. Negatiivse poole pealt toodi välja videoloengute kvaliteeti, enda puudulikku tehnilist varustatust, ajanappust. Ka suhtlemist oleks omavahel võinud kursusel olla rohkem. Ühel õppijal oli ka probleem seotud erineva veebilehitseja kasutamisega. Kahjuks selgus see alles kursuse lõpus ja nüüdseks on probleem likvideeritud. Kursuse mahuga jäädi rahule. Kui alguses tundus õppijatele, et aega on ülearu palju, siis ülesannetesse ja materjalidesse süvenedes kulus kogu etteantud aeg kiiresti.
Kõik tagasisidet andnud õppijad julgesid kursust ka teistele soovitada ja soovisid ise ennast selles valdkonnas edasi arendada. Kursuse keskmiseks hindeks tuli õppijatelt kümnepallisüsteemis 8,5.

Juhendajana tahan lisada, et kursusel õppijad olid ütlemata tublid, nutikad ja heatahtlikud. Selliste õppijatega on koolitamine sulaselge rõõm. Esitatud lõputööd olid suurelt jaolt nii asjalikud ja huvitavad, et kohati oli raske uskuda, et tegemist oli videomaailmas alustajatega.

Tänan kursuse valmimisel kaasaaitajaid ja õppijaid konstruktiivse tagasiside eest, mis on suureks abiks kursuse edasiarendamisel.

Väljavõtteid tagasisidest:

Tundsin end kursusel päris hästi. Algul oli vähe kõhe tunne, kuna tegelikult ma mingi tehnikainimene ei ole, aga kui hakkasin tutvuma konkreetsete näidete ja vahenditega, siis tekkis isu proovida küll.

***************

Kuidagi ruttu sai kursus otsa. Kursuse algus oli meeldivaks üllatuseks – selge ülesehitus, täpsed juhendid ja ajakavad, korrektsed materjalid jne. Kursuse jooksma hakkamisel ja liikumisel tuli loomulikult tiibu kärpida, kuid lennuvõime säilis lõpuni.

***************

Hea oli see, et lõputööd tehes sai ikka ise ära kogetud, et videos esinemine ei ole nii lihtne, kui esmapilgul tundub. Mina tegin küll ikka päris mitu katset ja viimasega ei ole ikkagi rahul.

***************

Meeldis see, et sain uue partneri Tartu Ülikooli kliinikumist ja tegime kolme lektoriga koostöös videoloengu.

***************

Tööde esitamiseks antud aeg oli piisav. See, et mina selle ajaga toime ei tulnud, see oli puhtalt minu enda probleem. Positiivne oli see, et aega anti juurde. Paindlikkus on väga oluline igasuguse õppimise juures.

***************

Mina annaksin kursusele näiteks 9,9 punkti. Ja seda mitte seepärast, et olemasoleval midagi viga oleks 0,1 ulatuses. Pigem seepärast, et ma loodan, et selles kursuses on midagi sellist, mida õppejõud ise edasi tahab arendada. Et ei tekiks olukorda, et sama asja peab mitu korda õpetama ja läheb juba igavaks. Et õppejõul endal järgmisel korral ka põnev oleks. Ah, tegelikult ma usun, et küllap ikka on ja annan siis 10 punkti ikka ära.

***************

Julgen soovitada seda kursust ka teistele huvilistele. Kursusele annan hinde 9–. Järgmiseks kursuseks soovitan planeerida paar kindlat päeva või kellaaega nädalas, millal toimuks suurema intensiivsusega suhtlemine. See aeg võiks olla nt teise või kolmanda nädala kokkuvõtte aegu.

Tags:

Autorist