EUCIP – IT-spetsialistide kutseeksamitest

Tiitlid kipuvad aja jooksul devalveeruma. Kuid on mõned, mis säilitavad oma väärtuse läbi aegade nagu koolilõpudiplomidki.

Tiitlid kipuvad aja jooksul devalveeruma. Kuid on mõned, mis säilitavad oma väärtuse läbi aegade nagu koolilõpudiplomidki.

Samamoodi on lood IT-spetsialistide sertifikaatidega. Paljud neist on mõne konkreetse tarkvara või riistvaratootjaga seotud ja seevõrra kitsama tähendusega. Rahvusvaheliselt tunnustatud EUCIPi (European Certification of Informatics Professionals) IT-spetsialisti kvalifikatsioonitunnistus ehk sertifikaat, mis kinnitab kolme edukalt sooritatud eksami läbimist ja tõendab sertifikaadi omaniku sügavaid teadmisi infotehnoloogia juhtimise, arenduse ja halduse vallas, on aga aegumatu ning tootjatest ja platvormidest sõltumatu.

EUCIPi valdkonnad hõlmavad järgmisi teemasid:

  1. Juhtimise all käsitletakse 1) strateegiat ehk miks midagi teha, 2) majanduslikke tegureid ehk kas tasub teha ja 3) juriidikat ehk kas ikka tohib teha. Juhtimise teemade eksam on raskuselt keskmine – õppinud ja laia silmaringiga diplomand saab selle tehtud.
  2. Arendus, nagu nimigi viitab, puudutab eelkõige tarkvara elutsükli seda osa, mis hõlmab tarkvaratoodete kavandamist, teostust ja kasutajakogemust (User eXperience, UX). Viimane on väga tähtis ja muutub järjest tähtsamaks, sest lõppkokkuvõttes sellest sõltubki toote edu, sealhulgas ka müügiedu. Kes tudengitest teemat valdab, see teab õigeid vastuseid ning suudab arenduse teemade eksami sooritada.
  3. Haldus tundub paljudele, ka kogenud õppuritele, kerge ja mugav ala, mille eksamitegemist alustatakse küllap põhimõttel “mis seal ikka rasket olla võib, oma arvutist käivad oskused ju üle küll”. Kuid eksamil katse ja eksituse meetodit kasutada ei saa, ekraanil tehtav valik on lõplik. Ja kohe tuleb külm dušš – haldus on kõige laiahaardelisem, mahukam ja seega ka keerukam EUCIPi eksam, mille sooritamiseks peavad olema ühtviisi head teadmised nii riistvarast, võrkudest, operatsioonisüsteemidest, rakendustest, mobiilsetest seadmetest kui ka teenuse osutamise kvaliteedist.

Eksamiteks valmistumisel soovitame tutvuda veebis asuvate lisalugemiseks mõeldud materjalidega. Veebimaterjal ei asenda siiski aastatepikkust süstemaatilist tööd.

Eksamite sooritamisest

EUCIPi eksameid sooritatakse veebipõhiselt IVA keskkonnas (õpihaldussüsteem – toim). Eksamit on võimalik sooritada eesti ja vene keeles ning aega on üks tund. Igale küsimusele on ainult üks õige vastus. Eksam loetakse sooritatuks, kui õigeid vastuseid on 60% või rohkem. Eksamiküsimused tuleb hoolikalt läbi lugeda ja vastata alles siis, kui ülesandepüstitus on selge ja vastus olemas. Veel üks soovitus, mida tasub eksamil meeles pidada: kuna aeg on piiratud, siis kõigepealt tasub vastata nendele küsimustele, mida kindlalt teatakse, ja alles siis minna keerukamate kallale.

Lisaks võimalusele omandada Eestis rahvusvaheline IT-spetsialisti sertifikaat, on EUCIPi eksamid kehtiva kutsestandardi alusel IT-spetsialisti I ja II kutse saamise eelduseks (http://www.ecdl.ee/EUCIP.html). Juba esimese eksami edukas sooritamine toob kaasa IT-spetsialisti I kutse. Eesti tööturul tõsiseltvõetava konkurentsieelisega IT-spetsialisti II taseme taotlemiseks on vaja lisaks veel n-ö kahest mäest üle ronida ehk kõik kolme valdkonna eksamid edukalt sooritada. 2010. aasta kevadel omistati Eestis IT-spetsialisti I kutse 69 ja IT-spetsialisti II tase 3 inimesele. Eksamid toimusid 6 haridusasutuses ja eksamikeskuses, eksamitegijaid oli kokku 149.

Kohtumiseni eksamil!

Tags:

Autorist