Meediumid õppimise inspireerimiseks. Mis annaks märgatavat tulemust?

Sündmuste kalender

EDENi võrgustiku (European Distance and e-Learning Network) 19. aastakonverentsil “Media Inspirations for Learning. What makes the Impact?” (Valencia, Hispaania 9.–12. juuni 2010) oli ligi 400 osalejat 49 riigist. Konverentsi teemad ei keskendunud ainult erinevate meediate kasutamise võimalustele; sessioonides võrreldi nii eri riikide kui ka õppeasutuste e-õppetegemisi, tutvustati uusimaid (e-)õppeteooriaid ja metodoloogiaid, peeti töötubasid, kus tutvustati paljusid veel töös olevaid e-õppeprojekte, demonstreeriti toimunud projektide tulemusi, räägiti Veeb 2.0-st, mängude kasutamisest õppeprotsessis ja m-õppest.

Kokku peeti kolme päeva jooksul 48 paralleelsessiooni. Kõikidest nendest ülevaate andmine käib üle jõu, oma eelistusi ei tahaks samuti peale suruda. Seega piirdun vaid soovitustega tutvuda huvilistel konverentsi detailse kavaga EDENi koduleheküljel. Seal on konverentsi plenaarsessioonide videosalvestused ja esinejate slaidid, mida tuleks kindlasti vaadata. Kui kõigi ettekannetega tutvuda ei ole aega, siis rangelt soovitaksin (ja mitte ainult e-õppehuvilistel õppejõududel, vaid ka õppeasutuste juhtkondadel) kaasa mõelda Martin Beaniga (Avatud Ülikooli prorektor, Suurbritannia), kes esines esimeses plenaarsessioonis. Oma säravas ettekandes “The Journey from Informal to Formal Learning” näitas ta, kuidas on muutunud kõrghariduse eesmärgid tänapäeval ja millised on selle suuremad väljakutsed lähitulevikus, millised on õppurite ootused ning milliste vahenditega leida lahendused neile väljakutsetele ja ootustele.

EDENi võrgustikul on uus juhatus

Konverentsi esimese päeva lõpetuseks peeti EDENi üldkoosolek, kus valiti uus president ja juhatus. Presidendiks sai Morten Flate Paulsen (Norra), asepresidendiks Antonio Teixeira (Portugal) ja Alan Bruce (Iiri). Juhatuse liikmed on järgmisel kolmel aastal Andrea Karpati (Ungari), Tapio Koskinen (Soome), Wim Van Petegem (Belgia), Gilly Salmon (UK), Costas Tsolakidis (Kreeka), Deborah Arnold (Prantsusmaa), Airina Volungeviciene (Leedu) ja Ene Koitla (Eesti).

Lõpetuseks tahaks julgustada kõiki e-õppega seotud inimesi julgemalt tutvustama oma tegevusi ja saavutusi ka rahvusvahelistel konverentsidel. Allakirjutanu seisukoht on, et Eestis on ellu viidud üksjagu huvitavaid projekte, mis on jäänud rahvusvaheliselt tutvustamata puhtalt liigsest tagasihoidlikkusest. Samuti on meie õppejõududel ja haridustehnoloogidel viimaste aastate jooksul tekkinud piisavalt praktilisi kogemusi, mida teistega jagada. Olgem julgemad, liigne tagasihoidlikkus pole voorus.

Tags:

Autorist