Personaalsete õpikeskkondade konverents

Sündmuste kalender

8. ja 9. juulil oli Barcelonas personaalsete õpikeskkondade konverents “The PLE Conference 2010”. Veeb 2.0 vahenditel põhinevad avatud õpikeskkonnad on viimastel aastatel järjest laiemat kasutust leidnud ning nüüd on jõutud oma teaduskonverentsini.

Ettekannete üldine sisu oli tunduvalt pedagoogilisem ja õppijakesksem kui mitmetel tehnilisema suunitlusega e-õppekonverentsidel. Personaalse õpikeskkonna teema hetkeseisu kajastas küllaltki ilmekalt ettekanne “Personal Learning Environments: Concept or Technology?”, mis analüüsis personaalse õpikeskkonna mõiste erinevaid käsitlusi. Kaks peamist voolu näevad personaalseid õpikeskkondi kas õppijakeskse kontseptsioonina, kus pearõhk on personaalsel õppimisel ja seda toetaval õpikeskkonnal, või siis tehniliste vahendite kogumina, mis paljude pedagoogikateadlaste arvates on liialt ühekülgne ning jätab tähelepanuta õppimise tegeliku olemuse. Viimaste hulka kuuluvad ka ettekande autorid, kes leidsid, et personaalne õpikeskkond ei saa olla ainult digitaalsete vahendite kogum, vaid see vajab ka õppijapoolset kava oma õpieesmärkide saavutamiseks.

Konverentsi diskussioone jälgides ja osalejatega suheldes jäi mulje, et personaalse õpikeskkonna ideest saadakse aru väga erinevalt. Mitmed osalejad arutlesid institutsionaalsete personaalsete õpikeskkondade ning personaalsete õpikeskkondade standardiseerimise üle. Meie arvates on need mõlemad tupikteed. Ülikoolid peaksid olema võimalikult avatud selle suhtes, et õppijad panevad kokku oma õpikeskkonna just neile sobivatest vahenditest. Kui ülikool pakub ise välja õppijatele mõeldud Veeb 2.0 vahendid (ajaveebid, wikid, jne), siis piirab see juba õppijate valikuvõimalusi ning on vastuolus personaalse õpikeskkonna algse kontseptsiooniga.

Meie ettekanne tutvustas uut projekti LeContract, mis on praegu veel disaini faasis. See on veebikeskkond, mis toetab õpilepingute koostamist ning nendele tagasiside andmist e-kursustel. Leiame, et õpileping võiks olla üheks vahendiks, mis aitab õppijal planeerida kui ka tagantjärele hinnata oma õpitegevusi ning samal ajal teadvustada erinevaid vahendeid (digitaalseid, füüsilisi kui ka kontseptuaalseid), mis aitavad õpieesmärkideni jõuda.

Eraldi väärib esiletõstmist konverentsi korraldus. Personaliseeritust rõhutati isegi pisikestes detailides. Näiteks kutsuti konverentsil osalejaid enne konverentsi valmistama enda jaoks personaalne nimesilt, millel on osaleja jaoks olulised andmed ning isikupärane kujundus. Kogu konverentsi ajal kasutati aktiivselt erinevaid Veeb 2.0 vahendeid informatsiooni edastamiseks, kommunikatsiooniks ja erinevateks diskussioonideks. Peamine suhtlus toimus Twitteris märksõnaga #PLE_BCN, mille alla postitati üle 6500 sõnumi. Konverentsi esitlused on avaldatud SlideShare’is ning konverentsiga seotud videod YouTube’is.

Tags:

Autorist