E-kursus “Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks”

Koolitus

Koolitaja: Lehti Pilt, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse haridustehnoloogia keskuse juhataja
Maht: 2 EAP
Õpikeskkond: Moodle

Koolituskursuse “Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks” väljatöötamise idee pärineb e-Õppe Arenduskeskuse juhitavalt e-õppe kvaliteedi töörühma meeskonnalt.

Kursus on mõeldud ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppejõududele/õpetajatele, kes soovivad oma e-kursust arendada kvaliteedimärgi vääriliseks. Kursuse eesmärk on selgitada e-kursuse eneseanalüüsi läbiviimise võimalusi ja parandada osalejate e-õppealaseid teadmisi kursuse vastavusse viimisel kvaliteetse e-kursuse nõuetega.

Kursus korraldati esmakordselt 2011. aasta lõpus ajal, mil oli avatud e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor. Koolitus oli mahuga 2 EAP, toimus 4 nädalat täielikult veebipõhisena Moodle’i keskkonnas ning osalejaid oli 19.

Koolituse alguses koostasid osalejad ühiselt mõistekaardi, kuhu märkisid, mis neid motiveerib taotlema e-kursuse kvaliteedimärki:

 • Kõrghariduse kvaliteedisüsteemis osalemine.
 • Tagasiside saamine enda e-kursusele.
 • Soov kursust tõhusamaks ja metoodiliselt paremaks muuta.
 • Enda kompetentsi arendamine ja selle rakendamine õppeprotsessi juhtimise parandamiseks.
 • Asjalikud nõuanded, kvaliteedimärk, preemia.
 • Enda konkurentsivõime tõstmine tööturul.
 • Kvaliteedimärk on e-õppealase pädevuse kinnitus tööandjale.
 • Kvaliteedimärk on kasulik kursuse turustamisel.

Koolitusel osalejatel oli võimalik koolituse käigus oma e-kursust analüüsida ning kvaliteedikriteeriumidele vastavalt paremaks muuta. 12 osalejat kinnitas koolituse alguses Moodle’i küsitluse vahendi abil, et nad tahavad muuta oma e-kursust kvaliteetsemaks, on valmis selle nimel tööd tegema ning esitavad kindlasti kvaliteedimärgi taotluse. Tegelikkuses paljud osalejad hiljem kvaliteedimärki ei taotlenud. Põhjus on ilmselt selles, et kursuse käigus teadvustati endale, et kvaliteedinõuetele vastava e-kursuse loomine ja läbiviimine nõuab palju mõtlemist, planeerimist, tahet, oskusi ja muidugi aega. Aga loodetavasti said kõik koolitusel osalejad häid ideid oma e-kursuse parandamiseks ning nad leiavad aega kursuse arendamiseks ja esitavad kvaliteedimärgi taotluse aasta pärast.

Väljavõtteid pilootkoolituse tagasisidest:

 • Oli toodud palju häid näiteid sellest, kuidas oma kursust kvaliteetsemaks muuta. Saime vaadata kvaliteetseid e-kursusi, pääsesime ligi teiste kursusel osalejate kursustele ning saime lugeda kommentaare teiste kursuste kohta. See aitas uusi ideid saada ja ka enda kursust paremaks muuta.
 • Sain sellelt koolituselt väga palju kasulikku e-kursuse tegemiseks. Juhendamine sellel kursusel oli professionaalne ja toetav.
 • Koolitaja märkused avardasid palju silmaringi, et mida ja kuidas kursuse enesehindamisel vaadata.
 • Koolituse tempo ja maht olid tasakaalus, kui osaleja enda kursuse muutmise tõsisemalt ette võttis. Kui ta seda ei teinud, tekkis viilimisvõimalus.
 • Aeg kulus mitte niivõrd õppimisele kui oma kursuse kallal jändamisele (loe: oma kursuse parandamisele).
 • Koostöö koolitajaga (tagasiside saamine) oli väga hea. Kas võiks olla ka rühmatöö? See võiks olla isegi hea mõte. Kui analüüsid teise autori kursuse mingit osa, võtad asja tõsisemalt ja isiklikumalt.
 • Võiks proovida paaristööd. Oleks lõbusam ja ka soojendusülesanne (tutvumine) õigustaks ennast rohkem.

Kohtumiseni 2012. aasta sügisel toimuval koolitusel! Osalema on oodatud kõik motiveeritud õppejõud/õpetajad, kes tahavad oma e-kursust paremaks muuta ja on valmis selle nimel tööd tegema. Kui seda vaeva kroonib e-kursuse kvaliteedimärk, siis on ju uhke tunne küll!

Tags:

Autorist