E-kursus “Testide koostamine ja metoodika”

Koolitus

Koolitaja: Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse metoodik-haridustehnoloog
Maht: 1,5 EAP
Õpikeskkond: Ajaveeb

E-kursuste läbiviimisel ja õpiobjektides on kasutusel kahte sorti testid: enesekontrolli- ja arvestuslikud testid. Selle koolituskursuse eesmärgiks oli tutvustada nende loomise metoodikat. Kõige keerulisem on tavaliselt küsimuste moodustamine ja esitamine – millised on head ja halvad küsimused, missuguseid erinevaid keskkondi selleks kasutada ning kuidas teste avaldada ja integreerida oma elektrooniliste õppematerjalidega? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsiti koolituse käigus vastuseid.

Kursusele annab praktilise väärtuse ülesanne, kus osalejad analüüsivad, millised on head ja millised halvad küsimused testides. Iga kursuslane vaatab üle ühe näidistesti selleks, et ise hiljem sarnaseid vigu vältida. Tutvutakse erinevate testi- ja küsimusetüüpidega ning luuakse ülevaade erinevatest testi loomise keskkondadest ja programmidest. Koolituse tulemusena valmib igal kursuslasel veebilehekülg, kus ta avaldab kursuse käigus tehtud kodutööd, selleks et ka omavahel aktiivselt kogemusi vahetada.

Eelmise aasta lõpul toimunud pilootkursusel olid põhjalikud kodutööd Tatjana Amerhanoval ja Sirle Budrisel.

Kõigi kursuslaste kodutööd koondati Getwappsi järjehoidjasse.

Noppeid kursuse läbinud õppijate kogemustest

  • Enne kursusel osalemist teadsin palju erinevaid keskkondi testide koostamiseks, aga nüüd tean mitu korda rohkem.
  • Õppisin tundma ja kasutama minu jaoks võõraid keskkondi ning olen oma uusi pädevusi ka juba rakendanud erialases tegevuses.
  • Arvan, et pädevusi küll veel ei oma, kuid sain n-ö otsa lahti ja julguse erinevate testide variantidega katsetada.
  • Koolitajaga oli koostöö hea. Õppuritega ma palju koostööd ei teinud. Võib-olla võiks tulevikus seda ressurssi enam ära kasutada.
  • Kõik materjal, millega tutvusin, oli super. Kahju, et polnud aega põhjalikult kõigega tutvuda. Aga ehk saab seda teha tulevikus.
Tags:

Autorist